Prepreke i mogućnosti za obrazovanje Roma u Sisačko-moslavačkoj županiji

2015.09.04

FOTO: UNDP HRVATSKA

Nabava udžbenika i financiranje prijevoza ostaju najveći problemi

Povodom nove školske godine, mobilni tim koji djeluje u okviru UNDP-ovog projekta Zajedno za bolje – socijalno uključivanje Roma u Hrvatskoj, posjetio je 2. rujna 2015. romsko naslje Capraške Poljane u Sisačko-moslavačkoj županiji. Cilj posjete je bio razgovor o preprekama s kojima se Romi suočavaju u obrazovanju kao i načini za njihovo rješavanje.

Više od 50 sudionika kao najveći problem je istaknulo kupnju školskih udžbenika. Naime, trenutačno su besplatni udžbenici osigurani samo za učenike prvih razreda osnovne škole, dok ih roditelji moraju kupovati djecu u višim razredima. Za Rome koji žive u Capraškom Poljanama, od kojih je velika većina socijalno ugrožena, plaćanje udžbenika je često prevelik izdatak te mladi Romi školu pohađaju bez odgovarajućih knjiga i pribora.

Financiranje prijevoza učenika srednjih škola također je jedan od problema jer Grad Sisak financira prijevoz samo osnovnoškolaca, dok srednjoškolcima roditelji sami plaćaju i organiziraju prijevoz. Okupljeni su se složili kako bi s obzirom na relativno mali broj učenika srednjih škola, školski prijevoz romske djece trebao obuhvatiti sve, neovisno o tome pohađaju li osnovnu ili srednju školu.

Zbog toga je dogovoreno kako će se od srednjih škola u Sisku prikupiti podaci o točnom broju romskih srednjoškolaca, a kako bi se utvrdio točan broj djece kojima je potrebno osigurati prijevoz.

Projekt Zajedno za bolje – društvena uključenost Roma u Hrvatskoj provodi se uz potporu Fondova europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške. Cilj je u šest hrvatskih županija s najvećim brojem romskog stanovništva omogućiti donošenje kvalitetnijih politika, mjera i aktivnosti te osigurati rješavanje društvenih problema s kojima se pripadnici romske manjine susreću u svakodnevnom životu. Tematske posjete mobilnih timova dio su projektnih aktivnosti putem kojih Romi na brz i učinkovit način mogu doći do informacija i savjeta.