Europa se ujedinila za prvi Europski tjedan testiranja na HIV radi povećanja svijesti o prednostima testiranja

22 stu 2013

image

Kopenhagen, 22 studeni 2013. – Danas je paneuropska inicijativa koja djeluje pod nazivom „HIV u Europi“ (eng. HIV in Europe) najavila pokretanje Europskog tjedna testiranja na HIV. To je prvi put da se Europa ujedinila oko teme testiranja na HIV, a više od 400 organizacija i institucija diljem Europe bit će domaćini različitih aktivnosti koje će povećati svijest o prednostima testiranja na HIV. Tema je „Razgovarajte o HIV-u. Testirajte se na HIV.“, a cilj je smanjiti otkrivanje HIV-a u tijelu u kasnijoj fazi bolesti. 

Europski tjedan promoviranja testiranja na HIV koordinira HIV u Europi*, a Jens Lundgren, supredsjedatelj incijative HIV u Europi i profesor na Rigshopitalet u Danskoj te direktor Kopenhagen HIV programa objasnio je: „Razgovarajte o HIV-u. Testirajte se na HIV će potaknuti dijalog te inspirirati ljude i stanovništvo na veću potražnju za testiranjem na HIV i osigurati veću dostupnost HIV testova. Tijekom posljednjih 30 godina postignut je nevjerojatan napredak u liječenju HIV-a, a bolest koja je prije bila smrtna kazna sada je podnošljivo medicinsko stanje. Sada većina osoba koje žive sa HIV-om može normalno živjeti ako se virus rano otkrije i počne liječiti.“ 

Europski tjedan testiranja na HIV podupire 19 međunarodnih organizacija i institucija, uključujući Europsku komisiju i Zajednički program Ujedinjenih naroda za HIV/AIDS (UNAIDS). „Ljudi imaju pravo znati svoj HIV status. Iznimno je važno da se pripreme novi programi koji će ljudima omogućiti te ih osnažiti da pristupe testiranju na HIV bez straha od stigme, diskriminacije ili kriminalizacije,“ rekao je Michel Sidibé, izvršni direktor UNAIDS-a. „Inicijative pokrenute od strane zajednice kao što je Europski tjedan testiranja na HIV su važan doprinos tome da osiguramo da što više ljudi zna svoj HIV status te da dobije spasonosno liječenje. To je važan doprinos UNAIDS-ovoj inicijativi Liječenje 2015 kako bi se brzo proširio pristup liječenju.“ 

Neprihvatljiva je stvarnost da između 30 i 50% od 2.3 milijuna koliko ih s HIV-om živi u Europi ne zna da je HIV pozitivno; a 50% onih koji su pozitivni otkrije to kasno, odgađajući pristup liječenju. To znači da mnogi ljudi nisu testirani prije pojave prvih simptoma. Razlog tome mogle bi biti prepreke u traženju testiranja na HIV, prepreke u pružanju HIV testova ili prepreke za provedbu smjernica i procedura za HIV testiranje. Ovo se događa unatoč tome što su prednosti ranog otkrivanja HIV-a dobro poznate. 

Kada se osobama kasno dijagnosticira HIV, vjerojatnije je da će patiti od zdravstvenih komplikacija i veća je vjerojatnost da će prenijeti HIV na druge, jer neće imati pristup antiretrovirusnoj terapiji. Nasuprot tome, većina onih kojima se rano dijagnosticira (brzo nakon infekcije) i pravodobno im se prepiše antiretrovirusno liječenje mogu živjeti zdravim životom. Vjerojatnost da će prenijeti HIV drugima je znatno smanjena. Prednosti redovnog testiranja na HIV među rizičnim skupinama stanovništva su višestruke: dovode do ranog otkrivanja i liječenja, što u konačnici ima pozitivan utjecaj na prognozu liječenja pojedinca, smanjuje se daljnje širenje HIV-a i troškovi za društvo. 

Istraživanja su pokazala da će većina ljudi prihvatiti testiranje na HIV ako im se ono ponudi. Dakle, osim ohrabrivanja pojedinaca da zatraže test, tjedan testiranja ima za cilj potaknuti zdravstvene djelatnike da ponude HIV testove kada to ocijene potrebnim i nužnim. 

Kevin Fenton, direktor Zdravlja i dobrobiti (eng. Health and Wellbeing) pri Javnom zdravstvu u Engleskoj i promatrač za HIV pri Europe Steering Committee rekao je: „HIV testovi trebali bi se nuditi u širokom rasponu opcija. Voljeli bismo vidjeti da to postana uobičajena praksa za sve ljude koji imaju simptome i bolesti koje su se pokazale potencijalnim indikatorima HIV infekcije, da im se rutinski nude HIV testovi.“ 

Brian C West, predsjednik Upravnog odbora Europske grupe za liječenje AIDS-a (EATG) i član radne skupine za Europski tjedan testiranja na HIV, rekao je: „Stigma koja i dalje okružuje HIV sprječava ljude da zatraže testiranje te zbog toga moramo pomoći smanjiti tu stigmu tražeći od HIV zajednice, kreatore politike, zdravstvenih djelatnika i javnih institucija da svi sudjeluju u aktivnostima tjedna testiranja i promiču redovno testiranje na trajnoj osnovi. Otvorenim razgvorima o prednostima testiranja na HIV s partnerima, prijateljima, obitelji i zdravstvenim djelatnicima, nadamo se iskorijeniti nepotrebnu stigmu i normalizirati testiranje na HIV, jer što više ljudi rano otkrije dijagnozu i primi liječenje moći će živjeti dugim i zdravim životima.“ 

Aktivnosti koje će se događati diljem Europe tijekom tjedna testiranja su različite, i kreću se od mobilnih jedinica za testiranje i produženog radnog vremena za testiranje u mnogim zemljama uključujući Španjolsku, Irsku, Azerbejdžan, Češku, Njemačku, Ukrajinu, Norvešku, Republiku Makedoniju do tzv. speed datinga i kliničkih seminara u Hrvatskoj; treninga medicinskog osoblja u Turskoj, Belgiji, Danskoj i Austriji; TV spotova i brzih testova u Grčkoj: seminara i sastanaka o politici testiranja u Engleskoj, Sloveniji, Litvi, Rusiji i Škotskoj; fokus grupa i HIV testiranja za narokomane i seksualne radnike u Tadžikistanu; kampanje podizanja svijesti mladih u Armeniji; HIV testiranja slavnih u Portugalu i Latviji; koncerta u Italiji, mogućnosti testiranja u gay klubovima i muškim saunama u Bugarskoj i Srbiji, i mnogo više... 

Da biste saznali više o Europskom tjednu testiranja na HIV i pristupili nizu materijala i ideja za održavanje testiranja i obrazovnih događaja posjetite www.hivtestingweek.eu.*O HIV-u u Europi

HIV u Europi je paneuropska inicijativa pokrenuta u Bruxellesu 2007. Inicijativa pruža europsku platformu za razmjenu i aktivnosti za poboljšanje ranog otkrivanja i liječenja HIV-a diljem Europe. Inicijativu vodi nezavisna grupa stručnjaka s predstavnicima iz civilnog sektora, politike, zdrastvenih djelatnika i europskih javnih zdrastvenih ustanova.

HIV u Europi nije organizacija, nego inicijativa osnovana radi informiranja o postupcima, podjele znanja i poboljšanja baze dokaza oko važnih pitanja ranog otkrivanja i liječenja. Jedinstvena je po svojoj suradnji između dionika na kliničkoj razini, zagovaračkoj i razini javnog zdravstva.


Dokumenti za preuzimanje