UNDP i organizacija Ujedinjenih naroda

 Inauguracija UN kuće u Zagrebu, 23. listopad 2008. / Foto: arhiva UNDP-a

U Hrvatskoj ne djeluje UN-ov okvir za pomoć u razvoju (United Nations Development Assistance Framework), međutim, isti savjetodavni mehanizam i metodologija se koristila pri stvaranju UNDP-ovog državnog programa (Programni dokument za Hrvatsku 2007-2011) . Program je razvijen kroz konzultacije sa svim bitnim resornim ministarstvima, lokalnim vlastima, partnerima civilnog društva i agencijama Ujedinjenih naroda.  Sve intervencije podržane od strane UNDP-a u Hrvatskoj su potpuno komplementarne s tekućim inicijativama Fonda Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF), Ureda Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), Svjetske zdrastvene organizacije te Strateške državne pomoći Svjetske banke kao i EU Strategije pristupanja. 

Od 2001. godine, UN Tematska skupina za HIV/AIDS je glavni instrument UN-ove koordinacije za HIV/AIDS u Hrvatskoj. Članovi UN Tematske skupine su predstavnici: UNHCR-a, UNICEF-a,Svjetske banke, IOM-a, UNDP-a, kao i Sekretarijat, koji se nalazi u UNDP-ovom uredu u Hrvatskoj. Primarni cilj UN Tematske skupine za HIV/AIDS-a je koordinirati napore UN-ovog sistema kroz potporu nacionalnom odazivu na epidemiju vođenom Državnom komisijom za suzbijanje AIDS-a s glavnim ciljem održavanja niske prevalencije HIV/AIDS-a u zemlji.

Proces pridruživanja Europskoj uniji Hrvatskoj nudi mogućnost prevladavanja problema socijalne isključenosti i ekonomskog gubitka koj je još uvijek prisutan u ratom pogođenim područjima. UN u Hrvatskoj zajedničkim snagama provodi Program socijalnog uključivanja i prevladavanja konfliktnih situacija u ratom pogođenim područjima Hrvatske. Program je osmišljen na način da bude model ostalim zemljama srednjeg dohotka s poslijeratnom dinamikom a istovremeno se bavi problemima društvene, ekonomske i političke isključenosti povratnika, manjina, branitelja i ekonomski obespravljenih žena čija marginalizacija najviše ugrožava miran suživot i održivi povratak, a donosi i rizik od zadržavanja pojave „Dvije Hrvatske“: jedne relativno dobrostojeće, vitalne, i usmjerene prema EU, te druge osiromašene, obespravljene i isključene. Program koristi uzročnu metodologiju koja potiče integraciju metodoglodije donošenja odluka na bazi zajednice u društveno-ekonomskom oporavku ratom pogođenih područja kroz projekte usmjerene na zajedničke potrebe/interese. 

U bliskoj suradnji sa Svjetskom bankom, Europskom komisijom i drugim velikim multilateralnim i bilateralnim donatorima, UNDP nastavlja zagovarati i podržavati veću donatorsku koordinaciju od strane Vlade Republike Hrvatske. Suradnja s drugim agencijama UN-a u Hrvatskoj je presudna te će se nastaviti, posebice s UNICEF-om, WHO-om, i UNHCR-om. Kao što je to i prikladno, UNDP će podržati koordinacije događaja, zajedničke strateške sastanke i godišnje revizije. Ta suradnja se širi te uključuje zajedničke projekte, kolektivnu akciju i zajedničke nadzorne i evaluacijske aktivnosti te kolektivna zagovaranja.

Agencije UN-a u Hrvatskoj