VAŽNA OBAVIJEST SVIM PARTNERIMA I SURADNICIMA:

MLADEN ANTOLIĆ od 31. prosinca 2013. godine više nije zaposlenik Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) niti je na ijedan način ovlašten ili povezan s radom UNDP-a. Do 31. prosinca 2013. MLADEN ANTOLIĆ je bio suradnik na projektu sustavnog gospodarenja energijom.

Što sve utječe na kvalitetu života u Zagrebu?
Rezultati prvog dijela istraživanja

Rezultati prvog dijela istraživanja provedenog radi ispitivanja javnog mnijenja vezano za društvene, okolišne i ekonomske indikatore koji utječu na kvalitetu života u Zagreba.

Ispuni anketu

Drugi dio u seriji upitnika koji se provodi s ciljem poboljšanja kvalitete života u Zagrebu. 

Prikupljeni rezultati koristit će se za definiranje smjernica za niskougljičnu tranziciju grada Zagreba, a u sklopu projekta POCACITO.

više
Čime se bavimo

UNDP je usmjeren na niz razvojnih potreba u Hrvatskoj, uključujući poboljšanje životnih i gospodarskih prilika u ratom zahvaćenim, ruralnim i udaljenim područjima; promicanje energetske učinkovitosti i zaštite okoliša, osobito na dalmatinskoj obali; zagovaranje potpune socijalne uključenosti osoba s invaliditetom, manjina i ostalih ranjivih skupina te pružanje podrške pravosuđu i sigurnosti građana. Naša je misao vodilja "Ne zanemarimo nikoga".

Saznaj više