Potpora UN-ovoj Tematskoj skupini za HIV/AIDS

Opis projekta

Od 2001. godine UNAIDS aktivno pomaže Hrvatsku koja se pridružila UN Tematskoj skupini za HIV/ AIDS kao glavnom instrumentu kordinacije UN-a za HIV/AIDS u Hrvatskoj. 

Ciljevi

 Memorijal svijeća / Foto: Ida Mahečić Bajović


Koordinirati nacionalne naporie u odgovoru na HIV/AIDS, a koje će voditi Nacionalna AIDS komisija.

Očekivani rezultati (prema UNAIDS multidisciplinarnim funkcijama):

1. Ojačano nacionalno AIDS-tijelo (NAA)

- Pružiti snažnu potporu Nacionalnoj AIDS komisiji s jasnim mandatom za koordinaciju s odgovarajućim tehničkim resursima

2. Ojačati UN TG i njihove supokroviteljske odazive

- Nastavak regionalne i subregionalne suradnje kroz razvoj i doprinose subregionalnoj mreži

- Razvoj projekta "Uniformirane usluge i HIV/AIDS", u suradnji s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske i UNAIDS-om

3. Funkcionalna partnerstva uključujući civilna društva i predstavnike medija koji pridonose donošenju zakona

- Razvitak sveobuhvatne medijske strategije

- Izgradnja kapaciteta ženskih grupa kako bi se u njihovo zagovaranje ugradila borba protiv HIV/AIDS-a, ravnopravnost spolova i nastavak kampanje "Žene i HIV/AIDS".

4. Programi koji mobiliziraju velike donacije

- Pružanje tehničke podrške te produljenje prijedloga za dizajn i razvoj Globalnog fonda za subvencije

5. Jedan sustav praćenja i evaluacije

- Potpora i jačanje Nacionalnog M&E sustava (uključujući CRIS)

- Pružanje pomoći za UNGASS i Global AIDS izvješća

6. Strateške informacije o situaciji u zemlji i odaziv

- Mobiliziranje ključnih dionika za potporu provedbe Nacionalnog programa i identificiranje nedostatka i potrebe za tehničkom pomoći

- Razvijanje zakonodavstvene analize

7. UN strategija učenja o HIV/AIDS-u      


PostignućaGlavna postignuća su:

  1. Pružanje stalne pomoći nacionalnim dionicima, Ministarstvu zdravstva, nevladinim organizacijama, Zavodu za javno zdravstvo i Ministarstu unutarnjih poslova;
  2. Razvoj UNGASS i Global Reporting AIDS izvješća tijekom godina;
  3. Zagovaranje različitih inicijativa vezanih uz SvjetskI dana borbe protiv AIDS-a i implementacija tzv. care/learning strategije za WAD 
  4. Isplata WAD potpore nevladine organizacije na temu destigmatizacija AIDS-a;
  5. UNAIDS kao supokrovitelj u Hrvatskoj;
  6. Osnovana je Y Peer mreža Hrvatska;
  7. Uvedena Nacionalna AIDS procjena potrošnje (NASA), hrvatski stručnjaci sudjelovali u regionalnim usavršavanjima;
  8. Održavanje stranice Aids.hr i subregionalne liste elektroničke pošte;
  9. Provedeno pet subregionalnih projekata;
  10. Peta konferencija Zapadnog Balkana vezano za HIV/ADIS organizirana u Zagrebu s više od 160 sudionika iz regije.

Donatori

Donator Iznos
2010
UNDP $25,000
Zaklada Partnerstvo za mir $89,149
UNHCR $5,000
UNICEF $5,000
2011
UNDP $25,000
UNHCR $5,000
UNICEF $5,000

Potrošnja

Godina Potrošnja
2011. $34,288
2012. $9,600