6 Postići univerzalno osnovno obrazovanje

Gdje smo


Bruno Knežević: Obrazovanje za svu djecu (natječaj dječjih crteža na temu Milenijskih ciljeva razvoja, UNDP, 2004.)

Usvajanjem Plana za razvoj obrazovnog sustava (2005-2010) kao temeljni dokument za razvoj obrazovnog sustava, Hrvatska je pokrenula proces stvaranja i razvoja društva znanja, te je inicirala promjene na svim razinama obrazovnog sustava.

Rad za ostvarivanje cilja broj 1: harmonizacija obrazovanja sa Europskom zajednicom—proces Bolonje, započeo na zakonodavnoj razini donošenjem Zakona znanosti i visokog obrazovanja, koji je reformirao sustav visokog obrazovanja u skladu sa načelima Bolonjske deklaracije. Provedba novog sveučilišta i specialističkih studijskih programa započela je 2005/2006, nedugo nakon što su novi programi dizajnirani. ECTS sustav je bio provođen te iste godine. 

Osigurana kvaliteta hrvatskog sustava visokog obrazovanja regulirana je Zakonom o Osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Zakon bi trebao poboljšati rad hrvatskih visokih učilišta, povećati njihovu odgovornost prema građanima i poboljšati kvalitetu obrazovanja studenata. Zakon bi također trebao pridonijeti prepoznatljivosti hrvatskih visokih učilišta u inozemstvu, što bi pojačalo međunarodne veze i mobilnost studenata i nastavnika, jednako kao i pravedno uključivanje studenata na međunarodno tržište rada.

 Vezano za na cilj broj 2: Uspješnog uključivanje u rad, gospodarstvo i moderne znanjem orijentirane tehnologije 5, važno je naglasti posebnu pozornost na specijalističko strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Strategija za Razvoj sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2008-2013 prepoznaje važnost širokog znanja, vještina i kompetencija što dovodi do veće fleksibilnosti krarijera i zaposlenja te omogućuje radnicima da brzo reagiraju na promjene na tržištu rada i tehnološkim dostigunućima putem kontinuiranog obrazovanja i učenja. Strategija definira pet ključnih ciljeva za reformu stručnog obrazovanja i osposobljavanja: razvoj kvalifikacija temeljenih na kompetencijama i ishodima učenja, kontinuirano usklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada, razvoj sustava za stručno obrazovanja i osoposobljavanje koje zagovara cjeloživotno učenje i mobilnost, definira uloge profesora u sustavu koji se temelji na ishodima učenja, te uspostava sustava osiguranja kvalitete.

Nadalje, zakon koji osigurava bolji pristup obrazovanju za djecu i mlade s posebnim potrebama je poboljšan kroz dizajn 51 programa za ljude sa nižim vještinama i kvalifikacijama, pružanje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja, te na raspodjelu asistenata za djecu s posebnim potrebama. Zaposlenici u obrazovnom sustavu su kontinuirano osposobljavani za rad s djecom s posebnim potrebama. Djeca s oštećenjem vida su dobila besplatne udžbenike, a mreža osnovnih i srednjih škola bez arhitektonskih barijera su razvijene u skladu s načelom regionalne jednakosti. Sredstva su osigurana iz državnog proračuna za ove godišnje aktivnosti. Obrazovni sustav također pruža lakši pristup djeci i učenicima s posebnim potrebama kroz razvoj konkretnijih pozitivnih propisa i upisne politike, poboljšane infrastrukture, kao i promicanje rada na projekatima i promjene kurikuluma.

U 2008/2009 školskoj godini, svi osnovnoškolci su dobili besplatne udžbenike. U 2009/2010 školskoj godini, besplatni udžbenici su bili dostupni za slijepe učenike i učenike s oštećenim vidom, višečlanim obiteljima, djecu poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja,djecu  ratnih vojnih invalida kao i veterana u obrazovanju pod uvjetom da prihod po članu kućanstva ne prelazi oko 275 eura ( iznos udvostručiti popisu stanovništva, odnosno dva puta 30 posto proračunske osnovice). Pomoć za udžbenike i druge školske materijale je dodijeljen obiteljima koje imaju pravo na stalnu pomoć te udomljene djece u osnovnim i srednjim školama.

Uz iste načele, na temelju Zakona o područjima posebne državne skrbi, u 2008/2009 školskoj godini lokalne samouprave su primile sredstva za osiguravanje besplatnog prijevoza učenika 3. i 4. razreda srednjih škola koji žive na područjima od posebne državne skrbi . To uključuje 151 jedinica lokalne samouprave u 20 županija .

Aktivnosti UNDP-a u Hrvatskoj

  • Mladi grade zajedničku budućnost

    To foster interaction between Roma and non-Roma teenagers in Kuršanec, UNDP CO Croatia has organised many workshops for now a total of 50 of them in the premises of the Family Centre, the newly built but insufficiently used municipal community centre located in Roma settlement. more

Targets for MDG2
  1. Ensure that, by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling
    • Net enrolment ratio in primary education
    • Proportion of pupils starting grade 1 who reach last grade of primary
    • Literacy rate of 15-24 year-olds, women and men