Jačanje politika socijalnog uključivanja

Sažetak projekta

  Foto Zoran Bogdanović

Hrvatska je potpisala Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju (JIM) s EU te ga provodi od 2007. Ovaj projekt pruža potporu ključnim nacionalnim partnerima u procjeni i izradi praktičnih politika i strategija za uključivanje njihovog najosjetljivijeg stanovništva. Regionalne i rodne razlike, kao i pouzdane procjene stanovništva kojem prijeti socijalno isključenje, od posebne su važnosti kako bi te skupine izbjegle daljnju marginalizaciju i dobile prikladnu pažnju kroz uključujuće i transparentno strateško planiranje njihovog uključivanja.

Projekt se temelji na studijama i podacima (indikatorima kvalitete života osiguranih korištenjem ovlaštene EU metodologije) uz konzultacije dionika (nadležna ministarstva, pružatelje socijalnih usluga, organizacije civilnog društva, privatni sektor, grupe podrške, korisnike i njihove obitelji). Projekt ima za cilj doprinijeti poboljšanju politike uključivanja praćenjem okvira; funkcionalne analize za sustav socijalne skrbi i funkcionalne analize socijalnih olakšica. Političke opcije koje su financijski neutralne i osiguravaju bolje usluge/pogodnosti za korisnike bit će istražene. Projekt nadopunjuje zakonske elemente vezane uz izravnu potporu inicijativama uključivanja koje ciljaju na osnaživanje ranjivih skupina i prevenciju njihovog isključenja iz društva.

Ciljevi

Ukupni rezultat programa socijalnog uključivanja je razvoj Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju (JIM) i razvoj budućih socijalnih politika sa širokim sudjelovanjem dionika i usmjeravanjem na ranjive društvene skupine.

Pojedinačni rezultati (ishodi) projekta uključuju:

  • Poboljšano funkcioniranje sustava socijalne skrbi
  • Analizirani podaci o socijalnom i ekonomskom položaju Roma i preispitane nacionalne politike
  • Poboljšani vladini kapaciteti za praćenje i izvještavanje o pitanjima socijalnog isključenja i usvojene odgovarajuće politike temeljene na jasnim pokazateljima
  • Smanjenje zapreka koje doživljavaju socijalno isključeni pojedinci/skupine

DonatoriDonator Iznos (2012.)
UNDP $162,914

Potrošnja

Godina Potrošnja
2012. $127,469
2011. $35,551