Cilj 5: Rodna ravnopravnost  

UNICEF foto

Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati sve žene i djevojčice

Osnaživanje žena i promoviranje rodne ravnopravnosti je od suštinskog značaja za brže postizanje održivog razvoja. Ukidanje svih oblika diskriminacije žena i djevojčica ne samo da je osnovno ljudsko pravo, nego ima višestruki utjecaj na druga područja razvoja.

Od 2000. godine do danas, UNDP je zajedno s partnerima iz UN-a i globalne zajednice stavio ravnopravnost spolova u centar svog rada i postignuti su odlične rezultate. U usporedbi sa situacijom od prije 15 godina, većina djevojčica se danas školuje, ravnopravnost spolova u osnovnom obrazovanju postignut je u većini regiji. Žene danas čine 41% plaćene radne snage izvan poljoprivrede, u usporedbi sa 35% u 1990. godini.

Svrha ciljeva održivog razvoja je nadogradnja ovih rezultata i svuda ukinuti diskriminaciju žena i djevojčica. U nekim regijama, i dalje postoji velika neravnopravnost u pogledu plaćenog rada, kao i značajne razlike između žena i muškaraca na tržištu rada. Seksualno nasilje i eksploatacija, neravnomjerna raspodjela neplaćene njege i rada u kući i diskriminacija u području javnog odlučivanja i dalje su velike prepreke.

Obezbjeđivanje univerzalne zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja i istih prava na ekonomske resurse, kao što su zemljište i imovina, predstavlja najvažniji zadani rezultat ovog cilja. Sada se na javnim funkcijama nalazi više žena nego ikada ranije, ali će poticanje žena da u većem broju postanu lideri u svim regijama pomoći da se učvrste politike i zakonski propisi s ciljem postizanja veće ravnopravnosti spolova.

Rodna ravnopravnost jedan je od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine. Za napredak na više ciljeva istovremeno ključan je integrirani pristup.

Saznajte više o zadanim rezultatima za Cilj 5.