Projekt UNDP-a za bolji život Roma u četiri hrvatske županije

2015.07.26

FOTO: UNDP HRVATSKA

Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj održao je tijekom srpnja četiri dvodnevne radionice u županijama u kojima provodi izradu županijskih akcijskih planova za uključivanje Roma. 

Na radionicama su sudjelovali predstavnici romske nacionalne manjine, županija i institucija poput Zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, centara za socijalnu skrb, policijske uprave i drugih. Cilj je bio prikupiti relevantne informacije na temelju kojih će se izraditi specifični akcijski planovi prema potrebama Roma u Brodsko-posavskoj, Osječko-baranjskoj, Primorsko-goranskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji. Ujedno je riječ o županijama koje imaju visok postotak romskog stanovništva. 

„Akcijski planovi će omogućiti donošenje kvalitetnijih politika, mjera i aktivnosti kako bi se osiguralo bolje uključivanje Roma i rješavanje problema s kojima se susreću u svakodnevnom životu. Najveći su problemi pronalazak posla, loša ili nepostojeća infrastruktura u romskim naseljima, neriješeni imovinsko-pravni odnosi te nemogućnost ostvarivanja prava na zdravstvenu skrb ili obrazovanje“, rekla je Jasmina Papa, voditeljica programa Socijalno uključivanje pri UNDP-u. 

To potvrđuju i podaci o socioekonomskom položaju Roma objavljeni u publikaciji Romska svakodnevnica u Hrvatskoj: prepreke i mogućnosti za promjenu. Čak 92,3 posto Roma živi u siromaštvu, njih 40 posto nema završenu srednju školu, a nezaposlenost Roma je tri do četiri puta viša od nezaposlenosti neromskog stanovništva. Uz područje obrazovanja i zapošljavanje, stanovanje je jedno od ključnih područja koje upućuje na nesrazmjer u kvaliteti života između romskog i ostalog stanovništva. 

Također, važno je istaknuti da postoje velike razlike između nacionalnih smjernica za uključivanje Roma i njihove implementacija na regionalnoj i lokalnoj razini. Stoga će UNDP prema prioritetnim problemima identificiranima tijekom održavanja radionica, raditi na definiranju akcijskih prioriteta za izradu četiri akcijska županijska plana. Riječ je o trogodišnjim akcijskim planovima za razdoblje od 2015. do 2018. godine koji će poboljšati kapacitete lokalnih i županijskih institucija na prikladan odgovor za različite potreba Roma i iskorištavanje fondova EU za različite programe uključivanja Roma. Sličan model UNDP je već primjenio u Sisačko-moslavačkoj i Međimurskoj županiji.

Ove aktivnosti također će pratiti i izrada Atlasa romskih naselja s detaljnim socioekonomskim podacima o položaju Roma, a koristit će se za planiranje i praćenje provedbe lokalnih planova. 

Priprema županijskih akcijskih planova provodi se u sklopu projekta „Zajedno za bolje – društvena uključenost Roma u Hrvatskoj“ koji se provodi uz financijsku podršku Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške*.


***

 

*Kroz potporu fondova Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Kraljevine Norveške, Island, Lihtenštajn i Norveška doprinose smanjenju socijalnih i ekonomskih nejednakosti te jačanju bilateralnih odnosa s državama korisnicama fondova u Europi. Tri zemlje blisko surađuju s EU kroz Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (EEA). Za razdoblje od 2009. do 2014., sredstva iz fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške iznose 1,7 milijardi eura. Norveški doprinos čini oko 97% sredstava. Fondovi su dostupni za organizacije civilnog društva, istraživačke i znanstvene institucije te javni i privatni sektor u 12 najnovijih članica EU te Grčkoj, Portugalu i Španjolskoj. Uspostavljena je široka suradnja sa zemljama donatorima, a aktivnosti se mogu provoditi do 2016. Ključna područja podrške su zaštita okoliša i klimatske promjene, istraživanja i stipendije, razvoj civilnog društva, zdravlje i djeca, ravnopravnost spolova, pravosuđe i očuvanje kulturne baštine.