Socijalno uključivanje

Pregled

Gotovo petina hrvatskih građana doživljava se socijalno isključenima ili smatra da im prijeti rizik od socijalnog isključivanja, temeljem zadnjeg UNDP-ovog nacionalnog Izvješća o društvenom razvoju u Hrvatskoj,Neumreženi: Lica socijalne isključenosti u Hrvatskoj, predstavljenog u veljači 2007. Prema podacima Hrvatskog zavoda za statistiku (www.dzs.hr) siromaštvo u Hrvatskoj u 2010 prijeti 20,6% stanovništva, dok je u EU-​​27 prosjek 16,4% - dakle, u smislu siromaštva, Hrvatska zauzima mjesto među osjetljivim zemljama. U neposrednoj blizini je Latvija (21,3%), Rumunjska (21%), Bugarska (20,7%), Litva (20,2%) i Grčka (20,1%).Među onima kojima prijeti najveći rizik od socijalnog isključivanja su osobe s tjelesnim invaliditetom i intelektualnim teškoćama, povratnici, pripadnici romske i srpske manjine, dugotrajno nezaposlene osobe, mladi, samohrani roditelji, beskućnici, starije osobe i zatvorenici.

Naši ciljevi

Program socijalnog uključivanja pruža podršku skupinama i osobama u društvu kojima prijeti rizik od socijalnog isključivanja i onima kojima je otežan pristup građanskim, političkim i socijalnim pravima. Ovim programom UNDP podupire nacionalna tijela i tijela regionalne i lokalne uprave u učinkovitom rješavanju problema koji rezultiraju socijalnom isključenošću, prikupljanjem podataka i poticanjem javnih rasprava o procesima, mehanizmima i ishodima procesa socijalnog isključivanja, predlaganjem načina koji rezultiraju transparentnošću u postupku odlučivanja u pitanjima socijalne politike. Osnovni je cilj programa poduprijeti ravnomijerni razvoj i provedbu strategija politika socijalnog uključivanja u čijem su središtu ranjive skupine društva.more

Romi u Hrvatskoj

Romi su i dalje jedna od najugroženijih skupina u Hrvatskoj / Foto Lana Slivarmore

Naše priče

Oporavak, nada i pravda za žrtve seksualnog nasilja u ratu

Prije nekoliko dana suprug me je upitao – sav zabrinut i ozbiljan – kako to da izgledam toliko drugačije ovih dana. Pitala sam ga na što je mislio, a on je odgovorio nešto poput „Pa, samo te jako dugo nisam vidio tako smirenu. Što se promijenilo?“more 

Mladi grade zajedničku budućnost

S najvećim udjelom Roma u ukupnoj populaciji, Međimurska županija ima 12 romskih naselja kao što je Kuršanec, prostorno izoliran od većine lokalnog stanovništva što rezultira u geografskim aspektima isključenosti, pogotovo mlade populacije. more 

Više

Projekti i inicijative

Vidi sve projekte