Opširnije

Alt text for imageVjetrenjače u Ličko-senjskoj županiji / Foto: Sunčica Pleština

Program  „Energija i okoliš“ UNDP-a u Republici Hrvatskoj – integrirani pristup zaštiti okoliša i društveno-gospodarskom razvoju. 

Naša vizija razvoja Hrvatske je uvesti niskougljičnu i ‘zeleniju’ ekonomiju do 2050. 

Ostvarenje te vizije zahtijevat će korištenje energetskih učinkovitijih rješenja u zgradama i gradovima, uvođenje zelenih standarda u javnu nabavu, veće korištenje obnovljivih izvora energije i usvajanje najisplativijih rješenja kojima će se osigurati pristup energiji i bolji standard života na dobrobit lokalnog stanovništa i zajednica.

To također znači i osigurati održivo korištenje prirodnih resursa i poboljšati upravljanje zaštićenim područjima prirode kako bi se očuvala bogata biološka raznolikost zemlje. Očuvanje bioraznolikosti je ključno za dobrobit i opstanak ljudi jer zaštita različitih staništa i vrsta osigurava prirodne usluge od životne važnosti poput zdrave hrane, čiste vode i zraka, ali i lijekova te zaštitu od mnogih negativnih utjecaja prirodnih katastrofa i klimatskih promjena.

Razvoj zelene ekonomije dodatno uključuje poticanje i optimalno korištenje lokalnih proizvodnih kapaciteta, stvaranje novih radnih mjesta i razvoj novih vještina za poduzetnike, kao i pružanje podrške obiteljskim gospodarstvima primjenom inovativnih rješenja te pokazivanjem i komuniciranjem primjera dobrih praksi  koji se mogu ponoviti u puno većem opsegu.

U konačnici, naša vizija stremi značajnom smanjenju emisija stakleničkih plinova, stvaranju jednakih prilika za ljude i očuvanju prirode te postizanju pravednije raspodjele resursa.

UNDP se obvezao pomoći Hrvatskoj u ispunjavanju obveza koje proizlaze iz njene ratifikacije međunarodnih konvencija i sporazuma – uključujuči Okvirnu konvenciju UN-a o promjeni klime, Konvenciju UN-a o biološkoj raznolikosti, kao i Strategije Europa 2020 te Smjernica za razvoj konkurentnog niskougljičnog gospodarstva do 2050. što našem radu daje globalnu i europsku dimenziju.