Kvaliteta života u Hrvatskoj: Regionalne nejednakosti

01 lis 2007
image

Na konferenciji o kvaliteti života u Hrvatskoj, održanoj u organizaciji Programa UN-a za razvoj (UNDP) i Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EuroFoundation) iz Dublina, predstavljeno je prvo usporedno istraživanje o kvaliteti života građana Hrvatske u odnosu na građane ostalih 27 zemalja Europske unije. Gotovo 9000 građana iz svih krajeva Hrvatske sudjelovalo je u anketi koju je UNDP proveo 2006. godine i odgovorilo na pitanja o percepciji kvalitete vlastitog života: ekonomske situacije svog kućanstva, kvalitete stanovanja, zaposlenja i obrazovanja. Ovim istraživanjem po prvi puta prikupljeni su podaci reprezentativni na razini županija, tako da istraživanje, osim na postojeće razlike među zemljama proširene EU, ukazuje i na razlike unutar Hrvatske.

Područja života u kojima Hrvatska zaostaje za prosjekom EU zemalja su prije svega zadovoljstvo vlastitim obrazovanjem i kvalitetom zaposlenja, a zatim i prevladavajući osjećaj dezorijentiranosti i otuđenosti u društvu te izrazito visoka percepcija napetosti između društvenih skupina, posebice između bogatih i siromašnih koju uočava visokih 62% ili gotovo dvije trećine građana Hrvatske. 

Naglasci

  • Subjektivna procjena zdravlja i pristupa zdravstvenim uslugama značajno je lošija u Hrvatskoj i novim članicama EU-a, nego u EU 15
  • Puno više hrvatskih građana (15%) izjavljuje da ima loše zdravlje, nego građani u zemljama EU 15 (6%)
  • Postoji i visoki stupanj nepovjerenja u hrvatski zdravstveni sustav – 45% ispitanika ima vrlo malo ili nimalo povjerenja u sustav zdravstvenog osiguranja