ŠTO RADIMO - SOCIJALNO UKLJUČIVANJE

Gotovo petina hrvatskih građana doživljava se socijalno isključenima ili smatra da im prijeti rizik od socijalnog isključivanja, temeljem zadnjeg UNDP-ovog nacionalnog Izvješća o društvenom razvoju u Hrvatskoj,Neumreženi: Lica socijalne isključenosti u Hrvatskoj, predstavljenog u veljači 2007. Prema podacima Hrvatskog zavoda za statistiku siromaštvo u Hrvatskoj u 2010 prijeti 20,6% stanovništva, dok je u EU-​​27 prosjek 16,4% - dakle, u smislu siromaštva, Hrvatska zauzima mjesto među osjetljivim zemljama. U neposrednoj blizini je Latvija (21,3%), Rumunjska (21%), Bugarska (20,7%), Litva (20,2%) i Grčka (20,1%).Među onima kojima prijeti najveći rizik od socijalnog isključivanja su osobe s tjelesnim invaliditetom i intelektualnim teškoćama, povratnici, pripadnici romske i srpske manjine, dugotrajno nezaposlene osobe, mladi, samohrani roditelji, beskućnici, starije osobe i zatvorenici.

Više o programu socijalnog uključivanja

© 2012 Program Ujedinjenih naroda za razvoj Uključi pregled u visokom kontrastu