Environment & Energy

 • Uklanjanje prepreka za energetsku učinkovitost u Hrvatskoj (EE projekt)

  The project's goal is to implement systematic energy management in Croatia's public sector and to inform and educate the public as well as the residential sector on the efficient use of energy.

 • Podrška Hrvatskoj u tranziciji prema niskougljičnom razvoju

  Projekt spaja učinke klimatskih promjena s nacionalnim održivim razvojem te pomaže identificirati i odrediti prioritete Nacionalnih mjera za ublažavanje klimatskih mjera (NAMAs) ili sektorskih smjernica pružanjem sveobuhvatne analize potencijala ublažavanja, troškova i dodatnih koristi.

 • BETTER – Približavanje Europe i zemalja u razvoju putem obnovljive energije

  BETTER projekt istražuje „kako osigurati opskrbu energijom te kako najbolje koristiti obnovljive izvore energije koji su dostupni ne samo u zemljama Europske unije nego i u širem susjedstvu Europe. Koliko će to koštati, koje rješenje je jeftinije te donosi više koristi svim zemljama osiguravajući dostupnost energije cijelo vrijeme.

 • CROSKILLS – Energetski trening za sektor zgradarstva u Hrvatskoj

  Cilj je projekta definirati i kvantificirati potrebe i mogućnosti hrvatskog građevinskog sektora doprinoseći ostvarenju ambicioznih nacionalnih ciljeva o energetskoj učinkovitosti, koji su usklađeni s ciljevima EU o povećanju energetske učinkovitosti za 20% do 2020. godine.

 • CLIMRUN – Lokalne informacije o klimi u mediteranskoj regiji prema potrebama korisnika

  Mediteranska regija je prepoznata kao žarište klimatskih promjena, to jest regija posebno osjetljiva i podložna globalnom zatopljenju. Znanstveni klimatskim modelima s više od 90% sigurnosti predviđaju da će prosječna temperatura na Mediteranu porasti za četiri Celzijeva stupnja, dok će potrebe za vodom porasti na velikih 30% (sa sadašnjih 19%). Kako bi se mogli nositi s neprekidnim promjenama, to jest prilagoditi se, moramo znati više i razumjeti klimatske promjene i kako će utjecati na područja važna za naše živote.

 • Strengthening the National Protected Area system

  The Project Preparation Grant (PPG) process will engage stakeholders and will support activities that will inform the preparation of the complete project document and CEO Endorsement Request for the Full-Size Project (FSP) "Strengthening the Institutional and Financial Sustainability of the National Protected Area System".

 • Nacionalno planiranje biološke raznolikosti

  Projekt je dio druge generacije Aktivnosti omogućavanja bioraznolikosti (BD EA) u okviru GEF-a. Hrvatska je član Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD) od 7. listopada 1996. Projekt je usmjeren na potrebe zemlje za nastavkom ispunjavanja obveza iz Konvencije o biološkoj raznolikosti, s posebnim naglaskom na Članak 6 Konvencije i odluka s desetog sastanka Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD COP Odluke X/2).

 • Očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti na dalmatinskoj obali (COAST)

  Projekt COAST je razvijen uz potporu Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i drugih nadležnih ministarstava, četiri dalmatinske županije te brojnih lokalnih organizacija, tvrtki i pojedinaca. Proveden je uz financijsku potporu Globalnog fonda za okoliš (GEF). Kroz njegove aktivnosti, Projekt COAST je pokazao kako očuvanje prirode nipošto nije prepreka rastu, već dapače, već uključuje izvrsne prilike za rast.

 • Renewable energy cooperatives project

  The main goal of RES-coop-Croatia project is to promote renewable energy sources through cooperatives, owned by local community.

 • Solarni suncokreti

  „Solarni suncokreti“ je projekt za educiranje učenika osnovnih škola o obnovljim izvorima energije. U sklopu ovog projekta, deset osnovnih škola u Hrvatskoj opremljeno je s deset solarnih panela koji se rotiraju prema suncu tijekom dana tako da su moduli usmjereni prema suncu pod optimalnim kutem, što povećava učinkovitost sustava za 30 posto, što znači veću količinu dobivene električne enrgije.

 • Ruralna elektrifikacija

  Cilj je projekta osigurati električnu energiju obiteljima koje žive u udaljenim ruralnim područjima na isplativ, ekološki prihvaljiv i za ljude održiv način. Napravljen je kroz partnerstvo s lokalnim NGO-om – Udruga UNA, kao demonstracijski projekt fotonaponskog sustava u izoliranim naseljima u zaleđu Zadarske županije.

ŠTO RADIMO - ENERGIJA & OKOLIŠ

UNDP pomaže Hrvatskoj pri rješavanju pitanja klimatskih promjena prvenstveno kroz aktivnosti usmjerene na smanjenje institucionalnih prepreka za korištenje energetski učinkovite tehnologije u stambenim i uslužnim djelatnostima. To će pridonijeti provedbi Kyoto protokola koji je Hrvatska ratificirala u travnju 2007. Napori za očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti uključuju promicanje razvoja glavnih gospodarskih sektora u obalnom području - turizam, poljoprivreda i ribarstvo.

VIŠE O ENERGIJI I OKOLIŠU