Smanjivanje jaza: Nada i pravda za žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu

2015.07.27

FOTO: STOCKSNAP.IO


Rad UNDP-a Hrvatska u pružanju potpore i odštete žrtvama seksualnog nasilja počinjenog tijekom Domovinskog rata opisan je u izvješću Smanjivanje jaza: Pregled UNDP-ovih rezultata u ravnopravnosti spolova u Europi i CIS regiji, kao jedna od inicijativa koja je zagovarala iskorjenjivanje seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja u regiji. 

Tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj (1991-1995) mnoge žene i neki muškarci bili su žrtve seksualnog nasilja počinjenog od strane neprijateljskih snaga kao čina rata. I dva desetljeća nakon rata, potrebe preživjelih nisu adekvatno riješene. 

Zbog toga je UNDP podržao Vladu Republike Hrvatske u prikupljanju dokaza i pravnoj analizi kako bi izradila i donijela "Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja tijekom oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu", koji je stupio na snagu u lipnju 2015. godine. 

To je prvi zakon u regiji koji je civilnim žrtvama seksualnog nasilja počinjenog u oružanim sukobima omogućio sveobuhvatan skup reparacijskih mjera: medicinsku i psihosocijalnu rehabilitaciju, novčanu naknadu, pružanje pravne pomoći i simboličke reparacije. Zakon je žrtvama omogućio isplatu jednokratne novčane naknade u iznosu do 20.000 eura, ovisno o težini kaznenog djela, kao i mjesečnu naknadu od oko 320 eura. 

UNDP planira podržati Ministarstvo branitelja u provedbi mehanizama za ocjenjivanju kriterija za dobivanje statusa osobe koja je preživjela seksualno nasilje u oružanim sukobima. 

Zakon će pomoći u prevladavanju izoliranosti i zanemarivanja koje su žrtve iskusile, njihovoj ponovnoj integraciji u društvo te vraćanju njihovog povjerenja u sustav, a istovremno će pomoći i u preoblikovanju društvene percepcije kako bi se ublažila stigma i ravnodušnost s kojima se suočavaju. 

Izvješće Smanjivanje jaza: Pregled UNDP-ovih rezultata u ravnopravnosti spolova u Europi i CIS regiji ocrtava ključne rezultate koje je UNDP postigao u promicanju ravnopravnosti spolova u 2014. godini i prvoj polovici 2015. godine. Izvješće se fokusiralo na usvojene pristupe, ostvarene rezultate i uspješne inicijative. U tom razdoblju, UNDP je postigao opipljive rezultate u različitim područjima: ekonomsko osnaživanje, pristup resursima i osnovnim uslugama, borba protiv diskriminacijskih društvenih normi, sudjelovanje građana u donošenju odluka i jačanje otpornosti. 

Osim toga, u izvješću se također naglašava potreba da se ubrzaju napori kako bi se prevladali mnogi izazovi koji prijete ravnopravnost spolova u Europi i CIS regiji kroz jačanje partnerstava s vladama, razvojnim partnerima i različitim organizacijama civilnog društva.