Naši projekti

Socijalno uključivanje

 • Projekt “Sinergijski socijalni sustav“ je s provedbom započeo 1. listopada 2014. godine u sklopu Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS 2007.- 2013., a provodi ga Ministarstvo socijalne politike i mladih u suradnji s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj. Vrijednost projekta je 159.633 €, a trajanje 18 mjeseci.

 • Jaz između očekivanja nacionalnih strategija za uključivanje Roma i realnosti na lokalnoj razini bit će ključni fokus projekta “Zajedno za bolje- društvena uključenost Roma u Hrvatskoj"- „Prostorno baziran pristup za uključivanje Roma na lokalnoj razini u Hrvatskoj”, uz financijsku podršku Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške*.

 • Na temelju rezultata u Međimurskoj županiji tijekom prve faze projekta te s obzirom na interes dionika, nova faza projekta nastavit će se baviti dugogodišnjom isključenosti Roma iz procesa sudjelovanja u planiranju lokalnog razvoja i upravljanja; koristit će raspoložive mogućnosti za financiranje identificiranih potreba romskih zajednica u Međimurskoj županiji te poticati zapošljavanje.

 • Hrvatska je potpisala Memorandum o socijalnom uključivanju (JIM) s EU-om, koji primjenjuje od 2007. Ovaj projekt pruža potporu ključnim nacionalnim partnerima u procjeni i izradi praktične politike i strategije za uključivanje svoje najosjetljivije populacije. Regionalne i rodne razlike, kao i pouzdane procjene stanovništva u riziku od socijalne isključenosti su od iznimne važnosti kako bi se izbjeglo daljnje marginaliziranje te ostvarila adekvatna pažnja za njhovo uključivanje kroz participativno i transparentno strateško planiranje.

 • S obzirom da isključenost Roma ima više aspekata, projekt će se baviti svim dioničarima na razini Međimurske županije koristeći integrirani pristup za procjenu, plan, dizajn i implementaciju aktivnosti na lokalnoj razini. Kroz sveobuhvatnu strategiju, reagirati će se na dugotrajni proces isključenja Roma iz obrazovanja, zapošljavanja, sudjelovanja u zajednici i vlasti Međimurske županije.

 • Tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj 1991-1995 mnoštvo žena (i neki muškarci) su bile žrtve seksualnog nasilja od strane neprijateljskih snaga kao čin rata. Dva desetljeća od početka rata, potrebe preživjelih tih zločina nisu adekvatno riješene.

 • Od 2001 UNAIDS aktivno sponzorira Hrvatsku koja se pridružila UN Tematskoj skupini za HIV/ AIDS kao glavni instrument kordinacije UN-a za HIV/AIDS u Hrvatskoj.

 • Projekt pruža platformu za rasprave i debate o stvarnim slučajevima diskriminacije te mobilizira političke i zakonodavstvene promjene.

 • Svjetska zdravstvena organizacija /Zdrastevni centar za nadzor HIV-a je jedinstveni centar koji okuplja interdisciplinarne skupine znanstvenika i tvorce politike diljem Sveučilišta u Zagrebu i ostalih institucija izvrsnosti u nadzoru HIV-a iz cijelog svijeta.

Lokalni razvoj

 • Projekt „Priprema temelja za korištenje sredstava iz fondova EU: Stvaranje baze projektnih ideja za slabije razvijena područja RH“ poznat i pod imenom Lovci na projekte, s provedbom je započeo u kolovozu 2013. godine. Nakon 15 mjeseci provedbe, glavni rezulati projekta su predstavljeni krajem 2014. godine.

 • Najpoznatijem arhitektonskom spomeniku smještenom u središtu Vukovara - Radničkom domu, koji je srušen tijekom rata 1990-ih bit će vraćen nekadašnji sjaj zahvaljujući projektu vrijednom 1.64 milijuna eura. Projekt financira Europska unija (EU) i Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara.

 • Poljoprivreda još uvijek ima ključnu ulogu u hrvatskom gospodarstvu zbog svoje sveukupne vrijednost i utjecaja na sigurnost hrane, utjecaja na ugroženo stanovništvo i generiranje zapošljavanja. Devedeset i dva posto Hrvatske se klasificira kao ruralno, a 48% hrvatske populacije živi u tim ruralnim područjima.

 • Regije središnje Hrvatske, Banovina i Kordun, još uvijek se teško oporavljaju nakon sukoba 1991-1995 godine. Unatoč povezanosti s glavnim gradom Zagrebom, zahvaljujući nedavnim i infrastrukturnim radovima, županije tog dijela Hrvatske rangiraju vrlo nisko u smislu socijalnih usluga, zdravstva i obrazovanja.

Energija i okoliš

 • Projekt UNDP-a i GEF-a „Jačanje institucionalne i financijske održivosti nacionalnog sustava zaštićenih područja“ – PARCS nastoji očuvati globalno značajne morske i kopnene biološke raznolikosti u Hrvatskoj, kroz učinkovito upravljanje sustavima zaštićenih područja.

 • Projekt je nastao s ciljem smanjenja energetskog siromaštva kroz primjenu savjeta i mjera energetske učinkovitosti kojeg provode mlade i dugoročno nezaposlene osobe educirane za energetske savjetnike.

 • U Hrvatskoj još uvijek postoje trajno naseljena kućanstva u ruralnim krajevima koja nemaju pristup električnoj energiji. Glavni cilj projekta je osigurati da u Republici Hrvatskoj svako kućanstvo koje trajno živi udaljeno od elektroenergetske mreže ima pristup električnoj energiji iz lokalno proizvedene električne energije iz obnovljivih izvora energije.

 • BETTER projekt istražuje „kako osigurati opskrbu energijom te kako najbolje koristiti obnovljive izvore energije koji su dostupni ne samo u zemljama Europske unije nego i u širem susjedstvu Europe. Koliko će to koštati, koje rješenje je jeftinije te donosi više koristi svim zemljama osiguravajući dostupnost energije cijelo vrijeme.

 • Projekt „Uklanjanje prepreka za energetsku učinkovitost u Hrvatskoj (EE projekt) ima za cilj uklanjanje barijera za provedbu ekonomski izvedivih, energetski učinkovitih tehnologija i mjera u rezidencijalnom i javnom sektoru u Hrvatskoj uz provedbu načela sustavnog gospodarenja energijom u javnom sektoru.

 • Projekt spaja učinke klimatskih promjena s nacionalnim održivim razvojem te pomaže identificirati i odrediti prioritete Nacionalnih mjera za ublažavanje klimatskih mjera (NAMAs) ili sektorskih smjernica pružanjem sveobuhvatne analize potencijala ublažavanja, troškova i dodatnih koristi.

 • Cilj je projekta definirati i kvantificirati potrebe i mogućnosti hrvatskog građevinskog sektora doprinoseći ostvarenju ambicioznih nacionalnih ciljeva o energetskoj učinkovitosti, koji su usklađeni s ciljevima EU o povećanju energetske učinkovitosti za 20% do 2020. godine.

 • Mediteranska regija je prepoznata kao žarište klimatskih promjena, to jest regija posebno osjetljiva i podložna globalnom zatopljenju. Znanstveni klimatskim modelima s više od 90% sigurnosti predviđaju da će prosječna temperatura na Mediteranu porasti za četiri Celzijeva stupnja, dok će potrebe za vodom porasti na velikih 30% (sa sadašnjih 19%). Kako bi se mogli nositi s neprekidnim promjenama, to jest prilagoditi se, moramo znati više i razumjeti klimatske promjene i kako će utjecati na područja važna za naše živote.

 • Projekt je dio druge generacije Aktivnosti omogućavanja bioraznolikosti (BD EA) u okviru GEF-a. Hrvatska je član Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD) od 7. listopada 1996. Projekt je usmjeren na potrebe zemlje za nastavkom ispunjavanja obveza iz Konvencije o biološkoj raznolikosti, s posebnim naglaskom na Članak 6 Konvencije i odluka s desetog sastanka Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD COP Odluke X/2).

 • Projekt COAST je razvijen uz potporu Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i drugih nadležnih ministarstava, četiri dalmatinske županije te brojnih lokalnih organizacija, tvrtki i pojedinaca. Proveden je uz financijsku potporu Globalnog fonda za okoliš (GEF). Kroz njegove aktivnosti, Projekt COAST je pokazao kako očuvanje prirode nipošto nije prepreka rastu, već dapače, već uključuje izvrsne prilike za rast.

 • Glavni cilj projekta Energetske zadruge je promovirati obnovljive izvore energije putem zadruga u vlasništvu lokalnih zajednica.

 • „Solarni suncokreti“ je projekt za educiranje učenika osnovnih škola o obnovljim izvorima energije. U sklopu ovog projekta, deset osnovnih škola u Hrvatskoj opremljeno je s deset solarnih panela koji se rotiraju prema suncu tijekom dana tako da su moduli usmjereni prema suncu pod optimalnim kutem, što povećava učinkovitost sustava za 30 posto, što znači veću količinu dobivene električne enrgije.

 • Cilj je projekta osigurati električnu energiju obiteljima koje žive u udaljenim ruralnim područjima na isplativ, ekološki prihvaljiv i za ljude održiv način. Napravljen je kroz partnerstvo s lokalnim NGO-om – Udruga UNA, kao demonstracijski projekt fotonaponskog sustava u izoliranim naseljima u zaleđu Zadarske županije.

 • Dinaridi obuhvaćaju potez južno od Alpa u Sloveniji preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Kosova do sjeverne Albanije. To je jedan od najmanje poznatih i istraženih planinskih lanaca u Europi. Inicijativa u začetku, Via Dinarica je inspirirana stazom Via Alpina koja je međusobno povezala zemlje i zajednice uz Alpe s razvijenim sustavom različitih staza i turističkim proizvodima temeljenima na prirodnoj baštini.

 • CITIZENERGY je projekt koji se temelji na znanju koje su unutar EU razvile različite organizacije i inicijative za provedbu građanskih OIE (obnovljivi izvori energije) projekata – od zadruga do investicijskih posrednika – pružajući im europsku dimenziju.

 • Opći cilj projekta je dovesti struju kućanstvima u udaljenim i ruralnim područjima koja trenutno nemaju pristup električnoj energiji, razvijanjem sustavnog pristupa problemu.

 • Najpoznatiji način za uštedu električne energije u energetski siromašnim kućanstvima je primjena savjeta i mjera energetske učinkovitosti, koje se provode od strane mladih i dugotrajno nezaposlenih osoba, kvalificiranih savjetnika za energetsku učinkovitost.

 • Projekt WISE - Poticanje društvenog prihvaćanja vjetroenergije – ima za cilj ubrzati i poboljšati proces planiranja projekata vjetroelektrana smanjujući otpor lokalne zajednice prema tim projektima (tzv. NIMBY efekt).

 • Projekt Pocacito – „Niskougljični gradovi budućnosti“ olakšava prelazak gradova Europske unije na održiv ili „niskougljični“ ekonomski model. Projekt je usmjeren na velike gradove i gradska područja s više od milijun stanovnika, kao i male te gradove srednje veličine.

 • Opći cilj projekta je značajno povećati provedbu zelene javne nabave unutar ciljnih zemalja u kratkom i dugom roku, kroz izgradnju kapaciteta i provedbu natječaja.

 • Svrha projekta je razviti osnovne vještine i pružiti potporu organizacijama za javnu nabavu kako bi se prevladale prepreke i implementirala zelena javna nabava (ZJN). Mnoge od njih nemaju ni kapacitet ni znanje, osobito male i srednje općine.