Environment & Energy

 • Projekt PARCSProjekt PARCSProjekt UNDP-a i GEF-a „Jačanje institucionalne i financijske održivosti nacionalnog sustava zaštićenih područja“ – PARCS nastoji očuvati globalno značajne morske i kopnene biološke raznolikosti u Hrvatskoj, kroz učinkovito upravljanje sustavima zaštićenih područja.

 • BETTER – Približavanje Europe i zemalja u razvoju putem obnovljive energijeBETTER – Približavanje Europe i zemalja u razvoju putem obnovljive energije BETTER projekt istražuje „kako osigurati opskrbu energijom te kako najbolje koristiti obnovljive izvore energije koji su dostupni ne samo u zemljama Europske unije nego i u širem susjedstvu Europe. Koliko će to koštati, koje rješenje je jeftinije te donosi više koristi svim zemljama osiguravajući dostupnost energije cijelo vrijeme.

 • Uklanjanje prepreka za energetsku učinkovitost u Hrvatskoj (EE projekt)Uklanjanje prepreka za energetsku učinkovitost u Hrvatskoj (EE projekt)Projekt „Uklanjanje prepreka za energetsku učinkovitost u Hrvatskoj (EE projekt) ima za cilj uklanjanje barijera za provedbu ekonomski izvedivih, energetski učinkovitih tehnologija i mjera u rezidencijalnom i javnom sektoru u Hrvatskoj uz provedbu načela sustavnog gospodarenja energijom u javnom sektoru.

 • Podrška Hrvatskoj u tranziciji prema niskougljičnom razvojuPodrška Hrvatskoj u tranziciji prema niskougljičnom razvojuProjekt spaja učinke klimatskih promjena s nacionalnim održivim razvojem te pomaže identificirati i odrediti prioritete Nacionalnih mjera za ublažavanje klimatskih mjera (NAMAs) ili sektorskih smjernica pružanjem sveobuhvatne analize potencijala ublažavanja, troškova i dodatnih koristi.

 • CROSKILLS – Energetski trening za sektor zgradarstva u HrvatskojCROSKILLS – Energetski trening za sektor zgradarstva u HrvatskojCilj je projekta definirati i kvantificirati potrebe i mogućnosti hrvatskog građevinskog sektora doprinoseći ostvarenju ambicioznih nacionalnih ciljeva o energetskoj učinkovitosti, koji su usklađeni s ciljevima EU o povećanju energetske učinkovitosti za 20% do 2020. godine.

 • CLIMRUN – Lokalne informacije o klimi u mediteranskoj regiji prema potrebama korisnikaCLIMRUN – Lokalne informacije o klimi u mediteranskoj regiji prema potrebama korisnikaMediteranska regija je prepoznata kao žarište klimatskih promjena, to jest regija posebno osjetljiva i podložna globalnom zatopljenju. Znanstveni klimatskim modelima s više od 90% sigurnosti predviđaju da će prosječna temperatura na Mediteranu porasti za četiri Celzijeva stupnja, dok će potrebe za vodom porasti na velikih 30% (sa sadašnjih 19%). Kako bi se mogli nositi s neprekidnim promjenama, to jest prilagoditi se, moramo znati više i razumjeti klimatske promjene i kako će utjecati na područja važna za naše živote.

 • Nacionalno planiranje biološke raznolikostiNacionalno planiranje biološke raznolikostiProjekt je dio druge generacije Aktivnosti omogućavanja bioraznolikosti (BD EA) u okviru GEF-a. Hrvatska je član Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD) od 7. listopada 1996. Projekt je usmjeren na potrebe zemlje za nastavkom ispunjavanja obveza iz Konvencije o biološkoj raznolikosti, s posebnim naglaskom na Članak 6 Konvencije i odluka s desetog sastanka Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD COP Odluke X/2).

 • Očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti na dalmatinskoj obali (COAST)Očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti na dalmatinskoj obali (COAST)Projekt COAST je razvijen uz potporu Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i drugih nadležnih ministarstava, četiri dalmatinske županije te brojnih lokalnih organizacija, tvrtki i pojedinaca. Proveden je uz financijsku potporu Globalnog fonda za okoliš (GEF). Kroz njegove aktivnosti, Projekt COAST je pokazao kako očuvanje prirode nipošto nije prepreka rastu, već dapače, već uključuje izvrsne prilike za rast.

 • Energetske zadrugeEnergetske zadrugeGlavni cilj projekta Energetske zadruge je promovirati obnovljive izvore energije putem zadruga u vlasništvu lokalnih zajednica.

 • Solarni suncokretiSolarni suncokreti„Solarni suncokreti“ je projekt za educiranje učenika osnovnih škola o obnovljim izvorima energije. U sklopu ovog projekta, deset osnovnih škola u Hrvatskoj opremljeno je s deset solarnih panela koji se rotiraju prema suncu tijekom dana tako da su moduli usmjereni prema suncu pod optimalnim kutem, što povećava učinkovitost sustava za 30 posto, što znači veću količinu dobivene električne enrgije.

 • Ruralna elektrifikacijaRuralna elektrifikacijaCilj je projekta osigurati električnu energiju obiteljima koje žive u udaljenim ruralnim područjima na isplativ, ekološki prihvaljiv i za ljude održiv način. Napravljen je kroz partnerstvo s lokalnim NGO-om – Udruga UNA, kao demonstracijski projekt fotonaponskog sustava u izoliranim naseljima u zaleđu Zadarske županije.

 • Via Dinarica InicijativaVia Dinarica InicijativaDinaridi obuhvaćaju potez južno od Alpa u Sloveniji preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Kosova do sjeverne Albanije. To je jedan od najmanje poznatih i istraženih planinskih lanaca u Europi. Inicijativa u začetku, Via Dinarica je inspirirana stazom Via Alpina koja je međusobno povezala zemlje i zajednice uz Alpe s razvijenim sustavom različitih staza i turističkim proizvodima temeljenima na prirodnoj baštini.

 • CITIZENERGY CITIZENERGYCITIZENERGY je projekt koji se temelji na znanju koje su unutar EU razvile različite organizacije i inicijative za provedbu građanskih OIE (obnovljivi izvori energije) projekata – od zadruga do investicijskih posrednika – pružajući im europsku dimenziju.

 • Dovođenje električne energije kućanstvima u udaljenim i ruralnim područjimaDovođenje električne energije kućanstvima u udaljenim i ruralnim područjimaOpći cilj projekta je dovesti struju kućanstvima u udaljenim i ruralnim područjima koja trenutno nemaju pristup električnoj energiji, razvijanjem sustavnog pristupa problemu.

 • Energetski savjetnici za kućanstva s niskim primanjimaEnergetski savjetnici za kućanstva s niskim primanjimaNajpoznatiji način za uštedu električne energije u energetski siromašnim kućanstvima je primjena savjeta i mjera energetske učinkovitosti, koje se provode od strane mladih i dugotrajno nezaposlenih osoba, kvalificiranih savjetnika za energetsku učinkovitost.

 • Uključivanje društva i poticanje iskorištavanja energije vjetra Uključivanje društva i poticanje iskorištavanja energije vjetra Projekt WISE - Poticanje društvenog prihvaćanja vjetroenergije – ima za cilj ubrzati i poboljšati proces planiranja projekata vjetroelektrana smanjujući otpor lokalne zajednice prema tim projektima (tzv. NIMBY efekt).

 • POCACITO - Niskougljični gradovi budućnostiPOCACITO - Niskougljični gradovi budućnostiProjekt Pocacito – „Niskougljični gradovi budućnosti“ olakšava prelazak gradova Europske unije na održiv ili „niskougljični“ ekonomski model. Projekt je usmjeren na velike gradove i gradska područja s više od milijun stanovnika, kao i male te gradove srednje veličine.

 • Promocija zelene javne nabave kao potpora ostvarenju ciljeva 2020Promocija zelene javne nabave kao potpora ostvarenju ciljeva 2020Opći cilj projekta je značajno povećati provedbu zelene javne nabave unutar ciljnih zemalja u kratkom i dugom roku, kroz izgradnju kapaciteta i provedbu natječaja.

 • Javna nabava u lokalnoj vlasti s fokusom na energetski učinkovita rješenja (PRIMES)Javna nabava u lokalnoj vlasti s fokusom na energetski učinkovita rješenja (PRIMES)Svrha projekta je razviti osnovne vještine i pružiti potporu organizacijama za javnu nabavu kako bi se prevladale prepreke i implementirala zelena javna nabava (ZJN). Mnoge od njih nemaju ni kapacitet ni znanje, osobito male i srednje općine.

ŠTO RADIMO - ENERGIJA & OKOLIŠ

Program  „Energija i okoliš“ UNDP-a u Republici Hrvatskoj – integrirani pristup zaštiti okoliša i društveno-gospodarskom razvoju


Naša vizija razvoja Hrvatske je uvesti niskougljičnu i ‘zeleniju’ ekonomiju do 2050. Ostvarenje te vizije zahtijevat će korištenje energetskih učinkovitijih rješenja u zgradama i gradovima, uvođenje zelenih standarda u javnu nabavu, veće korištenje obnovljivih izvora energije i usvajanje najisplativijih rješenja kojima će se osigurati pristup energiji i bolji standard života na dobrobit lokalnog stanovništa i zajednica.

VIŠE O ENERGIJI I OKOLIŠU