Romi iz Kutine dobili vrijednu računalnu opremu

2015.08.27

FOTO: Silvija Novačić, financijski direktor EPCOS Croatia, Željko Nikolić, predsjednik romske udruge „Romski put-Kalje alu Bajaš“ i Hrvoje Tomić Babić, voditelj službe ljudskih potencijala EPCOS Croatia


Romska udruga „Romski put-Kalje alu Bajaš“ iz Kutine dobila je od tvrtke EPCOS Croatia vrijednu informatičku opremu koja će im pomoći u daljnjem radu, ali i obrazovanju mladih Roma. Donirana oprema sastoji se od dva stolna računala i laserskog pisača.

Osim za rad udruge, donirana oprema će služiti za programe informatičkih radionica za Rome koje će započeti sredinom rujna. Radionice će se održavati u partnerstvu sa Zajednicom tehničke kulture Kutina i informatičkom udrugom „BIT“, a u sklopu projekta Zajedno za bolje – društveno uključivanje Roma, kojeg provodi UNDP Hrvatska, uz potporu Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške.

Cilj projekta je osposobiti tijela regionalne i lokalne samouprave da pravovremeno odgovore na potrebe Roma i probleme s kojima se svakodnevno susreću u šest hrvatskih županija s najvećim brojem romskog stanovništva. Projektne aktivnosti uključuju izradu županijskih akcijskih planova i pratećih Atlasa romskih naselja te jačanje kapaciteta lokalnih institucija i romskih udruga radi izrade kataloga projektnih ideja koje bi se mogle financirati iz EU fondova.

Informatičke radionice pomoći će mladim Romima u uključivanju u obrazovni sustav te će poboljšati njihove prilike na tržištu rada koje i dalje ostaju nepovoljne. Naime, podaci pokazuju kako 40 posto Roma nema završenu osnovnu školu, a uključenost Roma u srednjoškolsko obrazovanje je također nisko, i iznosi 46,5 što je dvostruko niže od prosjeka većinskog stanovništa. Romska zajednica najmlađa je u Hrvatskoj, s više od pola populacije mlađe od 19 godina te je razvoj njihovih potencijala od iznimne važnosti za društvo u cjelini.

Svaka inicijativa koja podupire obrazovanje i zapošljavanje Roma važan je korak k njihovom uključivanju u društvo te ostvarivanju prava i jednakosti, naglasila je Jasmina Papa, voditeljica programa Socijalno uključivanje pri UNDP-u Hrvatska.