Energija & Okoliš

  • Projekt PARCSProjekt PARCSProjekt UNDP-a i GEF-a „Jačanje institucionalne i financijske održivosti nacionalnog sustava zaštićenih područja“ – PARCS nastoji očuvati globalno značajne morske i kopnene biološke raznolikosti u Hrvatskoj, kroz učinkovito upravljanje sustavima zaštićenih područja.

  • Energetski savjetnici za energetski siromašna kućanstva Energetski savjetnici za energetski siromašna kućanstvaProjekt je nastao s ciljem smanjenja energetskog siromaštva kroz primjenu savjeta i mjera energetske učinkovitosti kojeg provode mlade i dugoročno nezaposlene osobe educirane za energetske savjetnike.

  • Solarna energija za kućanstva u ruralnim krajevimaSolarna energija za kućanstva u ruralnim krajevimaU Hrvatskoj još uvijek postoje trajno naseljena kućanstva u ruralnim krajevima koja nemaju pristup električnoj energiji. Glavni cilj projekta je osigurati da u Republici Hrvatskoj svako kućanstvo koje trajno živi udaljeno od elektroenergetske mreže ima pristup električnoj energiji iz lokalno proizvedene električne energije iz obnovljivih izvora energije.

  • BETTER – Približavanje Europe i zemalja u razvoju putem obnovljive energijeBETTER – Približavanje Europe i zemalja u razvoju putem obnovljive energijeBETTER projekt istražuje „kako osigurati opskrbu energijom te kako najbolje koristiti obnovljive izvore energije koji su dostupni ne samo u zemljama Europske unije nego i u širem susjedstvu Europe. Koliko će to koštati, koje rješenje je jeftinije te donosi više koristi svim zemljama osiguravajući dostupnost energije cijelo vrijeme.

  • Uklanjanje prepreka za energetsku učinkovitost u Hrvatskoj (EE projekt)Uklanjanje prepreka za energetsku učinkovitost u Hrvatskoj (EE projekt)Projekt „Uklanjanje prepreka za energetsku učinkovitost u Hrvatskoj (EE projekt) ima za cilj uklanjanje barijera za provedbu ekonomski izvedivih, energetski učinkovitih tehnologija i mjera u rezidencijalnom i javnom sektoru u Hrvatskoj uz provedbu načela sustavnog gospodarenja energijom u javnom sektoru.

  • Podrška Hrvatskoj u tranziciji prema niskougljičnom razvojuPodrška Hrvatskoj u tranziciji prema niskougljičnom razvojuProjekt spaja učinke klimatskih promjena s nacionalnim održivim razvojem te pomaže identificirati i odrediti prioritete Nacionalnih mjera za ublažavanje klimatskih mjera (NAMAs) ili sektorskih smjernica pružanjem sveobuhvatne analize potencijala ublažavanja, troškova i dodatnih koristi.

  • CROSKILLS – Energetski trening za sektor zgradarstva u HrvatskojCROSKILLS – Energetski trening za sektor zgradarstva u HrvatskojCilj je projekta definirati i kvantificirati potrebe i mogućnosti hrvatskog građevinskog sektora doprinoseći ostvarenju ambicioznih nacionalnih ciljeva o energetskoj učinkovitosti, koji su usklađeni s ciljevima EU o povećanju energetske učinkovitosti za 20% do 2020. godine.

  • CLIMRUN – Lokalne informacije o klimi u mediteranskoj regiji prema potrebama korisnikaCLIMRUN – Lokalne informacije o klimi u mediteranskoj regiji prema potrebama korisnikaMediteranska regija je prepoznata kao žarište klimatskih promjena, to jest regija posebno osjetljiva i podložna globalnom zatopljenju. Znanstveni klimatskim modelima s više od 90% sigurnosti predviđaju da će prosječna temperatura na Mediteranu porasti za četiri Celzijeva stupnja, dok će potrebe za vodom porasti na velikih 30% (sa sadašnjih 19%). Kako bi se mogli nositi s neprekidnim promjenama, to jest prilagoditi se, moramo znati više i razumjeti klimatske promjene i kako će utjecati na područja važna za naše živote.

  • Nacionalno planiranje biološke raznolikostiNacionalno planiranje biološke raznolikostiProjekt je dio druge generacije Aktivnosti omogućavanja bioraznolikosti (BD EA) u okviru GEF-a. Hrvatska je član Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD) od 7. listopada 1996. Projekt je usmjeren na potrebe zemlje za nastavkom ispunjavanja obveza iz Konvencije o biološkoj raznolikosti, s posebnim naglaskom na Članak 6 Konvencije i odluka s desetog sastanka Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD COP Odluke X/2).

  • Očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti na dalmatinskoj obali (COAST)Očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti na dalmatinskoj obali (COAST)Projekt COAST je razvijen uz potporu Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i drugih nadležnih ministarstava, četiri dalmatinske županije te brojnih lokalnih organizacija, tvrtki i pojedinaca. Proveden je uz financijsku potporu Globalnog fonda za okoliš (GEF). Kroz njegove aktivnosti, Projekt COAST je pokazao kako očuvanje prirode nipošto nije prepreka rastu, već dapače, već uključuje izvrsne prilike za rast.

ŠTO RADIMO - ENERGIJA & OKOLIŠ

Program  „Energija i okoliš“ UNDP-a u Republici Hrvatskoj – integrirani pristup zaštiti okoliša i društveno-gospodarskom razvoju


Naša vizija razvoja Hrvatske je uvesti niskougljičnu i ‘zeleniju’ ekonomiju do 2050. Ostvarenje te vizije zahtijevat će korištenje energetskih učinkovitijih rješenja u zgradama i gradovima, uvođenje zelenih standarda u javnu nabavu, veće korištenje obnovljivih izvora energije i usvajanje najisplativijih rješenja kojima će se osigurati pristup energiji i bolji standard života na dobrobit lokalnog stanovništa i zajednica.

VIŠE O ENERGIJI I OKOLIŠU

© 2012 Program Ujedinjenih naroda za razvoj Uključi pregled u visokom kontrastu