O UNDP-u u Hrvatskoj


Foto: Nena Lukin

UNDP je u Republici Hrvatskoj prisutan od 1996. godine, kad je osnovan prvi Ured za vezu. Od 2001. godine djeluje kao Ured Stalnog predstavnika. Suradnja između UNDP-a i hrvatske Vlade definirana je Standardnim osnovnim ugovorom o suradnji.

Programske ktivnosti UNDP-a i suradnja s hrvatskom Vladom je regulirana kroz Program za Hrvatsku 2007-2011 (odobren od strane UNDP/UNFPA Izvršnog odbora 24. siječnja 2011 te produžen Odlukom Izvršnog odbora 2011. godiine) i Akcijski plan za Hrvatsku (CPAP - za razdoblje između 2007. - 2011. godine te za razdoblje između 2012. - 2013. godine). Program je u skladu sa strateškim razvojem i ciljevima Vlade Republike Hrvatske (2006-2013).

Što želimo postići?

UNDP je usmjeren na niz razvojnih potreba u Hrvatskoj, uključujući poboljšanje životnih i gospodarskih prilika u ratom zahvaćenim, ruralnim i udaljenim područjima; promicanje energetske učinkovitosti i zaštite okoliša, osobito na dalmatinskoj obali; zagovaranje potpune socijalne uključenosti osoba s invaliditetom, manjina i ostalih ranjivih skupina te pružanje podrške pravosuđu i sigurnosti građana. Misija UNDP-a može se sažeti u jednostavnoj krilatici: „Ne zanemarimo nikoga.“

Ostvareni rezultati

Uspiješne inicijative UNDP-a u Hrvatskoj uključuju:

 • Suradnju s 20 ministarstava, 20 županija i 93 grada na projektu energetske efikasnosti. Sustavnim mjerenjem i racionalnim gospodarenjem energije i vode u 7,000 javnih objekata diljem Hrvatske do sada su ostvarene uštede državnog budžeta u iznosu od 91 milijun kuna godišnje, kao i značajno smanjenje štetnih emisija Hrvatske.
 • U radionicama kako voditi „zeleni ured“ sudjelovalo je ukupno 9,200 zaposlenika državne uprave, uključujući i predsjednika Ivu Josipovića i njegove savjetnike.
 • U suradnji s Ministarstvom pravosuđa i Vrhovnih sudom RH, osnivanje sedam ureda za podršku svjedocima i žrtvama zločina koji su pozvani svjedočiti na sud. Do sada je podršku ureda zatražilo 12,000 osoba, a Vijeće Europe pohvalilo je ovu hrvatsku praksu.
 • Prijelaz najvećih dalmatinskih uzgajivača maslina i vinogradara na stopostotnu organsku proizvodnju i pokretanje 83 novih “zelenih poslova” u poljoprivredi, marikulturi i eko-turizmu.
 • Pokretanje Solarnog edukacijskog centra u Zadru, u suradnji sa Zadarskom županijom i strukovnom školom Vice Vlatkovića, u kojem se građani (mahom nezaposleni) mogu dodatno obrazovati za zvanje montera solarnih ploča na brzorastućem tržištu obnovljive energije.
 • Provedbu certificiranih programa obuke za proizvođače mlijeka, sira, voća i povrća, vinogradare, ovčare, kozare i ostale poljoprivrednike kako bi spremno konkurirali na tržištu Europske unije.
 • Pripremu ruralnih sredina na suradnju u korištenju i provedbi programa koje financira EU, kroz pokretanje i jačanje Lokalnih akcijskih grupa (LAG), standarda koje EU primjenjuje na razini lokalne zajednice kod planiranja i donošenja odluka koje se tiču razvoja ruralne.
 • Obnovu fasade Radničkog doma u Vukovaru iz sredstava EU, jednog od najvažnijih arhitektonskih spomenika u srcu Vukovara koji stoji razrušen i napušten još od rata te konzultacije sa širom zajednicom o budućoj svrsi njegove unutrašnjosti.
 • Prikupljanje preko 75,000 komada oružja i eksplozivnih sredstava od građana, u suradnji s hrvatskom policijom, kako bi se otklonile opasnosti od oružja koje je u posjedu građana te pružanje podrške uništenju najmanje 30,000 oružanih viškova u borbi protiv krijumčarenja oružja.
 • Suradnju sa 114 gradova kako bi osobama s invaliditetom osigurali pristup javnim ustanovama.
 • Rad s nevladinom organizacijom “Status M” na promociji zdravih oblika muškog ponašanja među srednjoškolcima, u sklopu kampanje uključivanja muškaraca u borbu protiv nasilja u obitelji.
 • Podršku u obučavanju preko 1,700 stručnjaka iz 84 zemlje tijekom proteklih sedam godina za praćanje oboljelih od HIV/AIDS-a pri Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar.
 • Organizaciju ciklusa seminara, u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, na kojima članovi hrvatskog pregovaračkog tima s EU dijele svoja iskustva s budućim pregovaračima iz drugih zemalja u regiji koje se žele priključiti EU.

Donositelji odluka

Koordinatorica UN-a i stalna predstavnica UNDP-a u Hrvatskoj je ujedno i izvršna izaslanica Glavnog tajnika.

UNDP u Hrvatskoj vodi predstavnik UNDP-a i zamjenik stalnog predstavnika. Zajedno su odgovorni za učinkovito dnevno upravljanje ureda UNDP-a te preuzimaju odgovornost za program koji usklađuju sa strateškim  usmjerenjima aktivnosti.

UNDP djeluje u suradnji s Vladom Republike Hrvatske putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te drugih ključnih ministarstava, uprava i agencija. Provedba UNDP-ovog programa i aktivnosti provode partneri u provedbi, kako je primjereno, uključujući državne i lokalne upravne partnere i civilna društva.

Koliko nas ima


Vrsta ugovora


Ukupno djelatnika

Ugovor o djelu

60

UN volonteri

1

UNDP osoblje

17

Ukupno

78

Naši konzultanti

UNDP u Hrvatskoj zapošljava 7 konzultanata koji zarađuju više od $30,000 u sklopu ugovora. 


Broj konzultanta

Radno mjesto

Naziv projekta
Iznos ugovora ($)
Konzultant 1 Glavni tehnički savjetnik Program Pravosuđe $45.870
Konzultant 2 Međunarodni konzultant Razmjena iskustava $132.000
Konzultant 3 Međunarodni konzultant Razmjena iskustava $123.480
Konzultant 4 Projektni Stručnjak za programiranje web aplikacija i IT savjetovanje  EE Projekt $31.547
Konzultant 5 Nacionalni konzultant - glavni inženjer / tehnički savjetnik EE Projekt $35.304
Konzultant 6 Stručnjak za marketing, odnose s javnošću i medijima, širenje informacija i obrazovanje EE Projekt $33.186
Konzultant 7 Međunarodni konzultant / stručnjak za jačanje institucija PA sustavi $44.036