Priroda i ljudi zajedno - smjernice za poticanje održivog ruralnog razvoja Dalmacije

01 tra 2015
image

Priroda i ljudi zajedno – Smjernice za poticanje održivog ruralnog razvoja Dalmacije nastale su kao rezultat iskustava Projekta COAST, koji su na području Dalmacije, od 2007. do 2013. godine, sredstvima iz darovnice Globalnog fonda za okoliš (GEF), zajedno provodili Program Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj (UNDP) i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (MZOiP).

Osnovni je cilj projekta bio demonstrirati mogućnosti očuvanja vrijedne biološke i krajobrazne raznolikosti Dalmacije njihovim održivim korištenjem u sektorima poljoprivrede, ribarstva, marikulture i turizma, kao najznačajnijim gospodarskim sektorima ruralne Dalmacije. 

Jedan je od ciljeva projekta COAST bio pokazati da navedene prirodne vrijednosti nisu zapreka razvoju, već da, suprotno, mogu biti izuzetna razvojna prilika. Iako su potencijali ruralne Dalmacije brojni i dobro poznati ova su područja ipak izložena dugotrajnim i tvrdokornim demografskim, ekonomskim i socijalnim problemima.

Projektom COAST je promoviran zeleni ruralni razvoj kao idealni oblik pametne specijalizacije Dalmacije koji je utemeljen na lokalnim resursima i tradiciji, okolišno je održiv te maksimalno uključiv za pripadnike lokalnih zajednica čijim se znanjima i resursima koristi.

Ovaj je razvojni model podržan prije svega uspostavljanjem programa poticanja zelenog poduzetništva čiji su nositelji bile županijske razvojne agencije, ali i brojnim drugim neizravnim mjerama kojima je stvarano poticajno okruženje za održivi ruralni razvoj. Ukupno je ovim programima u sve četiri županije podržano stotinjak projekata u vrijednosti od oko 168 milijuna kuna.

Analiza zelene razvojne opcije za ruralnu Dalmaciju pokazuje potencijal za stvaranje 8 do 10.000 novih radnih mjesta u realnom sektoru. Od toga 2.000 do 3.000 radnih mjesta u agroturizmu, oko 1.000 u segmentu pustolovnog turizma, 3 do 4.000 u ekološkoj poljoprivredi i uz nju vezanoj proizvodnji tradicijskih proizvoda, oko 1.000 u ekološkom uzgoju ribe i školjkaša, te uz sve njih dodatnih 1.000 radnih mjesta u pratećem uslužnom sektoru.

Model poticanja zelenog ruralnog razvoja Dalmacije uspostavljen projektom COAST zadovoljava sve kriterije utvrđene u strateškim dokumentima i programima ruralnog razvoja EU.