Regionalni indeks konkurentnosti Hrvatske 2007

23 ruj 2008
image

O publikaciji

Nacionalno vijeće za konkurentnost i Program Ujedinjenih naroda za Razvoj (UNDP) u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom predstavili su istraživanje «Regionalni indeks konkurentnosti Hrvatske 2007». Riječ je o istraživanju koje po prvi puta daje jasnu sliku o jakostima i slabostima triju regija, odnosno 21 hrvatske županije, o uzrocima regionalnih razlika te donosi preporuke za jačanje konkurentnosti gospodarstva na lokalnoj razini. Istraživanje je napravljeno prema metodologiji Svjetskog gospodarskog foruma (WEF) i Instituta za razvoj menadžmenta (IMD).


Istraživanje je pokazalo kako su današnji problemi regionalne konkurentnosti Hrvatske slični problemima Europske unije, te da je za uspostavu učinkovitog sustava upravljanja regionalnim razvojem potrebno stimulirati rast, zaposlenost i inovacije te povećati socijalnu koheziju. 

Naglasci

  • Prema rezultatima rangiranja prvo mjesto zauzima regija Sjeverozapadna Hrvatska, slijedi Jadranska, a na trećem mjestu je regija Središnja i Istočna Hrvatska
  • Grad Zagreb, te županije Međimurska, Istarska, i Varaždinska su vodeće, dok se na začelju nalaze Vukovarsko-Srijemska, Požeško-Slavonska i Ličko-Senjska županija
  • «Ovim istraživanjem želimo potaknuti lokalne zajednice, županije i odgovarajuća tijela državne uprave da se usredotoče na poticanje lokalnih prednosti kao i na uklanjanje svih dosadašnjih ograničenja kako bi osigurali veću zaposlenost i prosperitet. Za poboljšanje konkurentnosti nije dovoljno razvijati samo najmanje razvijene regije, već sve regije trebamo pretvoriti u motore rasta», istaknuo je Darko Marinac, predsjednik Nacionalnog vijeća za konkurentnost