Novi program održivog razvoja

U cijelom svijetu čuju se zahtjevi da se pitanje siromaštva, nejednakosti i klimatskih promjena stavi u prvi plan. Kako bi ovi zahtjevi pretvorili u djelo, svjetski lideri su se okupili 25.rujna 2015. godine u Ujedinjenim narodima u New Yorku kako bi usvojili Program za održivi razvoj do 2030. godine.

Agenda 2030 se sastoji od 17 novih Ciljeva održivog razvoja (Sustainble Development Goals - SDGs) odnosno globalnih ciljeva, kojima će se voditi politika i financiranje sljedećih 15 godina, počevši od povijesne obaveze da se iskorijeni siromaštvo. Svugdje. Trajno.

Ideja za ciljeve održivog razvoja nastala je na Konferenciji Ujedinjenih naroda o održivom razvoju, Rio+20, održane 2012. godine. Cilj je bio izraditi niz globalno primjenjivih ciljeva koji uravnotežuju tri dimenzije održivog razvoja: ekološku, socijalnu i ekonomsku.

Globalni ciljevi zamjenjuju Milenijske ciljeve razvoja (MDGs) koji su u rujnu 2000. godine okupili svijet oko zajedničkog 15-godišnjeg plana čiji je cilj bio rješavanje problema siromaštva i problema koje ono nosi.

Milenijski ciljevi razvoja su između ostalih razvojnih imperativa uspostavili i mjerljive, globalno – dogovorene ciljeve za iskorjenjivanje siromaštva i gladi, sprečavanje smrtonosnih, ali izlječivih bolesti te stvaranje više obrazovnih mogućnost za svu djecu.

Milenijski ciljeva razvoja uspostavili su napredak u nekoliko važnih područja:
• Nejednakosti dohotka
• Pristupu pitkoj vodi
• Osnovnoškolskom obrazovanju
• Mortalitetu djece

Posao je nezavršen za milijune ljudi – moramo prijeći i posljednji kilometar kako bi zaustavili glad, postigli potpunu ravnopravnost spolova, poboljšali zdravstvene usluge i obrazovali svako dijete. Vrijeme je da svijet postavimo na održivi. Globalni ciljevi se upravo time i bave, a krajnji rok je do 2030. godine.

Ovaj novi program razvoja odnosi se na sve zemlje, promovira mirno i inkluzivno društvo, otvara bolja radna mjesta i bavi se ekološkim izazovima našeg vremena - osobito klimatskim promjenama. Na konferenciji o klimi u Parizu, održanoj krajem 2015. godine svjetski lideri su postigli globalan dogovor o klimatskim promjenama.

Globalni ciljevi moraju dovršiti posao koji su Milenijski ciljevi započeli ne zaboravljajući nikoga.

Više o Milenijskim i Ciljevima održivog razvoja

The Millennium Development Goals

Napredak kroz Milenijske razvojne ciljeve

15 godina nakon što su se svjetski lideri posvetili globalnom partnerstvu da smanje siromaštvo, Milenijski razvojni ciljevi (MDGs) su učinili značajan pomak. više 

SDG

Prijelaz na Ciljeve održivog razvoja

Članice Ujedinjenih naroda su prihvatile 17 Ciljeva održivog razvoja (SDGs) koji će završiti posao započet sa Milenijskim ciljevima razvoja. više 

Partnerstva UNDP-a

SDG fond koji je stvorio Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) s početnim doprinosom Vlade Španjolske, dizajnirana je kako bi olakšao prijelaz s Milenijskim ciljeva razvoja na nove Ciljeve održivog razvoja. više 

Logo BCTA

Poziv na akciju ima za cilj ubrzati napredak prema Milenijskim ciljevima razvoja (MDG) stavljajući pred tvrtke izazov da razviju inkluzivne poslovne modele koji nude mogućnost komercijalnog uspjeha i održivog razvoja.više 

Više o partnerstvima UNDP-a diljem svijeta