6 Razviti globalno partnerstvo za razvoj

Gdje smo


Kristina Raić, detalj slike: Budućnost moje zemlje 2015. godine (natječaj dječjih crteža na temu Milenijskih ciljeva razvoja, UNDP, 2004.)

U skladu sa Nacionalnom strategijom, Republika Hrvatska je obvezala da će uzeti u obzir ravojne potrebe manje razvijenih zemalja te na taj način pridonijeti ostvarivanju Milenijskih ciljeva za razvoj.

Republika Hrvatska je u 2009 izdvojila više od 18,5 mil eura ununtar programa ODA . Također je davala dobrovoljne doprinose unutar sustava UN-a , međunarodnim organizacijama i mirovnim misijama, uključujući obuku i razvoj projekata, kao i doprinosu organizacija civilnog društva .

Službena bilateralna potpora u 2009 bila je 93,95 % od ukupne razvojne pomoći , dok su multilateralni doprinosi iznosili 6,05 %. Ukupne mjere potpore za projekte i programe organizacija civilnog društva s ciljem da pomognu u ostvarenju Milenijskog razvojnog cilja 8, globalne suranje, bili  584.278 eura u 2007, 35.184 EUR u 2008, a 542.000 EUR u 2009 prema podacima Vlade Republike Hrvatske, Ured za suradnju s nevladinim organizacijama.

U okviru razvojne pomoći Republike Hrvatske u Africi, treba napomenuti aktivnosti Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj, vezano za doprinos dodijeljen u 2008 i 2009 za projekt „Škole za Afriku“. Tijekom 2009, 191 škola i oko 60.000 djece su bili uključeni u provedbu projekta i aktivnosti usmjerenih na pomoć djeci u Ruandi. Naime,projekt je bio namijenjen za izgradnju i obnovu škola i sanitarija, osigurane pitke vode i pružanje udžbenika za djecu bez roditeljske skrbi i one koji žive u osobito teškim životnim uvjetima.

Od početka ovog projekta u 2008, prikupljeno je oko 109.000 eura. Također,MVPEI je uplatilo cca . 16.000 EUR na bankovni račun UNICEF Ureda u Zagrebu za projekt „Škole za Afriku“, putem službene razvojne pomoći osigurane od strane državnog proračuna u 2009. U 2008 i 2009 više od 234.000 eura je sakupljeno. Treba napomenuti da ovaj projekt ima i edukativnu ulogu za hrvatsku djecu u produbljivanju razumijevanja uvjeta u kojima žive sa svojim vršnjacima u Africi i razvijanje osjećaja solidarnosti kroz prikupljanje sredstava . To jejedini projekt Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj koji nema karakter krize pomoći, nego isključivo predstavlja razvojnu pomoć .

Europska komisija očekuje da Republika Hrvatska dosegne razinu potrošnje na razvojne pomoći koja je predviđena za nove države članice: 0,17 % BDP-a do 2010 i 0,33 % BDP-a do 2015. MVPEI , u svojstvu koordinatora za područje razvojne suradnje i humanitarne pomoći, ima obvezu podnositi periodična izvješća Europkoj  komisiji o razvojnoj pomoći koju pruža Republika Hrvatska.

Milenijski razvojni cilj „Globalna suradnja za razvoj“  uključuje primjenu novih tehnologija koje su neophodne za razvoj društva utemeljenog na znanju i društva u kojem svatko ima jednaka pravo na pristup informacijama. Prema istraživanju Svjetskog ekonomskog foruma ( WEF ) o informacijskoj tehnologiji provedenom u 2010, Hrvatska se na temelju svoje ICT konkurentnosti nalazi 51. mjestu među 133 zemalja svijeta koje zastupaju 98 % ukupnog svjetskog BDP-a.

Što se tiče online dostupnost javnih usluga, Hrvatska se popela do 82. do 40. mjesta . Značajan napredak postignut je u e- sudjelovanju , gdje se Hrvatska popela s 70. na 25. poziciju.Index  E –sudjelovanja ocjenjuje kvalitetu, relevantnost , korisnost i spremnost državnih web stranica u pružanju on-line informacija i participativne alate i usluge namijenjene javnosti .

Prema studiji Europske komisije o dostupnosti javnih usluga preko interneta12, Hrvatska je zauzela 30. u smislu prisutnosti i 31. Mjesto u smislu složenosti e -usluga među 31 zemalja koje su se uključile u istraživanju.

Kroz istraživanje WEF-a, otkrivena je slabost konkurentnosti hrvatskog ICT na kojeg se Hrvatska mora usredotočiti u budućnosti . Poseban naglasak treba staviti na činjenicu da Hrvatska zauzima tek 102. mjesto u smislu tehnološke apsorpcije u poduzećima, gdje je potrebno definirati prioritetne mjere i aktivnosti, pogotovo u novoj E - Business razvojnoj strategiji koja je u tijeku.

Dosadašnji rezultati u području e -uprave ukazuju na to da je potrebno ojačati informacijsku, komunikacijsku i tehnološku uporabu u državnoj upravi i komunikacije s građanima i poslovnim sektorom. Nadalje, potrebno je uspostaviti ciljeve a novih i postojećih aktivnosti e- Vlade, s naglaskom na nazadovoljstvo korisnika, racionalizaciju upravnih postupaka i suvremenih elektroničkih usluga, što će se postići uz planiranu provedbu Strategije za razvoj elektroničke uprave za 2009-2012 godinu.

Targets for MDG8
 1. Develop further an open, rule-based, predictable, non-discriminatory trading and financial system
  • Developing countries gain greater access to the markets of developed countries
  • Least developed countries benefit most from tariff reductions, especially on their agricultural products
 2. Address the special needs of least developed countries
  • Net Official development assistance (ODA), total and to the least developed countries, as percentage of OECD/DAC donors' gross national income
  • Proportion of total bilateral, sector-allocable ODA of OECD/DAC donors to basic social services (basic education, primary health care, nutrition, safe water and sanitation)
  • Proportion of bilateral official development assistance of OECD/DAC donors that is untied
  • Market access
  • Debt sustainability
 3. Address the special needs of landlocked developing countries and small island developing States
  • Official development assistance (ODA) received in landlocked developing countries as a proportion of their gross national income
  • ODA received in small island developing States as a proportion of their gross national incomes
  • Proportion of bilateral official development assistance of OECD/DAC donors that is untied
  • Market access
  • Debt sustainability
 4. Deal comprehensively with the debt problems of developing countries
  • Total number of countries that have reached their HIPC decision points and number that have reached their HIPC completion points (cumulative)
  • Debt relief committed under HIPC and MDRI Initiatives
  • Debt service as a percentage of exports of goods and services
 5. In cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable essential drugs in developing countries
  • Proportion of population with access to affordable essential drugs on a sustainable basis
 6. In cooperation with the private sector, make available the benefits of new technologies, especially information and communications
  • Telephone lines per 100 population
  • Cellular subscribers per 100 population
  • Internet users per 100 population