Zajedničkim djelovanjem do prevencije rizika od poplava

2015.06.10

FOTO: UNDP HRVATSKA

UNDP obilježio završetak projekta „Žuran odgovor na poplave u Hrvatskoj 2014“

Nakon katastrofalnih poplava koje su u svibnju prošle godine pogodile Hrvatsku, prouzročivši ljudske gubitke i ogromne materijalne štete, Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj pokrenuo je jednogodišnji projekt „Žuran odgovor na poplave u Hrvatskoj 2014“.

Najveću štetu tada su pretrpjela općine u Vukovarskoj-srijemskoj županiji: Gunja, Vrbanja i Drenovci u čijoj su se blizini nalazila i minski sumnjiva područja koja su također bila poplavljena. U području pogođenom poplavama, Hrvatski centar za razminiranje (HCR) utvrdio je ukupno čak 2.244,957 četvornih metara minski sumnjivog područja te je postojala opravdana bojazan da je uslijed bujičnih voda došlo i do pomicanja mina.

Stoga je UNDP u ranoj fazi projekta, zajedno s partnerima napravio „Procjenu potreba“ kako bi utvrdio postoji li potreba za ponovnim tehničkim izvidom područja i obnovom znakova opasnosti od mina oštećenih tijekom poplave. Također, preporučene su i neposredne, srednjoročne i dugoročne strategije oporavka pogođenog područja. Time je projekt pomogao potvrditi sigurnost snaga zaštite i spašavanja koje su djelovale na poplavom pogođenom području, pridonio sigurnijem povratku ljudi pogođenih poplavama te smanjio utjecaj budućih poplava u još uvijek nerazminiranim područjima.

Sam završetak projekta iskorišten je kako bi se još jednom podigla razina svijesti po pitanju opasnosti od poplava odnosno naglasila važnost prevencije i pripravnosti od katastrofa. Kroz lokalno provedenu aktivnost osvješćivanja javnosti o tome kako jedna ovakva katastrofa utječe na sve aspekte života pogođenog stanovništva, a posebno na ranjive skupine, bilo je iznimno važno prenijeti i iskustva djece s pogođenog područja za što je kao medij korišten strip.

Strip kao medij je odabran jer potiče dječju kreativnost i izražavanje, a zbog svoje široke dostupnosti te vrlo niskih troškova izrade izuzetno je prikladan za aktivnosti podizanja razine svijesti cjelokupnog društva po pitanju prevencije i pripravnosti od prirodnih katastrofa, a posebno poplava.

Djeca su svoja iskustva iz poplava prikazala crtajući stripove za vrijeme festivala Dječjeg stripa „Hrvatske bajke Joze Vrkića“ koji je tijekom 5. i 6. lipnja održan u Gunji, a iskorišten je i za postavu izložbe stripova učenika iz čak 127 osnovnih škola iz Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Strahovi i gubitci djece koja su doživjela poplave, uništene igračke, prekinuta svakodnevnica, ali i njihove nade za budućnost, ispričane na ovaj način zasigurno će utjecati i na njihove roditelje, obitelji, a posljedično i na širu zajednicu.

„Ovakav način transgeneracijskog prijenosa informacija i iskustava s mlađih na starije, uz osnovnu preventivnu funkciju sveopćeg podizanja razine svijesti o rizicima od poplava, pokušava djelovati na pojedince te ih pozvati da zajedničkim djelovanjem kroz male lokalne aktivnosti osiguraju bolju pripravnost na buduće katastrofe“, naglasio je Krunoslav Katić, voditelj projekta „Žuran odgovor na poplave u Hrvatskoj 2014“.

Neke od malih akcija kojima se mogu spriječiti buduće poplave ili barem umanjiti njihove štete odnose se na čišćenje i održavanje odvodnih kanala u lokalnoj zajednici. No, ključan infrastrukturni projekt koji bi pružio zaštitu stanovnicima ne samo Vukovarsko-srijemske županije, nego i čitavog kraja je izgradnja višenamjenskog kanala Dunav-Sava. O važnosti takve investicije, njenim utjecajima na zaštitu okoliša i socijalno uključivanje u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u sklopu ovog projekta napravljena je zasebna analiza.

„Sveukupne aktivnosti projekta te rad na prevenciji i pripravnosti će također postaviti temelje kako bi u budućnosti teme „zaštite i spašavanja“ ušle u sve pore društva. Krajnji cilj je smanjiti rizike i potencijalna ljudska stradanja tijekom budućih katastrofa, ne samo u Hrvatskoj nego i u široj regiji“, zaključio je Katić.

Projekt „Žuran odgovor na poplave u Hrvatskoj 2014.“ provodio se u suradnji s Uredom za razminiranje Vlade RH, Hrvatskim centrom za razminiranje (HCR), Državnom upravom za zaštitu i spašavanje (DUZS), Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ) i Vukovarsko-srijemskom županijom čiji je svekupno djelovanje tijekom odgovora na poplave u Istočnoj Hrvatskoj UNDP pomogao sa 30.000 dolara.