EU fondovi prilika za poboljšanje infrastrukture ruralnih zajednica u Hrvatskoj

2014.03.13

foto: undp

„Lovci na projekte“ savjetuju o projektima vodoopskrbe i odvodnje

Karlovac, 13. ožujka 2014.
– Europski fondovi mogu se koristiti za izgradnju novih sustava vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda u ruralnim zajednicama diljem Hrvatske. To je glavna poruka radionice organizirane u suradnji Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Radionica, na kojoj je sudjelovalo 44 predstavnika jedinica lokalne samouprave i razvojnih agencija, dio je većeg projekta kojim će se osmisliti ideje za projekte namijenjene sufinanciranju iz fondova EU-a s područja Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske županije. Usmjeravanjem fondova EU-a u te županije namjerava se poboljšati društveno-gospodarsko stanje najmanje razvijenih i ratom pogođenih područja.

Prigodom otvaranja radionice, zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova EU Jakša Puljiz istaknuo je, za Hrvatsku vrlo važnu, mogućnost poboljšanja komunalne infrastrukture u ruralnim područjima. Međutim naglasio je kako korištenje milijarde eura godišnje iz proračuna EU za Hrvatsku neće biti lako. Prijavitelji europskih projekata morat će osigurati da njihovi projekti zadovoljavaju stroge kriterije i ispunjavaju lokalne prioritete, ali također doprinose ostvarivanju ciljeva Europske unije. Radionicom se, između ostalog, lokalnim nositeljima projekata poručuje da na raspolaganju stoji pomoć za pripremu projekata. „'Lovci na projeke', projekt s UNDP-om, jedan je od načina na koji ministarstvo pomaže lokalnoj i regionalnoj samoupravi pri izradi vrijednih projektnih ideja,“ zaključio je Puljiz.

„Europska strategija do 2020 godine može se svesti na dvije riječi: rast i zapošljavanje“, rekao je Vitalie Vremis, zamjenik stalne predstavnice UNDP-a. Za Hrvatsku to znači da svaki infrastrukturni projekt prijavljen za europske fondove treba doprinijeti poboljšanju uvjeta života, ali i potaknuti otvaranje novih radnih mjesta i gospodarski rast. Izazov pred lokalnim zajednicama je kvalitetno planiranje i procjena vlastitih kapaciteta za pokrivanje troškova rada i održavanja novih sustava, iako njihova izgradnja može biti financirana novcem Europskih fondova. Planiranje će biti posebno izazovno u područjima koje prate trendovi iseljavanja, nezaposlenosti i siromaštva. „UNDP pomaže različitim zajednicama u obnovi infrastrukture već više od desetljeća“, zaključuje Vremis, „a naši stručnjaci stoje na raspolaganju za pomoć pri korištenju svih dobrobiti fondova EU-a.“

Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode uključili su se u provedbu radionice s prezentacijama o zakonskim odredbama koje se primjenjuju pri planiranju i provedbi infrastrukturnih projekata vodoopskrbe i odvodnje. Kako bi ispunila obveze iz direktiva EU-a o pročišćavanju otpadnih voda i kakvoći voda za piće, u Hrvatskoj se sustavi kanalizacije moraju instalirati u 294 aglomeracije s više od 2000 potencijalnih korisnika, a u svim naseljima s više od 50 stanovnika mora se osigurati dostupnost vode za piće. Aglomeracije čije je sustave vodoopskrbe i odvodnje moguće sufinancirati iz europskih fondova popisane su u Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva. Novi sustavi vodoopskrbe moraju biti izgrađeni do 2018., a sustavi odvodnje do 2023. godine. Hrvatske vode nudit će tehničku pomoć u planiranju i provedbi projekata te modele financiranja tehničke dokumentacije.

Priprema projekata vodoopskrbe i odvodnje nije jednostavna. Studija izvodljivosti treba dokazati troškovnu učinkovitost projekata i uključivati tehničku usporedbu nekoliko alternativa, uz financijske i ekonomske analize. Dio projektne dokumentacije je i procjena utjecaja na okoliš. Stručnjaci naglašavaju da okolišne procjene ne predstavljaju značajnu prepreku, čak ni u područjima mreže NATURA 2000, jer se komunalna infrastruktura može ugraditi u već izgrađene ceste i tako ne predstavlja prijetnju za okoliš. Općenito, važno je dobro planiranje proračuna u skladu s pravilnikom o prihvatljivosti izdataka.

Za vrijeme rasprave tijekom radionice, sudionici su se složili da lokalne vlasti ne bi trebale donositi odluke o izgradnji infrastrukture bez šire rasprave; ključni korak pri osiguravanju prikladnosti projekata vodoopskrbe i odvodnje lokalnim potrebama je javna rasprava. Javna rasprava ima posebnu težinu i treba je u obzir jer će odstupanje od planiranog broja korisnika za sobom povući kazne za Hrvatsku. Uz nove projekte, projekti koji su već u planu i provedbi bi trebali biti revidirani i prilagođeni planovima i ciljevima Hrvatske i EU-a. S administrativne strane, nadležna tijela se poziva da pojednostavne procedure i potrebnu dokumentaciju, ažurnije komuniciraju te izdaju dokumentaciju i dozvole u propisanom roku.

Radionica u Karlovcu je druga tematska radionica u okviru UNDP-ova projekta. Prva je održana u Otočcu 7. ožujka 2014. i bila je usmjerena na prilike za razvoj turizma. Druge tematske radionice održat će se do kraja mjeseca. Nakon radionica slijede detaljnije konzultacije namijenjene prepoznavanju i razvijanju najvrjednijih projektnih ideja među mnogim prikupljenim idejama – do sada je prikupljeno 450 ideja na području tri županije. Nakon završetka aktivnosti izradit će se katalog s minimalnom 51 projektnom idejom koji će biti predan ministarstvu u listopadu 2014. Projektne aktivnosti su, osim na prikupljanje projektnih ideja, usmjerene na izgradnju kapaciteta svih uključenih kako bi u budućnosti mogli osmisliti i formulirati projektne ideje za fondove EU-a bez vanjske pomoći.