Cilj 8: Dostojanstven rad i ekonomski rast

UN foto

Promoviranje inkluzivnog i održivog ekonomskog rasta, zaposlenosti i dostojanstvenog rada za sve

Tijekom proteklih 25 godina, broj radnika koji žive u ekstremnom siromaštvu drastično je pao, uprkos dugotrajnim posljedicama ekonomske krize iz 2008.-2009. godine. U zemljama u razvoju, pripadnici srednje klase danas čine više od 34% ukupno zaposlenih, a njihov broj je utrostručen u periodu od 1991. do 2015. godine.

Međutim, s obzirom na to da se globalna ekonomija još uvijek oporavlja, evidentan je sporiji rast, povećanje nejednakosti i nedovoljno brzo povećanje stope zapošljavanja, koja ne ide u korak s porastom radne snage. Prema Međunarodnoj organizaciji rada, u 2015. godini bilo je više od 204 milijuna nezaposlenih.

Svrha Ciljeva održivog razvoja je poticanje gospodarskog rasta putem veće produktivnosti i tehnoloških inovacija. Pri tome je ključna promocija politika koje potiču preduzetništvo i otvaranje novih radnih mjesta, kao i učinkovite mjere za iskorjenjivanje prisilnog rada, ropstva i trgovine ljudima. S ovim zadanim rezultatima na umu, cilj je postići potpuno i produktivno zapošljavanje i muškaraca i žena, kao i rad dostojan čovjeka.

Dostojanstven rad jedan je od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine. Za napredak na više ciljeva istovremeno ključan je integrirani pristup.

Saznajte više o zadanim rezultatima za Cilj 8.