Opširnije

O Lokalnom razvoju

ruralne zajednice u Hrvatskoj UNDP je usmjeren na niz razvojnih potreba u Hrvatskoj, uključujući i poboljšanje životnih uvijeta i ekonomskih prilika u ratom pogođenim, ruralnim i udaljenim područjima. /Foto: Sunčica Pleština

Program lokalnog razvoja UNDP-a ima za cilj umanjiti razlike između razvijenih i manje razvijenih područja u Hrvatskoj, poticanjem socijalnog i gospodarskog oporavka zajednica pogođenih ratom i pružanje pomoći ranjivim skupinama. Održivost rezultata tih najstojanja će se postići kroz jačanje kapaciteta lokalnih vlasti za planiranje, financiranje i provedbu razvojnih projekata. U središtu aktivnosti Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) nalaze se općine i gradovi u ruralnim krajevima koji spadaju pod područje od posebne državne skrbi (Prema Zakonu o područjima od posebne državne skrbi - PPDS) unutar tri specifična zemljopisna područja: Banovina i Kordun, Lika i dalmatinsko zaleđe i Istočna Slavonija - Podunavlje.

Program lokalnog razvoja usklađuje se i nadopunjuje s postojećim državnim, županijskim i lokalnim razvojnim aktivnostima ali s pojačanim usmjerenjem prema „nišama" – zajednicama, ranjivim skupinama, pojedincima i poduzećima koja, iz različitih razloga, nisu u mogućnosti sudjelovati u razvojnim aktivnostima.

Nadalje, u posljednjih nekoliko godina, s obzirom na napredak opće situacije u državi i promjene u razvojnim planovima koji su se okrenuli prema strateškim prioritetima u zakonskom okviru i izgradnji kapaciteta a u svezi s procesom približavanja EU, mnoge međunarodne organizacije otišle su s područja teško pogođenih ratnim razaranjima usmjerivši svoju pažnju na ostala područja rada. Najranjiviji dijelovi populacije u udaljenim i marginaliziranim područjima zemlje ostavljeni su u uvjetima koji se ne mogu usporediti s većim i razvijenim gradovima i ostalim naprednijim područjima u Hrvatskoj.

U skladu s naprednim procesom pristupanja Europskoj uniji i članstvom Hrvatske u EU, Program je nedavno prilagodio svoj ​​fokus kako bi se prikazale nove realnosti.

Danas, program lokalnog ravoja namjerava pomoći ruralnim i manje razvijenim područjima u Hrvatskoj da se prilagode na kohezijske politike EU, s naglaskom na zajednički poljoprivredni, regionalni i ruralni razvoj politike i srodnim financijskim instrumentima (europskih strukturnih i investicijskih fondova). Ova pomoć se sastoji od obrazovanja i osposobljavanja, provedba pripremnih i pilot-projekata u partnerstvu s lokalnim dioničarima, istraživanja i politike, doprinosa i niz mjera za izgradnju kapaciteta. Sa svojim rastućim sudjelovanjem u programu, lokalne vlasti u sva tri zemljopisna područja stječu znanje, vještine i alate za bolji razvitak i provedbu lokalne razvojne politike i predaje ciljanih usluga.

Aktivnosti

Aktivnosti programa organizirane su na temelju komponenta koje se međusobno podržavaju

  1. podrška većoj poduzetničkoj i gospodarskoj aktivnosti i investiranju, uključujući promicanje i pomoć u razvijanju mjera za diversifikaciju ruralnog gospodarstva
  2. poboljšanje pružanja socijalnih usluga, s naglaskom na starijim osobama, povratnicima i isključenim grupama
  3. graničena obnova ciljane osnovne komunalne infrastrukture, posebno vezano za funkcioniranje malih, izoliranih sredina, poslova i lokalnih tržišta; također uključujući pomoć za lokalne i regionalne vlasti kako bi dostigli EU standarde za vodoopskrbno upravljanje.
  4. jačanje lokalnih vlasti na razini županija i općina, uključujući sposobnosti potrebne za iskorištavanje sredstava EU odnosno provedbu sveobuhvatne obuke i tehničke pomoći pri izradi projektnih prijedloga za EU.
  5. pomoć pri prilagodbi EU politike ruralnog razvoja: jačanje konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava, uvođenje LEADER pristupa i promicanje zaštite okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije u ruralnim područjima - tj. vodeći participativne procese osnivanja LAG-a (lokalne akcijske grupe ) u dalmatinskim ruralnim područjima.

Uz to, kao podrška ovim četirima aktivnostima, bit će pripremljen i niz projektnih prijedloga s cjelovitom tehničkom dokumentacijom, za razvojne projekte u odabranim jedinicama lokalne samouprave.

U narednom razdoblju, UNDP Hrvatska kroz program lokalnog razvoja će, u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, poboljšati provedbu politike EU-a  kroz aktivnosti prilagodbe, razvoj projektnih ideja / prijedloga koji su usmjereni prema općinama i županijama, a poslovni sektor unutar njih trenutno nema dovoljno kapaciteta.

Program su podržali Vlada kraljevine Norveške, Vlada kraljevine Nizozemske, Austrijska razvojna agencija (ADA), EU, jedinice lokalnih i regionalnih vlasti te UNDP. Provedbeni partneri su Središnji ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, jedinice lokalne i regionalne samouprave (gradovi, općine i županije), lokalne i nacionalne nevladine organizacije, međunarodne organizacije (OESS i UNHCR) i lokalne tvrtke.