Uklanjanje prepreka za energetsku učinkovitost u Hrvatskoj (EE projekt)

Opis projekta


Gašpar Energetić (Glavni lik u kampanji podizanja svijesti)

Projekt „Uklanjanje prepreka za energetsku učinkovitost u Hrvatskoj (EE projekt) ima za cilj uklanjanje barijera za provedbu ekonomski izvedivih, energetski učinkovitih tehnologija i mjera u rezidencijalnom i javnom sektoru u Hrvatskoj uz provedbu načela sustavnog gospodarenja energijom u javnom sektoru. Razvijen je u dvije nacionalne komponente:  „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Hrvatskoj“ (SGE projekt) na lokalnoj i regionalnoj razini; i program Vlade RH „Dovesti svoju kuću u red“  (HIO program) za središnju vlast. Istovremeno,  sveobuhvatna nacionalna medijska kampanja ima za cilj podizanje javne svijesti o energetskoj učinkovitosti te uključuje različite informativne i edukacijske aktivnosti kao što je web stranica projekta, Facebook profil, besplatni EE telefon te mreže info točaka za energetsku efikasnost gdje je moguće dobiti usluge savjetovanja od educiranih energetskih savjetnika.

Ciljevi

Metodologija za sustavno gospodarenje energijom razvijena u sklopu EE projekta uključuje osnivanje i edukaciju EE timova (Izgradnja kapaciteta), uspostavljanje Registra javnih zgrada te provođenje energetskih kontrola, kao i redovno praćenje potrošnje i analize podataka korištenjem nacionalnog Informacijskog sustava za upravljanje energijom (EMIS). Trenutačno, 85 gradova, 16 županija i sva ministarstva imaju vlastite EE timove sastavljene od djelatnika koji motre  i planiraju energetsku potrošnju, a također su uključeni u razvoj različitih EE projekata te čak i savjetovanje građana.

Registar zgrada uključuje popis zgrada koje posjeduju ili koriste gradovi, županije i Vlada Republike Hrvatske te sadrži sve ključne informacije o zgradi i proizvodima koji prilikom korištenja proizvode energiju.

Nadogradnja ovom popisu je inovativni Informacijski sustav za upravljanje energijom koji pomaže pratiti, analizirati i uspoređivati podatke o potrošnji. To je u stvari, web aplikacija koja korisnicima omogućava unošenje podataka o energetskoj potrošnji za zgradu za koju su odgovorni. Sustav je primijenjen u 90 gradova, 17 županija, 18 ministarstava i različitim drugim tijelima državne uprave te je razvijen u nacionalnu bazu podataka o energetskoj potrošnji u zgradama javnog sektora.

Do sada je više od 85% Centara za potrošnju energije (ECC) javne uprave registrirano u sustavu, više od 1400 računa je aktivirano, a više od milijun računa za energiju i vodu unešeno je u sustav.

U sklopu edukacijskih aktivnosti projekta, više od 15.000 ljudi je educirano o upravljanju energijom i njenom učinkovitom korištenju. Svi ti napori rezultirali su značajnim uštedama uslijed racionalnijeg korištenja energije, korištenja energetski učinkovitih proizvoda i sustava te redovnog praćenja korištenja energije, što omogućava brzu reakciju u slučajevima nepotrebnog korištenja energije ili vode. Te uštede ne samo da osiguravaju racionalnu potrošnju vladinih sredstava, već i smanjuju hrvatski ugljični otisak smanjenjem emisije CO2 za tisuće tona. Na primjer, samo u sklopu HIO programa besplatne i investicijske mjere za za energetsku učinkovitost u zgrada rezultirale su sa 38,1 milijun kuna kumulativne štednje, a ugljični otisak 3782 zgrada uključenih u Registar zgrada koje posjeduje ili koristi Republika Hrvatska smanjen je za 7.400 tona godišnje.

Važan aspekt projekta je njegova usredotočenost na građane, što je jasno iz medijskih kampanja, multimedijskih publikacija, brošura, različlitih predavanja i mreže Info točaka za energetsku učinkovitost. Te projektne aktivnosti zajedno informiraju i educiraju; pojašnjavajući osnovne koncepte energetske učinkovitosti, obrazujući o načinima i proizvodima za uštedu energije, a također i dobivanjem informacija izravno od energetskih savjetnika na besplatnoj telefonskoj info-liniji ili putem 123 EE info točke (EE info ureda, EE info galerije, EE info panoa, EE info kutaka i EE info cenatra) u 50 gradova i 12 županija.

Donatori2006.-2013.
Donator Iznos
Globalni fond za okoliš $4,390,000
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost $16,400,000
Ministarstvo gospodarstva RH $514,000
Ministarstvo graditeljstva i prostornog planiranja RH $21,000
Njemačka udruga za tehničku suradnju (GIZ) $28,00
Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu UNESCO $27,000
Talijanski institut za vanjsku trgovinu- ICE $23,000
Italian engineering, architectural and technical-economic consulting organizations (OICE) $23,000
Privatni sektor $195,000
Grad Zagreb $150,000
Gradovi i županije $97,000
UNDP $765,000

Potrošnja

Godina Potrošnja
2011. $4,048,533
2012.

2,778,990

Pregled
Status:
Aktivan
Trajanje projekta:
srpanja 2005. - listopad 2013.
Zemljopisna pokrivenost
Hrvatska
Područje:
Energija i okoliš
Voditelj projekta:
Goran Čačić (goran.cacic@undp.org)
Partneri:
Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP Croatia), Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo graditeljstva i prostornog planiranja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Globalni fond za okoliš (GEF)
Posjetite Internet stranicu projekta
Energetska efikasnost