Energija i okoliš

Program „Energija i okoliš“ UNDP-a u Republici Hrvatskoj – integrirani pristup zaštiti okoliša i društveno-gospodarskom razvoju. Naša vizija razvoja Hrvatske je uvesti niskougljičnu i ‘zeleniju’ ekonomiju do 2050.

Naši ciljevi

Ostvarenje te vizije zahtijevat će korištenje energetskih učinkovitijih rješenja u zgradama i gradovima, uvođenje zelenih standarda u javnu nabavu, veće korištenje obnovljivih izvora energije i usvajanje najisplativijih rješenja kojima će se osigurati pristup energiji i bolji standard života na dobrobit lokalnog stanovništa i zajednica.more

Vjetrenjače u Ličko-senjskoj županiji

Foto: Sunčica Pleštinamore

Naše priče

FOTO: PARK PRIRODE MEDVEDNICA/UNDP HRVATSKA

Ostvarivanje razvojnih potencijala uz očuvanje bioraznolikosti

Tijekom sljedeće četiri godine, Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) provodit će PARCS projekt u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode s ciljem poboljšanja upravljanja i planiranja u 19 nacionalnih parkova i parkova prirode.more 

Tranzicija prema niskougljičnim gradovima

Smanjenje emisija stakleničkih plinova zahtijeva temeljne promjene društva i ekonomije tijekom dugog vremenskog razdoblja. Lokalna poljoprivreda, alternativni načini transporta, gradnja prirodnim materijalima i bolja iskorištenost javnih prostora su samo neki od načina na koje možemo doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova.more 

Više

Projekti i inicijative

  • PARCS projekt

    Projekt UNDP-a i GEF-a Jačanje institucionalne i financijske održivosti nacionalnog sustava zaštićenih područja – PARCS nastoji očuvati globalno značajne morske i kopnene biološke raznolikosti u Hrvatskoj, kroz učinkovito upravljanje sustavima zaštićenih područja.more 

  • BETTER – Približavanje Europe i zemalja u razvoju putem obnovljive energije

    Projekt BETTER namjerava se baviti suradnjom između RES-a (Centar obnovljivih izvora energije), EU i zemalja u razvoju u nekoliko dimenzija.more 

Vidi sve projekte