Globalni pregled bioraznolikosti 4

26 svi 2015
image

Globalni pregled bioraznolikosti 4 pojavio se u pravom trenutku da razmotrimo presudne veze između bioraznolikosti i dugoročnih ciljeva društvenog razvoja. 

Upravo se ocjenjuje napredak u ostvarivanju milenijskih ciljeva razvoja do 2015. godine, a ujedno se odvijaju rasprave o pripremi nove razvojne agende Ujedinjenih naroda za razdoblje nakon 2015. godine. 

Usluge ekosustava presudne su za društveno blagostanje kad je riječ o pružanju hrane, vode, energije i drugih koristi. Sve te usluge ovise o ekološkim procesima u ekosustavima, čije pak funkcioniranje ovisi o bioraznolikosti. 

Četvrto izdanje Globalnog pregleda pripremilo je Tajništvo Konvencije o biološkoj raznolikosti, uz potporu savjetodavne skupine za GBO-4 i Ureda Pomoćnog znanstvenog, tehničkog i tehnološkog savjetodavnog tijela Konvencije o biološkoj raznolikosti (SBSTTA), a u bliskoj suradnji s nizom partnerskih organizacija i pojedinaca iz vladinog sektora, nevladinih organizacija i znanstvenih mreža koje su velikodušno posvetile vrijeme, energiju i stručnost pripremi četvrtog izdanja. 

Ovaj dokument stoga je proizvod zajedničkih napora te široke zajednice.