BETTER – Približavanje Europe i zemalja u razvoju putem obnovljive energije

Opis projekta

Projekt BETTER namjerava se baviti suradnjom između RES-a (Centar obnovljivih izvora energije), EU i zemalja u razvoju u nekoliko dimenzija.

Polazna točka je dana kroz mehanizme suradnje osigurane od strane RES Direktive, dopuštajući državama članicama postizanje njihovih 2020 RES ciljeva na cjenovno učinkovitiji način te time uključujući mogućnost suradnje sa zemljama u razvoju. Pojednostavljeno, BETTER projekt je o tome „kako osigurati opskrbu energijom te kako najbolje koristiti obnovljive izvore energije koji su dostupni ne samo u zemljama Europske unije nego i u širem susjedstvu Europe. Koliko će to koštati, koje rješenje je jeftinije te donosi više koristi svim zemljama osiguravajući dostupnost energije cijelo vrijeme.

Ciljevi

Temeljni je cilj projekta BETTER ocijeniti, kroz studije slučaja, učešće dionika i intergrirane analize, u kojoj mjeri suradnja između zemalja u razvoju može pomoći Europi u postizanju njenih RES ciljeva do 2020 i kasnije, potaknuti uvođenje RES električnih projekata u zemlje u razvoju i stvoriti sinergiju te dobitne okolnosti za sve uključene strane.

Studija slučaja usmjerena na Sjevernu Afriku, Zapadni Balkan i Tursku detaljno će istražiti tehničke, socio-ekonomske i okolišne aspekte RES suradnje. Komplementarno ovim bottom-up analizama, integrirana procjena bit će napravljena iz perspektive „EU plus zemlje u razvoju“, uključujući detaljnu kvantitativnu procjenu troškova i koristi mogućih pristupa politici kao i analize strateškog energetskog sustava.

Nadalje, međusobni efekti kao što su utjecaj na postizanje klimatskih ciljeva EU, energetska sigurnost i makro-ekonomski aspekti bit će analizirani. Konačni ishod bit će fino krojen paket zakonskih mjera, koji će nuditi sažeti prikaz glavnih ishoda, smjernice za praktičnu provedbu RES suradnje i akcijske planove odražavajući regionalne posebnosti.

Snažna uključenost svih važnih dionika omogućit će temeljitije razumijevanje varijabli koje su u igri, identifikaciju i određivanje prioriteta nužnih političkih preduvjeta. Diseminacijska strategija stavlja poseban naglasak na dopiranje do paneuropskih aktera i dionika, naravno, iznad područja ciljne regije.

DonatoriDonatori Iznos
2012. - 2015.
CIEMAT (Centro de Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Technologicas) $83,434

Potrošnja


Godina Potrošnja
2012.