6 Iskorjeniti ekstremno siromaštvo i glad

Gdje smo


Vasko Tisma, detalj slike: Svi smo isti pod suncem (natječaj dječjih crteža o Milenijskim ciljevima razvoja, UNDP, 2004.)

U 2009, Vlada Republike Hrvatske je usvojila Nacionalni plan poticanja zapošljavanja za 2009 i 2010 godinu. Ključni prioriteti koje Republika Hrvatska namjerava ostvariti kroz ovaj plan su : povećanje stopa participacije žena primarne dobne skupine (25 - 49), kao i starijih osoba i mladih , rješavanje dugotrajnog problema nezaposlenosti, smanjenje nerazmjera vještina na tržištu rada, poboljšanje prilagodljivosti radnika i tvrtka, povećana ulaganja u ljudske potencijale kroz bolje obrazovanje i vještine, dobro upravljanje i jačanje administrativnog kapaciteta.

Intervencije u smislu motiviranja, obrazovanja i  sufinanciranja zapošljavanja su usmjerene na : primarne dobne skupine žena nižeg i neadekvatnog obrazovanja, nezaposlene osobame ( 50 + ) i zaposlene kojima prijeti gubitak posla, mlade ljude koji su izgubili dodir sa srednjo školskim sustavom, mlade bez radnog iskustva, dugotrajno nezaposlene osobe. Poseban naglasak treba staviti na osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, samohrane roditelje, hrvatske branitelje i liječene ovisnike. Sastavni dio plana je i Nacionalni program za Rome, koji uključuje mjere za zapošljavanje, kao i sufinanciranje zapošljavanja za romske nacionalne manjine .

Glavni izazov na Hrvatskom tržištu rada je znatno niža stopa zaposlenosti u odnosu na prosjek zemalja EU . Od 2001 do 2008 značajan porast zapošljavanja i smanjenje nezaposlenosti zabilježeno je, u velikoj mjeri zahvaljujući gospodarskom rastu . Međutim, u 2009 , stopa nezaposlenosti je 6,1 % viša nego u 2005, što je uzrokovano dubokoj recesiji, odnosno smanjenog broja zaposlenih, osobito u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu i trgovini.

Iako se stopa nezaposlenosti odnosi na sve dobne, spolne i obrazovne skupine sposobne populacije, posebnu pozornost treba posvetiti ženama primarne dobne skupine, posebice na one s niskim ili neodgovarajućim kvalifikacijama, mlade bez radnog iskustva i starije osobe općenito. Budući da  Hrvatska, u odnosu na EU, ima znatno niži udio visokoobrazovanih radnika u ukupnom broju zaposlenih, od ključne je važnosti da Hrvatska uključi više ljudi u visoko obrazovanje te podigne razinu obrazovanja među stanovništvom svih dobnih skupina. Potrebno je bolje prilagoditi obrazovanje u sklopu zahtjeva tržišta rada, kao i  prilagodbu obrazovnog sustava kao odgovor na nove zahtjeve tržišta rada kako bi se osiguralo radno iskustvo za mlade i na taj način omogućulo lakši pronalazak posla. To bi omogućilo prevladavanje trenutnog problema nerazmjera između ponude i potražnje za određene obrazovne profile i vještine u mnogim sektorima.

Nadalje , potrebno je efikasnije rješavati probleme zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina, kao i osoba s invaliditetom . Posebna pozornost se treba obratiti na status hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Osim toga, smanjenje značajnih regionalnim razlika, progresivniji razvoj rubnih regija, smanjenje razlika u zaposlenosti, nezaposlenost, prosječne plaće i proizvodnje po glavi stanovnika, kao i stupanj obrazovanja među stanovništvom s kojim bi se posebno trebalo baviti.  

Aktivnosti UNDP-a u Hrvatskoj

Targets for MDG1
 1. Reduce by half the proportion of people living on less than a dollar a day
  • Proportion of population below $1 (PPP) per day
  • Poverty gap ratio
  • Share of poorest quintile in national consumption
 2. Achieve full and productive employment and decent work for all, including women and young people
  • Growth rate of GDP per person employed
  • Employment-to-population ratio
  • Proportion of employed people living below $1 (PPP) per day
  • Proportion of own-account and contributing family workers in total employment
 3. Reduce by half the proportion of people who suffer from hunger
  • Prevalence of underweight children under-five years of age
  • Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption