Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) kroz razvoj sustava prevencije kriminaliteta, podrške žrtvama kaznenih djela i aktivnostima kontrole oružja

Opis projekta


Uništavanje oružja / Foto: Arhiva UNDP-a

Projekt predstavlja nastavak zajedničkih aktivnosti MUP-a i UNDP-a u integraciji policije u društvo na području prevencije kriminala prethodno poduzetim po programu ''Uništenje za razvoj: Uključenje zajednica u borbu protiv kriminala kao podrška programu rada policije u zajednici MUP-a'' od rujna 2008. koje uključuju ''Sporazum o suradnji UNDP Hrvatska i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u prikupljanju vatrenog oružja i podizanju svijesti'' od rujna 2007. i projekt „ Podrška u osnivanju koordinacije za prevenciju kriminaliteta i primjenjivanje sustava prevencije kriminala'' od ožujka 2012.

Projekt se fokusira na nastavak davanja tehničke pomoći u razvoju sistema prevencije kriminaliteta sa Ministarstvom unutarnjih poslova. U želji da se ojača obujam programa za prevenciju kriminaliteta, UNDP i Mol će zajednički nastaviti provedbu aktivnosti unutar dvije kampanje, jačajući rad Vijeća za prevenciju kriminaliteta, čiji je cilj biti demokratska i odgovorna tijela za dijalog, konsenzus, odlučivanje i projekte s jasnim mandatom kako bi učinili zajednice sigurnijim mjestima za život i rad.

Aktivnosti kontrole oružja

Višak malog i lakog oružja (SALW) prepoznat je kao važan problem u procesu razvoja mira i sigurnosti. To je definirano  u okviru Strategije Europske unije za borbu protiv nezakonitog nagomilavanja i trgovine malim i lakim oružjem te pripadajućim streljivom kao i Nacionalnom strategijom, te pripadajućim Akcijskim planom za kontrolu malog i lakog oružja.

Stoga, kako bi se smanjio rizik od širenja nezakonitog nagomilavanja i trgovine malim i lakim oružjem presudno je uništiti prikupljene viškove oružja i uspostaviti više stručnog znanja o balistici i SALW-u.

Kroz  ovu  aktivnost Ministarstvo unutarnjih poslova nastavit će s uništavanjem prikupljenog viška malog i lakog oružja. Također za stručnjake Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ osigurat će se uvjeti za dodatno stručno usavršavanje o važnosti SALW inicijative te područja iz domene balistike.

Razvijanje  podrške žrtvama u suradnji s policijom

Kako bi se nastavilo sa implementacijom pozitivnih rješenja vezanih za naročito obzirno postupanje sa žrtvama kaznenih djela, a  u cilju provedbe učinkovite strategije za pomoć i potporu žrtvama potrebno je i dalje djelovati u cilju jačanja mehanizama suradnje  policije s drugim relevantnim državnim tijelima i organizacijama koji mogu osigurati potrebnu podršku i pomoć žrtvama.

Tendencija razvoja sustava prevencije kriminaliteta te podrške žrtvama kaznenih djela ujedno je i težnja prema izgradnji "pozitivnog imidža" policije, njene vidljivosti i jačanja profesionalnosti i stručnosti, a što je u konačnici moguće kroz definiranje konkretne i jasne suradnje s drugim nadležnim tijelima, ustanovama, institucijama i organizacijama civilnog društva.

Ciljevi projekta:       

 • Povećana razina sigurnosti zajednice kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini
 • Mjerljiv napredak u razvoju sustava prevencije kriminaliteta i uloge policijskih službenika za prevenciju diljem Hrvatske
 • Vidljiv angažman policije i suradnje s drugim relevantnim dionicima društva u području prevencije kriminaliteta te stvaranja sigurnog okruženja kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini
 • Poboljšanje učinkovitosti u radu policije u prevenciji  i suzbijanju nasilja nad ženama i među mladima
 • Mjerljiv napredak u postupanju policije  prema žrtvama kaznenih djela te iniciranja pružanja  određenih oblika podrške i pomoći kao i vidljiv napredak u  međusobnoj komunikaciji i koordinaciji s drugim državnim tijelima i organizacijama u čijem djelokrugu ulazi područje iniciranja  podrške i pružanja pomoći žrtvama kaznenih djela
 • Povećana razina znanja policijskih službenika u postupanju prema žrtvi kaznenog djela,   kao i  ciljano senzibiliziranje javnosti, posebice potencijalno ranjivih skupina žena i mladih
 • Vidljiv  napredak u uspostavi koordiniranog mehanizma suradnje policije s drugim relevantnim državnim ( nacionalnim i lokalnim) javnim i nevladinim institucijama i organizacijama koji mogu osigurati potrebnu podršku žrtvama te djelovati na sprječavanje  njene  ponovne  viktimizacije
 • Veća otkrivenost kaznenih djela s elementima nasilja, obiteljskog nasilja,  trgovanja ljudima, seksualnih delikata kao rezultat većeg prijavljivanja od strane žrtava tih kaznenih djela
 • Poboljšanje učinkovitosti suradnje policije s drugim relevantnim državnim tijelima i organizacijama civilnog društva u iniciranju i pružanju pomoći i  potpore žrtvama kaznenih dijela, posebice  kaznenih djela s elementima nasilja usmjerenih na  žene i mlade
 • Povećana suradnja policije s relevantnim nevladinim udrugama
 • Povećana razina povjerenja građana u policiju te percepcija sigurnosti
 • Poboljšana svijest javnosti o ugroženosti od oružja
 • Smanjenje broja raspoloživog oružja kroz kontinuirano uništavanje
 • Povećano znanje policijskih službenika o balistici i malom i lakom oružju

Postignuća

Nastavkom zajedničke kampanje čiji je cilj borba protiv nasilja nad ženama, nasilja u obitelji te nasilja među mladima pod nazivom „Živim život bez nasilja“ nastavila se i prva aktivnost kampanje koja je organizirana u Varaždinu 22.svibnja 2012. Aktivnost je usmjerena na prevenciju svih vrsta nasilja i izgradnju kulture ne-nasilja među mladim ljudima te uključuje;

 • Interaktivne radionice s temom sprječavanja nasilja, razvijanja kulture nenasilja, nediskriminacije i tolerancije koje provodi policijski službenici  u suradnji s UNDP-om i nevladinom udrugom mladih.
 • Izvedba predstave u režiji Zijaha Sokolovića (UNDP-eva Ambasadora dobre volje za toleranciju i nenasilje) pod nazivom „Nasilje – za nasilje nema opravdanja“ koja uključuje interakciju s mladima te predstavlja konceptualno i tematski nastavni slijed  prethodno održanih interaktivnih radionica. 
 • Glazbeno-scenski program kojim se promovira  kultura nenasilja i tolerancije i potiču pozitivne vrijednosti  i stavovi u društvu kao i  potiče na razvijanje osjećaja kod mladih za vlastiti doprinos u izgradnji „zajednice koja brine“ i to  kroz angažman umjetnika i glazbenika (Matija Dedić, Apokalipso bend)

Prikupljanje oružja i podizanje svijesti u sklopu kampanje „Manje oružja – manje tragedija“ također će se nastaviti te su unutar priprema za nastavak kampanje dizajnirani novi promotivni materijali (majice, blokovi, kemijske olovke, plakati, letci, stripovi i dr.) koji trenutno čekaju izradu i distribuciju. Novi promotivni materijali sadrže slogan „Manje oružja – manje tragedija“ i predstavljeni su kroz novi vizualni dizajn temeljen na novom formatu – stripu.

Aktivnosti kampanje koje slijede uključuju organizaciju javnih događaja u prisutnosti medije koji će uključivati konceptualno tematizirane programe s ciljem podizanja svijesti o opasnosti ilegalnog posjedovanja oružja. Ove će aktivnosti uključivati tematske radionice organizirane u suradnji sa klubom crtača stripova u cilju podizanja svijesti o prijetnji koju predstavlja ilegalno oružje kroz upotrebu jednog oblika umjetnosti – stripova.

DonatoriDonator Iznos (2012.)
Iznos (2013.)
UNDP $10.000

UNDP/MoI (MUP)
$67.000

Potrošnja

Godina Potrošnja
2012. $29.909
Pregled
Status:
Završen
Trajanje
prosinac 2012. - prosinac 2013.
Zemljopisna pokrivenost
Republika Hrvatska
Područje:
Sprečavanje sukoba i oporavak, demokratski razvoj, ravnopravnost spolova
Voditeljica projekta:
Tamara Karaica (tamara.karaica@undp.hr)
Partneri
Ministarstvo unutarnjih poslova
Kampanja prikupljanja oružja 2007/12.
Foto: Damir Hoyka


Od rujna 2007. - prosinca 2012. građani su predali:

 • 7,632 lakog i teškog naoružanja
 • 71,361 eksplozivnog oružja i naprava
 • 3.208,622 komada streljiva, i
 • 2.515,555 kg eksploziva