O UNDP-u u Hrvatskoj

 Foto: Nena Lukin

Program Ujedinjenih naroda za razvoj je prisutan u Republici Hrvatskoj od 1996. godine, kad je osnovan prvi Ured za vezu. Od 2001. godine djeluje kao Ured Stalnog predstavnika.  Suradnja između UNDP-a i hrvatske Vlade je definirana Standardnim osnovnim ugovorom o suradnji koji je potpisan 1996. 

Od 1. srpnja 2014., UNDP u Hrvatskoj djeluje kao Projektni ured koji se samostalno financira te također obavlja neke regionalne funkcije poput razmjene znanja na područjima UNDP-ove komparativne prednosti. Opseg aktivnosti i mandat projektnog ureda uključuje projekte koji su trenutno u fazi provedbe i eventualno nove angažmane zatražene od strane hrvatskih državnih institucija te u skladu s UNDP-ovim radom u novim državama članicama EU. Prema ugovoru s Vladom, UNDP će nastaviti provoditi projekte u Republici Hrvatskoj do kraja 2017.

Taj prijelaz je rezultat Hrvatske graduacije prema statusu neto uplatitelja, završetka proširenog Programa za Hrvatsku od 2007.-2013. i novih okolnosti nastalih ulaskom Hrvatske u Europsku uniju (EU) 1. srpnja 2013.

Programske aktivnosti UNDP-a u Hrvatskoj provode se prema Strateškoj noti 2014., Strateškom planu UNDP-a 2014.-2017., kao i prema pojedinim projektnim dokumentima.

Što želimo postići?


UNDP kao Projektni ured je usmjeren na promoviranje održivih energetskih rješenja, nisko-ugljični razvoj, očuvanje zaštićenih područja prirode i zaštitu prirode, poboljšanje životnih i gospodarskih prilika u ratom zahvaćenim područjima, ruralnim i udaljenim područjima; zagovaranje potpune socijalne uključenosti osoba s invaliditetom, manjina i drugih ranjivih te razmjenu znanja o integracijskom procesu Hrvatske u EU s drugim zemljama u regiji.

Misija UNDP-a može se sažeti u jednostavnoj krilatici: „Ne zanemarimo nikoga.“

Ostvareni rezultati


Uspješne inicijative UNDP-a u Hrvatskoj uključuju:

 • Suradnju s 20 ministarstava, 20 županija i 93 grada na projektu energetske efikasnosti. Sustavnim mjerenjem i racionalnim gospodarenjem energije i vode u 7,000 javnih objekata diljem Hrvatske do sada su ostvarene uštede državnog budžeta u iznosu od 91 milijun kuna godišnje, kao i značajno smanjenje štetnih emisija Hrvatske.
 • U radionicama kako voditi „zeleni ured“ sudjelovalo je ukupno 9,200 zaposlenika državne uprave, uključujući i predsjednika Ivu Josipovića i njegove savjetnike.
 • U suradnji s Ministarstvom pravosuđa i Vrhovnih sudom RH, osnivanje sedam ureda za podršku svjedocima i žrtvama zločina koji su pozvani svjedočiti na sud. Do sada je podršku ureda zatražilo 12,000 osoba, a Vijeće Europe pohvalilo je ovu hrvatsku praksu.
 • Prijelaz najvećih dalmatinskih uzgajivača maslina i vinogradara na stopostotnu organsku proizvodnju i pokretanje 83 novih “zelenih poslova” u poljoprivredi, marikulturi i eko-turizmu.
 • Pokretanje Solarnog edukacijskog centra u Zadru, u suradnji sa Zadarskom županijom i strukovnom školom Vice Vlatkovića, u kojem se građani (mahom nezaposleni) mogu dodatno obrazovati za zvanje montera solarnih ploča na brzorastućem tržištu obnovljive energije.
 • Provedbu certificiranih programa obuke za proizvođače mlijeka, sira, voća i povrća, vinogradare, ovčare, kozare i ostale poljoprivrednike kako bi spremno konkurirali na tržištu Europske unije.
 • Pripremu ruralnih sredina na suradnju u korištenju i provedbi programa koje financira EU, kroz pokretanje i jačanje Lokalnih akcijskih grupa (LAG), standarda koje EU primjenjuje na razini lokalne zajednice kod planiranja i donošenja odluka koje se tiču razvoja ruralne.
 • Obnovu fasade Radničkog doma u Vukovaru iz sredstava EU, jednog od najvažnijih arhitektonskih spomenika u srcu Vukovara koji stoji razrušen i napušten još od rata te konzultacije sa širom zajednicom o budućoj svrsi njegove unutrašnjosti.
 • Prikupljanje preko 75,000 komada oružja i eksplozivnih sredstava od građana, u suradnji s hrvatskom policijom, kako bi se otklonile opasnosti od oružja koje je u posjedu građana te pružanje podrške uništenju najmanje 30,000 oružanih viškova u borbi protiv krijumčarenja oružja.
 • Suradnju sa 114 gradova kako bi osobama s invaliditetom osigurali pristup javnim ustanovama.
 • Rad s nevladinom organizacijom “Status M” na promociji zdravih oblika muškog ponašanja među srednjoškolcima, u sklopu kampanje uključivanja muškaraca u borbu protiv nasilja u obitelji.
 • Podršku u obučavanju preko 1,700 stručnjaka iz 84 zemlje tijekom proteklih sedam godina za praćanje oboljelih od HIV/AIDS-a pri Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar.
 • Organizaciju ciklusa seminara, u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, na kojima članovi hrvatskog pregovaračkog tima s EU dijele svoja iskustva s budućim pregovaračima iz drugih zemalja u regiji koje se žele priključiti EU.
 • Pomoć Ministarstvu branitelja u pripremi novog zakona kako bi riješili potrebe žrtava seksualnog nasilja tijekom Domovinskog rata.
 • Rad s vodećim nevladinim udrugama za žene kako bi se osigurao psihosocijalni tretman i savjetovanje za prvu grupu od 20 žrtava koje su preživjele seksualno nasilja tijekom rata u Vukovaru.
 • U suradnji s Ministarstvom za regionalni razvoj i EU fondove pomoć slabije razvijenim područjima Hrvatske kako bi  pripremili najmanje 54 projekta prihvatljiva za EU fondove do listopada 2014.
 • Očuvanje i jačanje 19 hrvatskih nacionalnih parkova i parkova prirode -nacionalnih zaštićenih područja poboljšanjem njihovog upravljanja financijama, poboljšanje infrastrukture, doživljaja posjetitelja i promocijom energetske učinkovitosti.

Donositelji odluka


U skladu s izmjenjenim karakterom prisutnosti UNDP-a u Hrvatskoj te prestankom međunarodne funkcije koordinatora UN-a i stalnog predstavnika UNDP-a, predstojnica Projektnog ureda (UNDP) je odgovorna pomoćnici Administratorice i direktorici UNDP-a za Europu i zemlje bivšeg SSSR-a za svakodnevno učinkovito upravljanje UNDP-ovim timom u Hrvatskoj uz preuzimanje cjelokupne odgovornosti za poslovanje UNDP-a kako bi se osigurala usklađenost i strateška usmjerenost UNDP-ovih aktivnosti.

UNDP blisko surađuje  s Vladom Republike Hrvatske preko ključnih ministarstava, uprava i agencija. UNDP-ove programske aktivnosti se provode uz partnere, uključujući nacionalne i lokalne državne partnere kao i predstavnike civilnog društva.

Koliko nas ima

Vrsta
ugovora

Ukupno djelatnika

Ugovor o djelu

11

UNDP osoblje

5

Ukupno

16