Praćenje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

29 pro 2012
image

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Republike Hrvatske u suradnji s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) objavila je hrvatsko izdanje publikacije Praćenje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom -Vodič za organizacije koje prate ljudska prava. Cilj publikacije je podići svijest javnosti i pomoći građanima da bolje razumiju sve implikacije Konvencije.