Naši projekti

Socijalno uključivanje

 • Jačanje politika socijalnog uključivanjaJačanje politika socijalnog uključivanja2013.09.16
  Hrvatska je potpisala Memorandum o socijalnom uključivanju (JIM) s EU-om, koji primjenjuje od 2007. Ovaj projekt pruža potporu ključnim nacionalnim partnerima u procjeni i izradi praktične politike i strategije za uključivanje svoje najosjetljivije populacije. Regionalne i rodne razlike, kao i pouzdane procjene stanovništva u riziku od socijalne isključenosti su od iznimne važnosti kako bi se izbjeglo daljnje marginaliziranje te ostvarila adekvatna pažnja za njhovo uključivanje kroz participativno i transparentno strateško planiranje.

 • Platforma za socijalno uključivanje Roma u MeđimurjuPlatforma za socijalno uključivanje Roma u Međimurju2013.12.09
  S obzirom da isključenost Roma ima više aspekata, projekt će se baviti svim dioničarima na razini Međimurske županije koristeći integrirani pristup za procjenu, plan, dizajn i implementaciju aktivnosti na lokalnoj razini. Kroz sveobuhvatnu strategiju, reagirati će se na dugotrajni proces isključenja Roma iz obrazovanja, zapošljavanja, sudjelovanja u zajednici i vlasti Međimurske županije.

 • Rješavanje potreba ratnih žrtava seksualnog nasilja u HrvatskojRješavanje potreba ratnih žrtava seksualnog nasilja u Hrvatskoj2014.08.21
  Tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj 1991-1995 mnoštvo žena (i neki muškarci) su bile žrtve seksualnog nasilja od strane neprijateljskih snaga kao čin rata. Dva desetljeća od početka rata, potrebe preživjelih tih zločina nisu adekvatno riješene.

 • Potpora UN-ovoj Tematskoj skupini za HIV/AIDSPotpora UN-ovoj Tematskoj skupini za HIV/AIDS2014.08.21
  Od 2001 UNAIDS aktivno sponzorira Hrvatsku koja se pridružila UN Tematskoj skupini za HIV/ AIDS kao glavni instrument kordinacije UN-a za HIV/AIDS u Hrvatskoj.

 • Fond za poboljšanje učinkovitosti programa (PAF3)Fond za poboljšanje učinkovitosti programa (PAF3)2013.09.16
  Projekt pruža platformu za rasprave i debate o stvarnim slučajevima diskriminacije te mobilizira političke i zakonodavstvene promjene.

 • Centar znanja za razvoj kapaciteta u praćenju HIV-aCentar znanja za razvoj kapaciteta u praćenju HIV-a2013.09.16
  Svjetska zdravstvena organizacija /Zdrastevni centar za nadzor HIV-a je jedinstveni centar koji okuplja interdisciplinarne skupine znanstvenika i tvorce politike diljem Sveučilišta u Zagrebu i ostalih institucija izvrsnosti u nadzoru HIV-a iz cijelog svijeta.

Lokalni razvoj

 • ARCH-Vukovar: Baština kao sredstvo razvojaARCH-Vukovar: Baština kao sredstvo razvoja2014.08.14
  Najpoznatijem arhitektonskom spomeniku smještenom u središtu Vukovara - Radničkom domu, koji je srušen tijekom rata 1990-ih bit će vraćen nekadašnji sjaj zahvaljujući projektu vrijednom 1.64 milijuna eura. Projekt financira Europska unija (EU) i Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara.

 • Potpora slabije razvijenim područjima Hrvatske u pripremi za EU CAP i politike ruralnog razvojaPotpora slabije razvijenim područjima Hrvatske u pripremi za EU CAP i politike ruralnog razvoja2014.08.14
  Poljoprivreda još uvijek ima ključnu ulogu u hrvatskom gospodarstvu zbog svoje sveukupne vrijednost i utjecaja na sigurnost hrane, utjecaja na ugroženo stanovništvo i generiranje zapošljavanja. Devedeset i dva posto Hrvatske se klasificira kao ruralno, a 48% hrvatske populacije živi u tim ruralnim područjima.

 • Socijalno-gospodarski oporavak područja od posebne državne skrbi - regija Banovine i KordunaSocijalno-gospodarski oporavak područja od posebne državne skrbi - regija Banovine i Korduna2014.08.14
  Regije središnje Hrvatske, Banovina i Kordun, još uvijek se teško oporavljaju nakon sukoba 1991-1995 godine. Unatoč povezanosti s glavnim gradom Zagrebom, zahvaljujući nedavnim i infrastrukturnim radovima, županije tog dijela Hrvatske rangiraju vrlo nisko u smislu socijalnih usluga, zdravstva i obrazovanja.

Pravosuđe i društvena sigurnost

 • Žuran odgovor na poplave u Hrvatskoj 2014.Žuran odgovor na poplave u Hrvatskoj 2014.2014.08.20
  Projekt „Žuran odgovor na poplave u Hrvatskoj 2014.“ ima za cilj pomoći nacionalnim i lokalnim vlastima u razvoju procjena i potreba za minski sumnjiva područja koja su poplavljena u svibnju 2014.

 • Uključivanje mladih u zaštitu prava žrtava i svjedoka kaznenih djela u HrvatskojUključivanje mladih u zaštitu prava žrtava i svjedoka kaznenih djela u Hrvatskoj2013.09.10
  U 2007. Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj pokrenuo je jedinstveni sustav za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela uvođenjem na sudove Ureda za podršku žrtvama i svjedocima koji pružaju praktične informacije i emocionalnu podršku žrtvama, prije, tijekom i nakon suđenja. Sedam ureda osnovanih od strane UNDP-a pružilo je pomoć za više od 14.000 korisnika te je velikim dijelom doprinijelo učinkovitijim kaznenim postupcima o čemu svjedoče suci, tužitelji i odvjetnici koji sve više koriste njihove usluge.

 • Odgovor na prirodne katastrofe u Hrvatskoj 2012.Odgovor na prirodne katastrofe u Hrvatskoj 2012.2013.09.10
  Odgovarajući na hitnu situaciju u Hrvatskoj tijekom 2012.godine, ovaj projekt ima za cilj povećati kapacitete hrvatske vlasti na nacionalnom i lokalnom nivou kroz tehničku podršku za pomoć s boljom procjenom potreba i povećanom koordinacijom s vrha prema dolje do dvije razine administracije. Napori ranog i više-sektorskog ranog oporavka će poboljšati planiranje, i dozvolit će bolju identifikaciju budućih rizika u zahvaćenim područjima.

 • Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) kroz razvoj sustava prevencije kriminaliteta, podrške žrtvama kaznenih djela i aktivnostima kontrole oružjaJačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) kroz razvoj sustava prevencije kriminaliteta, podrške žrtvama kaznenih djela i aktivnostima kontrole oružja2014.08.14
  Projekt se fokusira na nastavak davanja tehničke pomoći u razvoju sistema prevencije kriminaliteta sa Ministarstvom unutarnjih poslova. U želji da se ojača obujam programa za prevenciju kriminaliteta, UNDP i Mol će zajednički nastaviti provedbu aktivnosti unutar dvije kampanje, jačajući rad Vijeća za prevenciju kriminaliteta, čiji je cilj biti demokratska i odgovorna tijela za dijalog, konsenzus, odlučivanje i projekte s jasnim mandatom kako bi učinili zajednice sigurnijim mjestima za život i rad.

Energija i okoliš

 • Projekt PARCSProjekt PARCS2015.02.24
  Projekt UNDP-a i GEF-a „Jačanje institucionalne i financijske održivosti nacionalnog sustava zaštićenih područja“ – PARCS nastoji očuvati globalno značajne morske i kopnene biološke raznolikosti u Hrvatskoj, kroz učinkovito upravljanje sustavima zaštićenih područja.

 • BETTER – Približavanje Europe i zemalja u razvoju putem obnovljive energijeBETTER – Približavanje Europe i zemalja u razvoju putem obnovljive energije2014.07.09
  BETTER projekt istražuje „kako osigurati opskrbu energijom te kako najbolje koristiti obnovljive izvore energije koji su dostupni ne samo u zemljama Europske unije nego i u širem susjedstvu Europe. Koliko će to koštati, koje rješenje je jeftinije te donosi više koristi svim zemljama osiguravajući dostupnost energije cijelo vrijeme.

 • Uklanjanje prepreka za energetsku učinkovitost u Hrvatskoj (EE projekt)Uklanjanje prepreka za energetsku učinkovitost u Hrvatskoj (EE projekt)2014.06.12
  Projekt „Uklanjanje prepreka za energetsku učinkovitost u Hrvatskoj (EE projekt) ima za cilj uklanjanje barijera za provedbu ekonomski izvedivih, energetski učinkovitih tehnologija i mjera u rezidencijalnom i javnom sektoru u Hrvatskoj uz provedbu načela sustavnog gospodarenja energijom u javnom sektoru.

 • Podrška Hrvatskoj u tranziciji prema niskougljičnom razvojuPodrška Hrvatskoj u tranziciji prema niskougljičnom razvoju2013.11.12
  Projekt spaja učinke klimatskih promjena s nacionalnim održivim razvojem te pomaže identificirati i odrediti prioritete Nacionalnih mjera za ublažavanje klimatskih mjera (NAMAs) ili sektorskih smjernica pružanjem sveobuhvatne analize potencijala ublažavanja, troškova i dodatnih koristi.

 • CROSKILLS – Energetski trening za sektor zgradarstva u HrvatskojCROSKILLS – Energetski trening za sektor zgradarstva u Hrvatskoj2013.09.10
  Cilj je projekta definirati i kvantificirati potrebe i mogućnosti hrvatskog građevinskog sektora doprinoseći ostvarenju ambicioznih nacionalnih ciljeva o energetskoj učinkovitosti, koji su usklađeni s ciljevima EU o povećanju energetske učinkovitosti za 20% do 2020. godine.

 • CLIMRUN – Lokalne informacije o klimi u mediteranskoj regiji prema potrebama korisnikaCLIMRUN – Lokalne informacije o klimi u mediteranskoj regiji prema potrebama korisnika2013.09.10
  Mediteranska regija je prepoznata kao žarište klimatskih promjena, to jest regija posebno osjetljiva i podložna globalnom zatopljenju. Znanstveni klimatskim modelima s više od 90% sigurnosti predviđaju da će prosječna temperatura na Mediteranu porasti za četiri Celzijeva stupnja, dok će potrebe za vodom porasti na velikih 30% (sa sadašnjih 19%). Kako bi se mogli nositi s neprekidnim promjenama, to jest prilagoditi se, moramo znati više i razumjeti klimatske promjene i kako će utjecati na područja važna za naše živote.

 • Nacionalno planiranje biološke raznolikostiNacionalno planiranje biološke raznolikosti2015.03.18
  Projekt je dio druge generacije Aktivnosti omogućavanja bioraznolikosti (BD EA) u okviru GEF-a. Hrvatska je član Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD) od 7. listopada 1996. Projekt je usmjeren na potrebe zemlje za nastavkom ispunjavanja obveza iz Konvencije o biološkoj raznolikosti, s posebnim naglaskom na Članak 6 Konvencije i odluka s desetog sastanka Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD COP Odluke X/2).

 • Očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti na dalmatinskoj obali (COAST)Očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti na dalmatinskoj obali (COAST)2014.06.20
  Projekt COAST je razvijen uz potporu Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i drugih nadležnih ministarstava, četiri dalmatinske županije te brojnih lokalnih organizacija, tvrtki i pojedinaca. Proveden je uz financijsku potporu Globalnog fonda za okoliš (GEF). Kroz njegove aktivnosti, Projekt COAST je pokazao kako očuvanje prirode nipošto nije prepreka rastu, već dapače, već uključuje izvrsne prilike za rast.

 • Energetske zadrugeEnergetske zadruge2013.09.10
  Glavni cilj projekta Energetske zadruge je promovirati obnovljive izvore energije putem zadruga u vlasništvu lokalnih zajednica.

 • Solarni suncokretiSolarni suncokreti2013.09.10
  „Solarni suncokreti“ je projekt za educiranje učenika osnovnih škola o obnovljim izvorima energije. U sklopu ovog projekta, deset osnovnih škola u Hrvatskoj opremljeno je s deset solarnih panela koji se rotiraju prema suncu tijekom dana tako da su moduli usmjereni prema suncu pod optimalnim kutem, što povećava učinkovitost sustava za 30 posto, što znači veću količinu dobivene električne enrgije.

 • Ruralna elektrifikacijaRuralna elektrifikacija2013.09.10
  Cilj je projekta osigurati električnu energiju obiteljima koje žive u udaljenim ruralnim područjima na isplativ, ekološki prihvaljiv i za ljude održiv način. Napravljen je kroz partnerstvo s lokalnim NGO-om – Udruga UNA, kao demonstracijski projekt fotonaponskog sustava u izoliranim naseljima u zaleđu Zadarske županije.

 • Via Dinarica InicijativaVia Dinarica Inicijativa2014.06.30
  Dinaridi obuhvaćaju potez južno od Alpa u Sloveniji preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Kosova do sjeverne Albanije. To je jedan od najmanje poznatih i istraženih planinskih lanaca u Europi. Inicijativa u začetku, Via Dinarica je inspirirana stazom Via Alpina koja je međusobno povezala zemlje i zajednice uz Alpe s razvijenim sustavom različitih staza i turističkim proizvodima temeljenima na prirodnoj baštini.

 • CITIZENERGY CITIZENERGY2014.07.09
  CITIZENERGY je projekt koji se temelji na znanju koje su unutar EU razvile različite organizacije i inicijative za provedbu građanskih OIE (obnovljivi izvori energije) projekata – od zadruga do investicijskih posrednika – pružajući im europsku dimenziju.

 • Dovođenje električne energije kućanstvima u udaljenim i ruralnim područjimaDovođenje električne energije kućanstvima u udaljenim i ruralnim područjima2014.07.09
  Opći cilj projekta je dovesti struju kućanstvima u udaljenim i ruralnim područjima koja trenutno nemaju pristup električnoj energiji, razvijanjem sustavnog pristupa problemu.

 • Energetski savjetnici za kućanstva s niskim primanjimaEnergetski savjetnici za kućanstva s niskim primanjima2014.07.24
  Najpoznatiji način za uštedu električne energije u energetski siromašnim kućanstvima je primjena savjeta i mjera energetske učinkovitosti, koje se provode od strane mladih i dugotrajno nezaposlenih osoba, kvalificiranih savjetnika za energetsku učinkovitost.

 • Uključivanje društva i poticanje iskorištavanja energije vjetra Uključivanje društva i poticanje iskorištavanja energije vjetra 2014.07.24
  Projekt WISE - Poticanje društvenog prihvaćanja vjetroenergije – ima za cilj ubrzati i poboljšati proces planiranja projekata vjetroelektrana smanjujući otpor lokalne zajednice prema tim projektima (tzv. NIMBY efekt).

 • POCACITO - Niskougljični gradovi budućnostiPOCACITO - Niskougljični gradovi budućnosti2014.07.25
  Projekt Pocacito – „Niskougljični gradovi budućnosti“ olakšava prelazak gradova Europske unije na održiv ili „niskougljični“ ekonomski model. Projekt je usmjeren na velike gradove i gradska područja s više od milijun stanovnika, kao i male te gradove srednje veličine.

 • Promocija zelene javne nabave kao potpora ostvarenju ciljeva 20202014.08.12
  Opći cilj projekta je značajno povećati provedbu zelene javne nabave unutar ciljnih zemalja u kratkom i dugom roku, kroz izgradnju kapaciteta i provedbu natječaja.

 • Javna nabava u lokalnoj vlasti s fokusom na energetski učinkovita rješenja (PRIMES)2014.08.12
  Svrha projekta je razviti osnovne vještine i pružiti potporu organizacijama za javnu nabavu kako bi se prevladale prepreke i implementirala zelena javna nabava (ZJN). Mnoge od njih nemaju ni kapacitet ni znanje, osobito male i srednje općine.