Ravnopravnost za žene je napredak za sve!

2014.03.08

FOTO: UNDP Kosovo

Izjava Helen Clark povodom Međunarodnog dana žena 2014.

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana žena – Ravnopravnost za žene je napredak za sve – odražava jednostavnu istinu. Nijedna zemlja neće postići svoj potpuni potencijal ako njene stanovnice ne uživaju potpunu ravnopravnost. Kako se 2015. približava datum završetka Milenijskih razvojnih ciljeva, a kako se zaoštrava rasprava o sljedećim globalnim razvojnim ciljevima, postoji jak zamah za postizanje razvoja u jednakosti, uključujući i iskorjenjivanje rodne nejednakosti te osnaživanje žena i djevojaka. 

Sljedeći tjedan, 58. UN Komisija o Statusu žena održat će se u New Yorku. Rasprava će se usredotočiti na „Izazive i postignuća u implementaciji Milenijskih razvojnih ciljeva za žena i djevojke“. Iako je na tome području nesumnjivo postignut napredak za mnoge žene i djevojke, on je neujednačen i prespor. Svijet je službeno postigao rodnu jednakost u osnovnom obrazovanju, no regionalni raskoraci ostaju, a upis djevojčica opada na sekundarnoj razini. Udio žena u nacionalnim parlamentima je porastao, no žene još uvijek čine samo 21 posto svjetskih parlamentaraca. Najmanji napredak je postignut u Milenijskim razvojnim ciljevima 5, koji su usmjereni na smanjivanje smrtnosti majki i postizanje jedinstvenog pristupa reproduktivnoj zdravstvenoj skrbi. 

Temeljena na međunarodnim ljudskim pravima, ravnopravnost spolova ne poboljšava živote pojedinih žena, djevojaka i njihovih obitelji; nego jača gospodarstvo, demokraciju te omogućava dugoročan stabilan napredak. 

Žene s barem nekakvom razinom obrazovanja imaju manje zdravije djece, bolje ekonomske mogućnosti te je vjerojatnije da će se pobrinuti da im djecua idu u školu. Jedan od rezultata UNDP-ovog izvještaja o Napretku čovječanstva iz 2013. pokazuje da je edukacija majki važnija za preživljavanje djeteta od prihoda kućanstva ili bogatstva. 

Pristup seksualnoj i reproduktivnoj zdravstvenoj skrbi omogućava ženama da planiraju svoje obitelji i prošire svoje mogućnosti te također pomaže spriječiti smrtnost majki i djece.

Osiguravajući da žene poljoprivrednice imaju jednak pristup poljoprivrednim resursima poboljšava prihode i status žena, a ima i pozitivan utjecaj na poljoprivredne sektore zemlje. 

Obilježimo ovaj Međunarodni dan žena udvostručavanjem naših napora kako bi jednakost za žene postala stvarnost. To znači osigurati da žene imaju jednak pristup obrazovanju i resursima, dostojanstvenom radu i ravnopravnoj plaći. To znači uklanjanje strukturnih prepreka – diskriminirajućih zakona i institucija te rodnih stereotipa i praksi – koje sprječavaju žene da ostvare svoje ekonomska, socijalna i politička prava. To znači postaviti više žena u političke institucije i osigurati da žene imaju glas u donošenju odluka koje utječu na njihove žene – u kućanstvima i zajednicama, u vladi i drugim sektorima te mirovnim pregovorima. To znači osigurati da žene budu slobodne od nasilja, da imaju pristup zdravstvenoj skrbi te mogućnost za donošenje vlastitih seksualnih i reproduktivnih odluka. 

Potreba za rješavanjem takvih nejednakosti dolazi usporedno s UN-ovim konzultacijama u okviru razvoja nakon 2015. Prema MyWorldSurvey istraživanju obrazovanje, zdravstvena skrb i posao – sve što je u središtu osnaživanja žena – su glavni prioriteti za više od 1,4 milijuna ljudi koji su glasovali diljem svijeta. U e-raspravi koju je organizirao UNDP, jedan sudionik je naglasio važnost rodne jednakosti na ovaj način: „Društvo koje iznevjeri svoje žene i djevojke u konačnici iznevjeri sebe.“ 

Obvežimo se da ćemo uložiti naše vrijeme i resurse u sve aspekte rodne jednakosti i ženskog osnaživanja. Samo tada možemo ispuniti prava svih žena i muškaraca te stvoriti uključiviji, održiviji i snažniji svijet.