Cilj 4: Kvalitetno obrazovanje

Foto: John Isaac/UN

Osigurati inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i promovirati mogućnost cjeloživotnog učenja

Od 2000. godine do danas, ostvaren je ogroman napredak na postizanju zadanog rezultata u području univerzalnog osnovnog obrazovanja. Ukupna stopa upisane djece u regijama u razvoju dosegla je 91% u 2015. godini, a broj djece koja su prekinula školovanje, na svjetskom nivou, smanjen je za gotovo polovinu. Isto tako, drastično je porasla stopa pismenosti, a danas je u školama mnogo više djevojčica nego ikada ranije. Sve navedeno predstavlja zavidan uspjeh.

U ostvarivanju napretka, regije u razvoju naišle su na teške izazove zbog visoke stope siromaštva, oružanih sukoba i drugih izvanrednih situacija. U zapadnoj Aziji i sjevernoj Africi, veći broj djece prekinuo je školovanje zbog aktualnih oružanih sukoba. Ovaj trend zabrinjava. Iako je podsaharska Afrika ostvarila najveći napredak u području upisa djece u osnovnu školu od svih regija u razvoju - sa 52% 1990. do 78% 2012. godine - i dalje postoji veliki disparitet. Vjerovatnos da će prekinuti školovanje četiri puta je veća kod djece iz najsiromašnijih domaćinstava nego kod djece iz najbogatijih domaćinstava. Disparitet između ruralnih i urbanih područja i dalje je visok.

Postizanje inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja za svu djecu potvrđuje uvjerenje da je školovanje najmoćnije i dokazano sredstvo održivog razvoja. Prema ovom cilju, sve djevojčice i dječaci završit će besplatnu osnovnu i srednju školu do 2030. godine. Isto tako, cilj je osigurati iste mogućnosti u pogledu pristupačnog strukovnog obrazovanja, kao i ukinuti disparitet u pogledu spolova i bogatstva s ciljem postizanja univerzalne dostupnosti kvalitetnog višeg obrazovanja.

Kvalitetno obrazovanje jedan je od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine. Za napredak na više ciljeva istovremeno ključan je integrirani pristup.

Saznajte više o zadanim rezultatima za Cilj 4.