Cilj 13: Zaštita klime

Kiribati, otočna država u Tihom oceanu je iznimno ranjiva na klimatske promjene. UN foto

Poduzeti hitnu akciju u suzbijanju klimatskih promjena i njihovih posljedica

Nema nijedne zemlje u svijetu koja iz prve ruke nije iskusila drastične posljedice klimatskih promjena. Emisije stakleničkih plinova su u porastu, i danas su za 50% veće nego 1990. godine. Nadalje, globalno zagrijavanje uzrok je dugotrajnih promjena klime, što može dovesti do nepovratnih posljedica ako odmah ne poduzememo potrebne korake.

Prosječni godišnji gubici samo od zemljotresa, tsunamija, tropskih ciklona i poplava računaju se u stotinama milijardi dolara, a investicije potrebne na godišnjoj razini samo za saniranje rizika od katastrofa iznose 6 milijardi američkih dolara. U sklopu ovog cilja, ideja je da se do 2020. godine mobilizira 100 milijardi američkih dolara na godišnjoj razini radi rješavanja potreba zemalja u razvoju i ublažavanja katastrofa izazvanih klimatskim promjenama.

Jačanje otpornosti i kapaciteta za prilagodbu ugroženijih područja, kao što su zemlje bez izlaza na more i otočne države, mora ići ruku pod ruku s nastojanjima da se poveća informiranost i integriraju mjere u nacionalne politike i strategije. Još uvijek je moguće, uz političku volju i široku lepezu tehnoloških mjera, ograničiti povećanje globalne srednje temperature na dva stupnja Celzijusa iznad preindustrijske razine. Da bi se to postiglo, potrebno je hitno zajedničko djelovanje.

Ublažavanje posljedica klimatskih promjena jedan je od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine. Za napredak na više ciljeva istovremeno ključan je integrirani pristup.

Saznajte više o zadanim rezultatima za Cilj 13.