Romske zajednice pronalaze posao putem zadruga

2014.02.14

FOTO:act/undp

UNDP u Međimurskoj županiji pomaže nezaposlenim Romima u pokretanju vlastitih poslova  
„Imam 35 godina, a još nikada nisam radila. Jako bi željela raditi, ali nisam nikada uspjela pronaći posao. Sada se nadam da ću imati mogućnost raditi u našoj budućoj zadruzi „Romona“ kroz koju ćemo pokazati da Romkinje mogu nešto pokrenuti“. Priča to Vesna, jedna od četiri žene uključene u projekt koji je organizirao Program Ujedinjenih naroda za razvoj i nevladina organizacija CEDRA Čakovec. Pokrenut početkom 2013., projekt je osmišljen kaka bi pomogao Romima u samozapošljavanju, uključujući i kroz osnivanje dvije zadruge u romskim naseljima Kuršanec i Sitnice. Aktivnost je dio većeg UNDP-ovog projekta kojeg financira Mreža fondacija Otvoreno društvo radi promicanja uključenosti Roma u Međimurskoj županiji.

Romi u Hrvatskoj imaju i nižu stopu zapošljavanja i veću stopu nezaposlenosti od opće populacije, pokazuju podaci prikupljeni za UN-ov izvještaj o položaju Roma u Hrvatskoj koji će biti objavljen 2014. Među mladim Romkinjama, 82% ih je nezaposleno, u usporedbi sa 24% ne-Romkinja iste dobe. Romi u ruralnim sredinama su u posebno nepovoljnom položaju na tržištu rada: dok 46% Roma iz urbanih naselja ima posao, samo njih 30% posto iz ruralnih sredina je zaposleno.

Razlozi ovakvih nejednakosti su složeni, ali ulogu igra niža razina obrazovanja Roma te diskriminacija Roma od strane većinskog stanovništva. Kako bi pomogao Romima u borbi s nezaposlenošću, UNDP istražuje inovativne modele samozapošljavanje. U izvještaju CEDRA-e Čakovec koji je UNDP naručio u lipnju 2013. navodi se da su “Socijalne zadruge iznimno pogodan i primjeren model za današnje teške tržišne i gospodarske uvjete u Hrvatskoj”.

Zadruge su nastale u 19. stoljeću u Engleskoj kao odgovor seljaka, obrtnika i radnika na sve lošiji socio-ekonomski položaj koji im je nakon raspada feudalizma donio svekoliki razvoj bankarstva, trgovine i industrije. Prva zadruga u svijetu osnovana je 1844. godine kao potrošačka zadruga, a uskoro slijedi osnivanje mnogih poljoprivrednih i obrtničkih zadruga. Prva zadruga u Hrvatskoj "Pitomačka zanatnička zadružnica" osnovana je 1862. kako bi odgovorila na potrebe onih koji su tražili sigurne investicije za nove male tvrtke koje su trebale sredstva. Zadruge su imale veliku ulogu u 20. stoljeću, ali se u Hrvatskoj trenutno izbjegavaju kao neželjno naslijeđe jugoslavenskog socijalizma.

Unatoč ukupno niskoj razini formalnog obrazovanja, većina Roma razvila je specifične profesionalne vještine kroz neformalne oblike edukacije koje hrvatski sustav još uvijek službeno ne priznaje. Iz tih razloga, samozapošljavanje putem zadruga je jedan od UNDP-ovih načina potpore Romima prema ekonomskoj neovisnosti osobito s obzirom na nepovoljne uvjete koji trenutačno prevladavaju na hrvatskom tržištu rada.

Prva zadruga osnovana u okviru projekta, u romskim naseljima Kuršanec i Sitnice, ustrojena je oko organskog i biodinamičkog uzgoja. Do sada je oko 30 dugotrajno nezaposlenih Roma iz Međimurske županije steklo vještine koje će primjenjivati u prikupljanju i uzgoju ljekovitog bilja te proizvodnji povrća i voća isključivo na biodinamičkim principima. Zbog složenosti procesa, zadruga će uključiti druge ekološke proizvođače i stručnjake iz lokalne zajednice, a bit će pod vodstvom mentora iz Autonomnog centra – ACT. Druga zadruga okuplja nezaposlene Romkinje u dobi od 17 do 35 godina iz naselja Kuršanec koje se suočavaju s posebno zastrašjućim socio-ekonomskim izazovima. One će dobiti opće usavršavanje u radnim vještinama i stručno usavršavanje u sitotisku s ekološkim bojama.

Dvije zadruge predstavljaju dobar početak. Teoretski dio ciklusa edukacije, u kojem se se uči o različitim aktivnostima zadruga, kako zadruge posluju i o društvenim vještinama važnima za zapošljavanje je dovršeno. Zadruga pokreće proizvodnju u ožujku 2014., a za šest Roma osigurat će se formalno zaposlenje uz podršku programa za samozapošljavanje nezaposlenih osoba koje nudi Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Čakovec.

UNDP i CEDRA Čakovec nastavit će surađivati na savjetovanju zadruga, a posebno će ih poticati da postanu dugoročno održive. Osim toga, pružit će im potporu u traženju dodatnih ulaganja. Dvije inicijative bit će pomno praćene kako bi njihov potencijal služio kao model za pomoć marginaliziranim grupama da pokrenu vlastite poslova te osiguraju doličnu egzistenciju za svoje obitelji.