Procjena broja žrtava seksualnog nasilja tijekom Domovinskog rata na području Republike Hrvatske i optimalni oblici obeštećenja i podrške žrtvama

02 srp 2014
image

Ured Programa Ujedinjenih naroda za razvoj u Republici Hrvatskoj (United Nations Development Programme- UNDP) i Ministarstvo branitelja Republike Hrvatske (MBRH) pokrenuli su inicijativu donošenja Zakona o zaštiti žrtava seksualnog nasilja u ratu (Zakon) kojim bi se regulirala prava žrtava seksualnog nasilja u ratu kao i pripadajuci sustav obeštecenja i rehabilitacije.

Procijenjeno je kako postojeci sustav prava i zaštite civilnih i vojnih žrtava rata ne obuhvaca žrtve seksualnog nasilja na odgovarajuci način te im ne pruža odgovarajući sustav skrbi.

U okviru pripreme zakonodavnog rješenja pojavilo se nekoliko temeljnih nedoumica:

Na koji nacin definirati seksualno nasilje u ratu?

Koliki je broj žrtava i koji je broj potencijalnih korisnika prava predvi!enih Zakonom?

Koji su optimalni oblici obeštećenja i podrške žrtvama seksualnog nasilja u ratu?

Tijekom priprema nacrta prijedloga Zakona UNDP i MBRH uvidjeli su da adekvatno razrješavanje navedenih nedoumica nije moguće bez provođenja ad-hoc sociološkog istraživanja, te su stoga od istraživača Zavoda za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Zavod) zatražili prijedlog metodologije odgovarajućeg istraživanja koje treba pomoći u definiranju odgovora na postavljena pitanja i nedoumice.