Naši partneri

 Predsjednik Ivo Josipović / Foto: Ured Predsjednika

U Hrvatskoj, UNDP radi u partnerstvu s ministarstvima, županijama i općinama; državnim institucijama, agencijama i fondovima; udrugama civilnog društva; te partnerima iz privatnog sektora. UNDP-ovi glavni partneri u Vladi su Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, dok se same aktivnosti provode u partnerstvu s mnogim drugim ministarstvima. 

Projektne aktivnosti trenutno se provode u partnerstvu s Uredom Predsjednika i slijedećim ministarstvima:

Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ministarstvo gospodarstva 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Ministarstvo regionalnoga razvoja i EU fondova
Ministarstvo zdravlja 
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo socijalne politke i mladih
Ministarstvo branitelja

Projektne aktivnosti trenutno se provode u partnerstvu sa slijedećim županijama:

Bjelovarsko-Bilogorska
Istarska
Karlovačka
Ličko-Senjska
Međimurska
Šibensko-Kninska  
Sisačko-Moslavačka
Zadarska
Varaždinska

Projektne aktivnosti trenutno se provode u partnerstvu sa slijedećim gradovima:

Barilović
Daruvar
Donji Lapac
Dvor
Glina
Gospic
Velika Gorica
Vukovar
Zadar

Projektne aktivnosti trenutno se provode u partnerstvu sa slijedećim udrugama civilnog društva:

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
“Ne boj se – Madara“
Status M
Sunčica
Udruga Žene u domovisnkom ratu
International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)