Agenda 2030 za održivi razvoj

Naša generacije je posljednje koja može stati na kraj najgorim posljedicama klimatskih promjena i prva s bogatstvom i znanjem da iskorijeni siromaštvo. Zbog toga je potrebno neustrašivo vodstvo svih nas” - Helen Clark, UNDP administrator

Paul Ladd, Director UNDP tima za Agendu 2030 za održivi razvoj, govori o 2015., godini u kojoj su zemlje oblikovale novu razvojnu agendu i postigle globalni dogovor o klimi.

Šta je Program održivog razvoja do 2030. godine?

Na Summitu o održivom razvoju, koji se održao 25. rujna 2015. godine, države članice Ujedinjenih nacija usvojile su Program održivog razvoja do 2030. godine, koji sadrži 17 Ciljeva održivog razvoja sa ciljem iskorjenjivanja siromaštva, borbe protiv neravnopravnosti i nepravde i rješavanja pitanja klimatskih promjena do 2030. godine.

Ciljevi održivog razvoja, koji se nazivaju i Globalnim ciljevima, predstavljaju nadgradnju Milenijskim ciljevima razvoja (MDGs) - osam ciljeva borbe protiv siromaštva koje se svijet obvezao da će postići do 2015.  godine. Milenijski ciljevi, usvojeni 2000. godine, obuhvaćaju veliki broj pitanja, uključujući borbu protiv siromaštva, gladi, bolesti, neravnopravnosti spolova i obezbjeđivanje vode i sanitarnih uvjeta života. Na postizanju milenijskih ciljeva ostvaren je ogroman uspjeh, što pokazuje značaj postojanja objedinjujućeg programa koji počiva na ciljevima i rezultatima. Uprkos uspjehu, siromaštvo nije u potpunosti iskorijenjeno.

Globalni ciljevi i širi program održivosti idu mnogo dalje od milenijskih ciljeva i bave se osnovnim uzrocima siromaštva i univerzalnom potrebom razvoja na dobrobit svih ljudi.

Helen Clark, administratorica UNDP-a, izjavila je sljedeće: "Ovaj dogovor predstavlja značajnu prekretnicu u tome što je svijet zauzeo inkluzivan i održiv smjer.  Ako svi budemo radili zajedno, imamo šansu da ispunimo težnje naših građana k miru, napretku, blagostanju i očuvanju naše planete".

Globalnim ciljevima sada će biti dovršen zadatak iz milenijskih ciljeva, pri čemu će se voditi računa o tome da ništa ne bude zanemareno.

 

Koji su to predloženi Globalni ciljevi?


Svih 17 Ciljeva održivog razvoja povezano je s tematskim područjima iz Strateškog plana UNDP-a. To su: održivi razvoj, demokratsko upravljanje i izgradnja mira te klima i otpornost na katastrofe. Cilj broj 1, koji se odnosi na siromaštvo, cilj broj 10, koji se odnosi na neravnopravnost i cilj broj 16, koji se odnosi na upravljanje, posebno su bitni za aktualno djelovanje UNDP-a i dugoročno planiranje.

Integriran pristup ostvarivanju napretka na višestrukim ciljevima je ključan za postizanje Ciljeva održivog razvoja, a UNDP ima posebno mjesto u podršci tom procesu.

Koja je uloga UNDP-a u ostvarivanju Globalnih ciljeva?

UNDP može pomoći, a nekim zemljama već i pomaže, na tri načina, i to na osnovu pristupa MAPS: uvođenjem tema u sva područja, ubrzavanjem rada i podrškom za politike.

Naša uloga u tome je sljedeća:

  • podrška vladama u preuzimanju novog globalnog programa u domaće planove i politike razvoja. Na njihov poziv, na ovome već radimo u velikom broju zemalja;
  • pomoć zemljama na bržem ostvarivanju zadanih rezultata na osnovu Ciljeva održivog razvoja. Pri tome, koristimo ogromna petogodišnja iskustva u radu s Okvirom za ubrzavanje napretka na osnovi Milenijskih razvojnih ciljeva; i
  • stavljanje stručnih znanja Ujedinjenih naroda u domenu politike održivog razvoja i upravljanja na raspolaganje vladama u svim fazama realizacije.

Kolektivno, svi partneri mogu podržati informiranje o novom programu, jačanje partnerstva u cilju realizacije i popunjavanje praznina u postojećim podacima u svrhu praćenja i revizije. Kao supredsjedavajući Radnom grupom za održivi razvoj UNDG, UNDP će biti na čelu priprema Smjernica za nacionalne izvještaje o Ciljevima održivog razvoja, koje su relevantne i svrsishodne za zemlje u kojima radimo.

UNDP je intenzivno uključen u sve procese razrade Ciljeva održivog razvoja. Smjernice i instrumenti će biti dostavljeni čim budu gotovi. Isto tako, donosimo veliko iskustvo u programiranju, koje će zemljama pomoći da usklade svoje djelovanje sa ciljevima održivog razvoja.