Projekt Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj (EE projekt)

Opis projekta

 Gašpar Energetić (Glavni lik u kampanji podizanja svijesti)

Projekt „Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj“ - EE projekt započeo je 2005. Projekt je bio rezultat inicijative Ministarstva gospodarstva koje je tražilo pomoć UNDP-a u dobivanju sredstava Globalnog fonda za okoliš (GEF), a nakon nekoliko godina pripreme projekta UNDP je odabran kao provedbena organizacija te je tim lokalnih stručnjaka započeo provedbu projekta. Općeniti cilj projekta je bila promocija novih tehnologija i poboljšanje energetske učinkovitosti, a specifični je bila uvođenje sustavnog gospodarenja energijom u javnom sektoru, kako bi se smanjila nepotrebna potrošnja energije i vode te kako bi se potaknula upotreba energetski efikasnih proizvoda i sustava. Projekt se razvijao kroz dvije nacionalne komponente: „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Hrvatskoj“ (SGE projekt) na lokalnoj i regionalnoj razini; i program Vlade RH „Dovesti svoju kuću u red“  (HIO program) za središnju vlast. 

Postignuća

Presudan faktor za provedbu EE projekta bio je razvoj metodologije Sustavnog gospodarenja energijom što je uključivalo izgradnju kapaciteta na lokalnoj razini kroz osnivanje i edukaciju EE timova, osnivanje Registra javnih zgrada kao i uvođenje redovnog praćenja potrošnje energije i vode te kontinuiranu analizu podataka korištenjem nacionalnog Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE).

Do završetka EE projekta u 2013. glavni ostvareni rezultati su:

 • Svi od 147 gradonačelnika i župana potpisalo je „Energetsku povelju“ putem koje deklarativno izražavaju svoju predanost provedbi EE mjera i promociji obnovljivih izvora energije.
 • 85 gradova, 16 županija i sva ministarstva uključujući 125 institucija u ministarstvima, kao i 15 drugih državnih institucija uspostavilo je EE timove.
 • Provedeno je više od 1200 energetskih pregleda. Rezultat tih aktivnosti je provedba više od 260 različitih investicijskih-projekata ukupne vrijednosti veće od 200 milijuna kuna.
 • Više od 29.000 ljudi se educiralo i usavršavalo kroz brojne radionice koje pokrivaju različite aspekte energetske učinkovitosti i gospodarenja energijom (npr. gospodarenje energijom, uspostavljanje registra zgrada, korištenje ISGE-a, tečaj za energetske savjetnike i dr)
 • Analiza provedena na više od 1.500 zgrada javnog sektora je pokazala kako ukupne očekivane uštede na svim zgradama koje su bile uključene u EE projekt za 2011., 2012. i 2013. iznose gotovo 150 milijuna kuna!
 • Gotovo 8.500 javnih zgrada je uključeno u Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE); to je više od 85% svih objekata koje koristi javni sektor u Hrvatskoj,  više od 1 490 aktivnih računa je u sustavu
 • ISGE sadrži 1,1 milijuna računa za energiju i vodu i 4,6 milijuna izravnih očitanja od čega većina dolazi od 46 instaliranih uređaja za daljinsko očitovanje potrošnje energije koji pokrivaju više od 330 mjernih mjesta 

  Hrvatske nacionalne institucije i EE timovi na lokalnoj i regionalnoj razini nastavljaju provoditi EE projektne aktivnosti

Važan dio aktivnosti EE projekata bio je usmjeren na građane, što je vidljivo iz medijskih kampanja, multi-medijskih publikacija, brošura, raznih predavanja i mreže info punktova za energetsku učinkovitost.

Ove aktivnosti projekta informiraju i educiraju; objašnjavaju osnovne pojmove energetske učinkovitosti, educiraju o načinima i proizvodima za uštedu energije, ali i pružaju informacije izravno od energetskih savjetnika na besplatnoj telefonskoj info-liniji  ili na 128 EE info točaka (EE Info ureda, EE Info galerije, EE Info panoa, EE Info kutaka i EE Info centara) u 52 grada i 12 županija.

Provedba informativnih i edukativnih aktivnosti je značajno pridonijela uvođenju, razvoju i transformaciji EE proizvoda na tržištu u Hrvatskoj i očitoj promjeni ponašanja.

Izvori financiranja

Najveći udio sredstava za financiranje EE projekta osiguran je iz domaćih izvora, posebice iz FZOEU-a. Osim sredstava koje su osigurali UNDP, GEF i FZOEU, dodatni manji doprinosi su prikupljeni kroz suradnju s drugim nacionalnim i međunarodnim institucijama koje su se uključile u provedbu EE projekta te su sudjelovale u sufinanciranju kako bi se proširio opseg provedenih aktivnosti. Manjim  doprinosima pridonijeli su:

 • Hrvatska ministarstva: Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
 • Hrvatski gradovi, županije i institucije: Grad Zagreb, Grad Velika Gorica, Grad Daruvar, Grad Gospić, Istarska županije, Sisačko-moslavačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Šibensko-kninska županija, Varaždinska županija, Koprivničko-Križevačka županija, Zadarska županija, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 • Međunarodne organizacije: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ); Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO); Talijanski institut za vanjsku trgovinu - ICE; Italian engineering, architectural and technical-economic consulting organizations (OICE)
 • Brojne manje donacije privatnog sektora


Donatori2006 - 2013
Donator Iznos
GEF $4,390,000
UNDP $765.000
EPEEF $15.827.500
MoE $457.232
MoC $22.321
Međunarodne organizacije (GIZ, UNESCO, OICE, ICE) $101.000
Privatni sektor $195,000
Gradovi i županije (Hrvatska) $222.393
Ukupno                $21.659.018