Priprema za uvođenje Lokalnog razvoja kojim upravlja zajednica u ribarski sektor Hrvatske

07 lip 2013
image

O publikaciji

UNDP je proveo projekt uz potporu Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske, s ciljem pripreme hrvatskog sektora ribarstva za uvođenje LEADER metodologije, tj. lokalnog razvoja kojim upravlja zajednica (Community-Led Local Development – CLLD). Kroz projekt je osigurana potpora Upravi ribarstva Ministarstva poljoprivrede u planiranju i pripremi za osnivanje Lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu – LAGUR-a – u Hrvatskoj, u okviru novog Programa za pomorstvo i ribarstvo u razdoblju od 2014.-2020. godine. Projekt je rezultirao izvještajem koji se temelji na opširnom istraživanju i konzultacijama s lokalnim dionicima te nudi opširnu analizu situacije i skup preporuka za uvođenje metodologije CLLD-a u sektor ribarstva u Hrvatskoj.