Uključivanje mladih u zaštitu prava žrtava i svjedoka kaznenih djela u Hrvatskoj

Opis projekta


Uvod svjedoka u izgled sudnice / Foto: UNDP archive

U 2007. Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj pokrenuo je jedinstveni sustav za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela uvođenjem na sudove Ureda za podršku žrtvama i svjedocima koji pružaju praktične informacije i emocionalnu podršku žrtvama, prije, tijekom i nakon suđenja. Sedam ureda osnovanih od strane UNDP-a pružilo je pomoć za više od 14.000 korisnika te je velikim  dijelom doprinijelo učinkovitijim kaznenim postupcima o čemu svjedoče suci, tužitelji i odvjetnici koji sve više koriste njihove usluge.  Model podrške razvijen od strane UNDP-a u Hrvatskoj već je međunarodno prepoznat kao uspješna priča. Skupština Vijeća Europe u svojoj rezoluciji 1784 (2011) i rezoluciji 1952 (2011), preporučila je njegovu širu primjenu u Hrvatskoj i diljem jugoistočne Europe. Do sada postignuti rezultati učinili su Hrvatsku regionalnim liderom u ovom vitalnom području pravosudnog sustava, a Vlada želi nastaviti reformu temeljenu na UNDP-ovoj strategiji. Ovaj projekt će se usredotočiti na formaliziranje suradnje između institucija hrvatskog pravosudnog sustava i civilnog sektora pomoću potencijala mladih, entuzijastičnih ljudi, a osiguravajući njihovo sudjelovanje u poboljšanju i približavanju usluga građanima.

Rad Ureda za podršku žrtvama i svjedocima podržava mreža od više od 190 mladih volontera organiziranih putem Udruge za podršku žrtvama i svjedocima. Projekt nastoji razviti kapacitete Udruge za pomoć žrtvama i svjedocima i proširiti njene komunikacijske kanale kako bi  što bolje doprijela do svojih korisnika.

Glavni rezultati projekta bit će:

  1. Ojačani kapaciteti hrvatskog pravosudnog sustava kako bi odgovor na potrebe žrtava i svjedoka te zaštitu njihovih prava.
  2. Poboljšana vidljivost i dostupnost mehanizama i usluga podrške žrtvama i svjedocima putem uspostavljenog Nacionalnog pozivnog centra za žrtve. Uvođenjem nacionalne telefonske linije, pristup informacijama bit će osiguran diljem zemlje. To će zasigurno predstavljati iskorak prema integriranom modelu podrške žrtvama i svjedocima. Model bi trebao biti sastavljen na način da pruži pomoć i smjernice za žrtve od trenutka kad je zločin počinjen te prije, tijekom i nakon sudskog postupka. Zajedno s razvojem Nacionalne strategije za podršku žrtvama i svjedocima, Akcijskih planova i Smjernica, zajednička besplatna linija bila bi korak u tom smjeru i katalizator integriranog pristupa usmjerenog žrtvama. Neophodno je naglasiti važnost uključivanja mladih talentiranih ljudi, budućih profesionalaca u ovoj vrsti dobrotovornog rada. To će im sigurno dati dodatni uvid kada budu radili, na primjer, kao suci ili odvjetnici. Njihovo iskustvo ovdje je dodatna vrijednost ne samo za odgovarajuće funkcioniranje pozivnog centra, nego je također iznimno korisno za njihov osobni razvoj jer će obogatiti svoje socijalne i vještine rješavanja problema.

Postignuća

UNDP je dosad, u sklopu projekta, organizirao dva treninga koja je pohađalo 18 volontera, članova Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.

Prvi trening održan u Zadru od 5. do 9. veljače 2013. bio je usmjeren na strateški razvoj, komunikacijske vještine i početno upoznavanje s pripremom projektnih prijedloga.

Drugi trening održan u Osijeku od 10. do 12. travnja 2013. u potpunosti je bio usmjeren na pripremu projektnih prijedloga – vjerujemo da će im stečene vještine neizmjerno pomoći jer je važno da što više ljudi bude uključeno u aktivnosti prikupljanja sredstava kako bi se postavili temelji za pravilno funkcioniranje Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.

U suradnji s Ministarstvom pravosuđa i Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, organizirali smo temeljnu obuku volontera Nacionalnog pozivnog centra (Zagreb, 18. siječanj 2013).

Kada govorimo o Nacionalnom pozivnom centru važno je napomenuti da je softver i bazu podataka razvila tvrtka Metronet. Usluge pozivnog centra bit će besplatne i za klijente i za pružatelje usluga, odnosno Udrugu za podršku žrtvama i svjedocima.

DonatoriDonator                               Iznos
2013.
Democratic Governance Thematic Trust Fund (DGTTF)
$100,000
Vlada Kraljevine Nizozemske  $24,000
2012.
UNDP $48,000

Potrošnja

Godina Potrošnja
2011. $167,911
2012. $46,890
Pregled
Status:
Završen
Trajanje projekta:
1.1.2012. – 3.9.2013.
Zemljopisna pokrivenost:
Republika Hrvatska
Područje:
Pravosuđe i društvena sigurnost
Koordinatorica projekta:
Violeta Liović
Partneri:
Ministarstvo pravosuđa, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima