Cilj 16: Mir, pravda i snažne institucije

Sudan, izborni odbor drži radionicu za lokalne novinare. Foto: Albert González Farran/UN

Promovirati miroljubiva, inkluzivna i pravedna društva

Mir, stabilnost, ljudska prava i učinkovito upravljanje koje počiva na vladavini prava bitni su katalizatori održivog razvoja. Danas živimo u svijetu u kojem razlike postaju sve veće. Neke regije uživaju u stalnom miru, sigurnosti i napretku, dok se drugi nalaze u naizgled neprekidnom ciklusu sukoba i nasilja. Sigurno je da ta situacija nije neizbježna i da se mora riješiti.

Visoka stopa oružanog nasilja i nesigurnosti destruktivno utječe na razvoj zemlje, što se negativno odražava na gospodarski rast i za posljedicu ima dugogodišnja neslaganja među zajednicama, koja mogu trajati generacijama. Seksualno nasilje, kriminal, eksploatacija i mučenje prisutni su tamo gdje se javljaju sukobi ili gdje nema pravne države, a zemlje imaju obvezu poduzeti mjere kako bi zaštitili najugroženije.

Svrha Ciljeva održivog razvoja je značajno smanjenje svih oblika nasilja i rad s vladama i zajednicama na pronalaženju trajnih rješenja za sukobe i nesigurnost. Jačanje vladavine prava i promoviranje ljudskih prava su ključ ovog procesa, kao i smanjenje nezakonite trgovine oružjem i veće sudjelovanje

zemalja u razvoju u institucijama globalnog upravljanja.

Promoviranje mira i pravde jedan je od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine. Za napredak na više ciljeva istovremeno ključan je integrirani pristup.

Saznajte više o zadanim rezultatima za Cilj 16.