Socijalno uključivanje

 • Sinergijski socijalni sustav

  Projekt “Sinergijski socijalni sustav“ je s provedbom započeo 1. listopada 2014. godine u sklopu Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS 2007.- 2013., a provodi ga Ministarstvo socijalne politike i mladih u suradnji s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj. Vrijednost projekta je 159.633 €, a trajanje 18 mjeseci.

 • Zajedno za bolje – društvena uključenost Roma u Hrvatskoj

  Jaz između očekivanja nacionalnih strategija za uključivanje Roma i realnosti na lokalnoj razini bit će ključni fokus projekta “Zajedno za bolje- društvena uključenost Roma u Hrvatskoj"- „Prostorno baziran pristup za uključivanje Roma na lokalnoj razini u Hrvatskoj”, uz financijsku podršku Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške*.

 • Platforma za uključivanje Roma u Međimurju - Faza II

  Na temelju rezultata u Međimurskoj županiji tijekom prve faze projekta te s obzirom na interes dionika, nova faza projekta nastavit će se baviti dugogodišnjom isključenosti Roma iz procesa sudjelovanja u planiranju lokalnog razvoja i upravljanja; koristit će raspoložive mogućnosti za financiranje identificiranih potreba romskih zajednica u Međimurskoj županiji te poticati zapošljavanje.

 • Jačanje politika socijalnog uključivanja

  Hrvatska je potpisala Memorandum o socijalnom uključivanju (JIM) s EU-om, koji primjenjuje od 2007. Ovaj projekt pruža potporu ključnim nacionalnim partnerima u procjeni i izradi praktične politike i strategije za uključivanje svoje najosjetljivije populacije. Regionalne i rodne razlike, kao i pouzdane procjene stanovništva u riziku od socijalne isključenosti su od iznimne važnosti kako bi se izbjeglo daljnje marginaliziranje te ostvarila adekvatna pažnja za njhovo uključivanje kroz participativno i transparentno strateško planiranje.

 • Platforma za socijalno uključivanje Roma u Međimurju

  S obzirom da isključenost Roma ima više aspekata, projekt će se baviti svim dioničarima na razini Međimurske županije koristeći integrirani pristup za procjenu, plan, dizajn i implementaciju aktivnosti na lokalnoj razini. Kroz sveobuhvatnu strategiju, reagirati će se na dugotrajni proces isključenja Roma iz obrazovanja, zapošljavanja, sudjelovanja u zajednici i vlasti Međimurske županije.

 • Rješavanje potreba ratnih žrtava seksualnog nasilja u Hrvatskoj

  Tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj 1991-1995 mnoštvo žena (i neki muškarci) su bile žrtve seksualnog nasilja od strane neprijateljskih snaga kao čin rata. Dva desetljeća od početka rata, potrebe preživjelih tih zločina nisu adekvatno riješene.

 • Potpora UN-ovoj Tematskoj skupini za HIV/AIDS

  Od 2001 UNAIDS aktivno sponzorira Hrvatsku koja se pridružila UN Tematskoj skupini za HIV/ AIDS kao glavni instrument kordinacije UN-a za HIV/AIDS u Hrvatskoj.

 • Fond za poboljšanje učinkovitosti programa (PAF3)

  Projekt pruža platformu za rasprave i debate o stvarnim slučajevima diskriminacije te mobilizira političke i zakonodavstvene promjene.

 • Centar znanja za razvoj kapaciteta u praćenju HIV-a

  Svjetska zdravstvena organizacija /Zdrastevni centar za nadzor HIV-a je jedinstveni centar koji okuplja interdisciplinarne skupine znanstvenika i tvorce politike diljem Sveučilišta u Zagrebu i ostalih institucija izvrsnosti u nadzoru HIV-a iz cijelog svijeta.