Revije ruralnog razvoja Europske unije br. 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14

20 lip 2013
image

O Revijama

Više od 230 milijardi eura uloženo je u EU projekte i inicijative od 2007. do 2013. godine, kroz 94 različita programa ruralnog razvoja koji se provode u ruralnim područjima u Europi. Revija ruralnog razvoja Europske unije sadrži niz izvještaja koji imaju veliku ulogu u informiranju dionika o razvojnim aktivnostima, mogućnostima i dobrim praksama. Ured UNDP-a u Hrvatskoj do sada je preveo 9 izdanja na hrvatski kako bi se pitanje ruralnog razvoja približilo hrvatskoj javnosti.