Cilj 6: Čista voda i sanitarni uvjeti


Foto: UNICEF India

Osigurati sanitarne uvjete i pristup pitkoj vodi za sve

Nestašica vode pogađa više od 40% ljudi u svijetu, što je alarmantan podatak; procjenjuje se kako će ovaj postotak rasti s porastom globalne temperature kao posljedice klimatskih promjena. Iako 2.1 milijarda ljudi od 1990. do danas ima bolje mogućnosti opskrbe vodom i sanitarne uvjete, osnovni problem koji pogađa sve kontinente su sve manje količine ispravne vode za piće.

Godine 2011., 41 zemlja bila je suočena s problemima u opskrbi vodom; deset zemalja je skoro do kraja iscripilo zalihe obnovljivih slatkih voda te se moraju oslanjati na nekonvencionalne resurse. Sve veća suša i dezertifikacija već pogoršavaju ove trendove. Projekcije do 2050. godine govore kako će najmanje svaka četvrta osoba biti pogođena stalnom nestašicom vode.

Univerzalna opsrkba ispravnom vodom za piće po pristupačnoj cijeni do 2030. godine nalaže investicije u adekvatnu infrastrukturu, sanitarne objekte i unapređenje higijene na svim razinama. Zaštita i obnavljanje ekosustava koji su povezani s vodom, kao što su: šume, planine, močvare i rijeke, neophodni su ako želimo da ublažimo nestašicu vode. Isto tako, potrebna je šira međunarodna suradnja radi poticanja efikasnosti u trošenju vode i podrške za uvođenje tehnologija za pročišćavanje vode u zemljama u razvoju.  

Univerzalni pristup čistoj vodi i sanitarnim uvjetima jedan je od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine. Za napredak na više ciljeva istovremeno ključan je integrirani pristup.

Saznajte više o zadanim rezultatima za Cilj 6.