Cilj 12: Odgovorna potrošnja i proizvodnja

Zena iz Darfura, Sudan. Foto: Albert González Farran/UN

Osigurati modele održive potrošnje i proizvodnje

Postizanje gospodarskog rasta i održivog razvoja zahtijeva hitno smanjenje našeg utjecaja na životnu sredinu, koje će se postići promjenom načina na koji proizvodimo i trošimo proizvode i resurse. Poljoprivreda je najveći potrošač vode u svijetu, a za navodnjavanje se danas troši skoro 70% ukupnih slatkih voda koje su adekvatne za ljudsku upotrebu.

Učinkovito upravljanje zajedničkim prirodnim resursima i način na koji odlažemo toksičan otpad i zagađivače predstavljaju važne rezultate zadane za postizanje ovog cilja. Poticanje gospodarstva, tvrtki i potrošača da recikliraju i smanje količinu otpada jednako je važno, kao i pomoć zemljama u razvoju da se okrenu održivijim obrascima potrošnje do 2030. godine.

Veliki broj ljudi u svijetu i dalje troši premalo da bi se zadovoljile čak i osnovne potrebe. Isto tako, bitno je utvrditi količinu bačene hrane po glavi stanovnika na razini maloprodaje i potrošača, što bi doprinijelo postizanju učinkovitog lanca proizvodnje i opskrbe. To može doprinijeti ispravnosti hrane i pomoći nam da pređemo na gospodarstvo koja efikasnije koristi resurse.

Odgovorna potrošnja i proizvodnja jedan je od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine. Za napredak na više ciljeva istovremeno ključan je integrirani pristup.

Saznajte više o zadanim rezultatima za Cilj 12.