Via Dinarica inicijativa

Opis projekta

Dinaridi obuhvaćaju potez južno od Alpa u Sloveniji preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Kosova do sjeverne Albanije. To je jedan od najmanje poznatih i istraženih planinskih lanaca u Europi. Inicijativa u začetku, Via Dinarica je inspirirana stazom Via Alpina koja je međusobno povezala zemlje i zajednice uz Alpe s razvijenim sustavom različitih staza i turističkim proizvodima temeljenima na prirodnoj baštini.

To je područje iznimne ljepote i vrijednosti, u smislu prirodnog i kulturnog bogatstva, poznato po iznimno prepoznatljivim prirodnim i povijesnim obilježjima. Većina nacionalnih zaštićenih područja poput nacionalnih parkova i parkova prirode koji privlače sve veći broj posjetitelja u Hrvatskoj dio su Dinarida.

Ciljevi


Sveobuhvatni cilj Via Dinarice jest pridonijeti društveno-gospodarskom razvoju Dinarida kroz povećanje konkurentnosti regije kroz turizam i prirodnu baštinu. 

Kako bi se pripremio kvalitetan projekt, temeljen na stvarnim potrebama na terenu, regionalni tim, na čelu s Asocijacijom avanturističkog turizma iz Bosne i Hercegovine (ATA BiH) je od lipnja do prosinca 2013. provodio istraživanje na terenu hodajući trasom projekta Via Dinarica. Putovanje kroz Hrvatsku je trajalo od 28. rujna do 10. listopada 2013. godine. Glavni provedbeni partner za Hrvatsku je bila Stanica planinarskih vodiča Zagreb (SPVZ).

Tijekom hoda, održani su brojni sastanci s predstavnicima zaštićenih područja, lokalne i regionalne samouprave, turističkih agencija, planinarskih udruga i klubova, kao što je Hrvatska gorska služba spašavanja, uz posjet brojnim turističkim sadržajima (npr. outdoor turističke agencije, seoska domaćinstva i sl.). Terenska istraživanja vezana za postojeću turističku ponudu, potencijale i potrebe pokazala su da kad je riječ o utvrđenim pješačkim stazama, obrazovanju vodiča i razvijenosti službe spašavanja i slično, Hrvatska je jedna od najrazvijenijih zemalja Dinarskog luka. Dakle, ima važnu ulogu u transferu znanja i iskustava u regiji. Međutim, kad je riječ o infrastrukturi, potrebna su mnoga poboljšanja. Smještajni kapaciteti - planinske domove, kuće i skloništa treba obnoviti (ili izgraditi na nekim mjestima), u skladu s najvišim ekološkim standardima. Prepoznate potrebe za cijelu regiju su:

• poboljšati suradnju i koordinaciju ključnih dionika u turizmu iz regije Dinarida;
• poboljšati promociju postojećih i podržati pokretanje novih turističkih proizvoda i ponuda Dinarida
• usvojiti niz standarda kvalitete za uspostavu Dinarida kao priznatog zaštitnog znaka (slijediti najbolje primjere međunarodne prakse) i uvesti standardizaciju turističkih proizvoda i ponude;
• ojačati individualne i institucionalne kapacitete cijelog turističkog sektora u regiji Dinarida;
• poboljšati infrastrukturu koja će omogućiti razvoj turizma u regiji.

Te potrebe će se rješavati putem sveobuhvatnog programa, kojeg su razvili uredi UNDP-a u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, a u suradnji s WWF-om Mediteran i ključnim nacionalnim i regionalnim partnerima.

DonatoriDonatori Iznos
USAID $100.000,00