Očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti na dalmatinskoj obali (COAST)

Opis projekta

 Priroda i ljudi zajedno - smjernice

Dalmacija je prostor iznimno bogate bioraznolikosti te prirodnog i kulturnog naslijeđa. Svjedočanstvo njene iznimno bogate vrijednosti može se vidjeti u činjenici da je gotovo jedna polovica regije dio ekološke mreže Europske unije NATURA 2000. Projekt COAST je razvijen uz potporu Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i drugih nadležnih ministarstava, četiri dalmatinske županije te brojnih lokalnih organizacija, tvrtki i pojedinaca. Proveden je uz financijsku potporu Globalnog fonda za okoliš (GEF). Kroz njegove aktivnosti, Projekt COAST je pokazao kako očuvanje prirode nipošto nije prepreka rastu, već dapače, već uključuje izvrsne prilike za rast. 

Ciljevi i rezultati

Cilj je projekta bio sustavno i trajno utjecati na ekonomske aktivnosti i praktične pristupe u turizmu, poljoprivredi, ribarstvu i marikulturi te također unutar bankarskog sektora, kako bi se promovirao i podržao održivi razvoj, zaštita prirode i očuvanje prirodnog i kulturnog naslijeđa ruralne Dalmacije.

U suradnji sa svojim partnerima, Projekt COAST je uspio razviti zelenu viziju ruralnih područja Dalmacije, utemeljenu na izvanrednom prirodnom bogatstvu regije, istovremeno suočavajući se s mnogim preprekama u ruralnim područjima koja trpe od ozbiljnog nedostatka razvojnih prilika. Značajni primjeri slučaja gdje je je očuvana dragocjena priroda i okoliš, dok su inovativni zeleni proizvodi i usluge doveli do novih investicija i poslova, mogu se pronaći u tradicionalnim gospodarskim sektorima Dalmacije: poljoprivredi, turizmu, ribarstvu i marikulturi.

S ciljem pokretanja poduzetništva koje će očuvati prirodno bogatstvo i biološku raznolikost Dalmacije, a istovremeno potaknuti održvi gospodarski razvoj ruralnih područja te osigurati stvaranje novih radnih mjesta, UNDP-ov Projekt COAST pokrenuo je 2008. Program poticanja zelenog poduzeništva. Partneri u izravnoj potpori zelenim poduzetnicima su četiri dalmatinske županije (Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) i njhove razvojne agencije, zajedno sa Splitskom i Jadranskom bankom. Potencijal i važnost zelenog poduzetništva za ruralni razvoj Dalmacije pokazalo je 97 poduzetničkih projekata ukupne vrijednosti  169 milijuna kuna.

Partneri Programa poticanja zelenog poduzetništva izabrani su na temelju Poziva za prijedloge. Od 2008., prijavilo se više od 300 projekata s područja Dalmacije. Potpora Programa poticanja zelenog poduzetništva usmjerena je na:

  1.  Izravne zajmove kroz jamstveno-kreditni fond
  2. Financijsku i tehničku pomoć u provedbi projekata zelenog poduzetništva i
  3. Tehničku i financijsku pomoć u pripremi projektnih prijedloga za prijavu na druge nacionalne i međunarodne programe potpore, uključujući EU fondove

Pogledajte mapu s označenim mjestima svih projekata Programa poticanja zelenog poduzetništva i tablicu projekata Programa poticanja zelenog poduzetništva s brojevima projekata koji odgovaraju karti.

Iskustva i preporuke unutar Projekta COAST korišteni su za pripremu osnovnih Smjernica za održivi ruralni razvoj  nazvan „Priroda i ljudi zajedno“, koje se mogu primijeniti na druga područja Hrvatske, ali također i u bilo kojem dijelu svijeta koji posjeduje jasan regionalni identitet. Nadamo se da će Smjernice pomoći zemlji, posebno u pripremui Ruralnog razvojnog programa, kako bi Hrvatska nastavila s razvojem ovakvim razvojem te kako bi nastavila s izgradnjom zelene budućnosti za regiju Dalmacije i zemlju u cjelini.

Donatori2007.-2013.
Donator Iznos
Globalni fond za okoliš (GEF) $6,988,000
Fond za zaštitu okoliša i energetsku činkovitost (EPEEF) $360,000
Splitsko-dalmatinska županija  $50,000 
UNDP $165,000
WWF $337,000

Potrošnja

Godina Potrošnja
2011. $1,597,557
2012.

$869,567