Justice and Human Security

  • Žuran odgovor na poplave u Hrvatskoj 2014.Žuran odgovor na poplave u Hrvatskoj 2014.Projekt „Žuran odgovor na poplave u Hrvatskoj 2014.“ ima za cilj pomoći nacionalnim i lokalnim vlastima u razvoju procjena i potreba za minski sumnjiva područja koja su poplavljena u svibnju 2014.

  • Uključivanje mladih u zaštitu prava žrtava i svjedoka kaznenih djela u HrvatskojUključivanje mladih u zaštitu prava žrtava i svjedoka kaznenih djela u HrvatskojU 2007. Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj pokrenuo je jedinstveni sustav za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela uvođenjem na sudove Ureda za podršku žrtvama i svjedocima koji pružaju praktične informacije i emocionalnu podršku žrtvama, prije, tijekom i nakon suđenja. Sedam ureda osnovanih od strane UNDP-a pružilo je pomoć za više od 14.000 korisnika te je velikim dijelom doprinijelo učinkovitijim kaznenim postupcima o čemu svjedoče suci, tužitelji i odvjetnici koji sve više koriste njihove usluge.

  • Odgovor na prirodne katastrofe u Hrvatskoj 2012.Odgovor na prirodne katastrofe u Hrvatskoj 2012.Odgovarajući na hitnu situaciju u Hrvatskoj tijekom 2012.godine, ovaj projekt ima za cilj povećati kapacitete hrvatske vlasti na nacionalnom i lokalnom nivou kroz tehničku podršku za pomoć s boljom procjenom potreba i povećanom koordinacijom s vrha prema dolje do dvije razine administracije. Napori ranog i više-sektorskog ranog oporavka će poboljšati planiranje, i dozvolit će bolju identifikaciju budućih rizika u zahvaćenim područjima.

  • Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) kroz razvoj sustava prevencije kriminaliteta, podrške žrtvama kaznenih djela i aktivnostima kontrole oružjaJačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) kroz razvoj sustava prevencije kriminaliteta, podrške žrtvama kaznenih djela i aktivnostima kontrole oružjaProjekt se fokusira na nastavak davanja tehničke pomoći u razvoju sistema prevencije kriminaliteta sa Ministarstvom unutarnjih poslova. U želji da se ojača obujam programa za prevenciju kriminaliteta, UNDP i Mol će zajednički nastaviti provedbu aktivnosti unutar dvije kampanje, jačajući rad Vijeća za prevenciju kriminaliteta, čiji je cilj biti demokratska i odgovorna tijela za dijalog, konsenzus, odlučivanje i projekte s jasnim mandatom kako bi učinili zajednice sigurnijim mjestima za život i rad.

ŠTO RADIMO —PRAVOSUĐE I DRUŠTVENA SIGURNOST

Program pravosuđa i društvene sigurnosti ima za cilj ojačati hrvatsko pravosuđe i sustav sigurnosti građana kroz osiguranje pristupa pravdi za sve građane, osigurano učinkovito pravosudno upravljanje, smanjenje nezakonitog posjedovanja oružja kroz prikupljanje i uništavanje, razvoj održivog sustava prevenciju kriminaliteta te jačanje kapaciteta za smanjenje opasnosti od katastrofa.

VIŠE O PRAVOSUĐU I DRUŠTVENOJ SIGURNOSTI